Skalan över livsbelåtenhet (SWLS)

Har du redan nått de mål som du anser vara viktiga? Skalan över livsbelåtenhet låter dig upptäcka huruvida du känner dig lycklig och fulländad.
Skalan över livsbelåtenhet (SWLS)
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Skalan över livsbelåtenhet är fortfarande det populäraste instrumentet för att mäta lyckonivåer. Psykologerna Ed Diener, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen och Sharon Griffin skapade den på 80-talet.

Experterna anser att den ligger i topp när det gäller att få pålitlig information om hur belåtna folk känner sig med sina liv. Man har haft lyckade resultat på vuxna, tonåringar och personer från olika sociala klasser.

Experterna kan också använda den i varje land och i varje kultur.

Konfucius sade att det inte förekommer några revolutioner där folk är lyckliga. Faktum är att då inte kommer att gå och leta efter något annat om du känner dig nöjd med vad du har och vad du är.

Som du antagligen förstår så är det inte så lätt att uppnå ett sådant tillstånd. Människan känner sig därför alltid uppmanad till att starta stora eller små revolutioner som gör att man kan hitta det välmående man vill ha.

Att ha tillgång till skalor som exempelvis detta test gör att du kan ta reda på vad som saknas i samhället. Det hjälper dig också att förstå vilka delar av ditt liv som måste utforskas ytterligare och vad du måste arbeta med.

Man kan därför säga att belåtenheten är mer än bara ett tillstånd. Det är en process som man kontinuerligt bygger upp. Det är därför väldigt bra att ha tillgång till denna resurs.

Det gäller för både det psykologiska ingripandet samt allt som är relaterat till social forskning.

Låt oss titta på vad detta test handlar om.

“Riktig lycka innebär att man njuter av nuet, utan att vara ängsligt beroende av framtiden, utan att tänka på antingen hopp eller rädslor utan att vila lugnt med det man har, vilket är tillräckligt, för den som är på detta vis vill inte ha något.”
-Seneca-

Man i solnedgången.

Egenskaper, applicering och effektivitet

Hur kan man definiera en persons belåtenhet med livet? Det är inte lätt att omsätta detta koncept i ord. Vissa personer kanske säger att det är ett tillstånd som man uppnår då man har ett bra jobb och pengar på banken.

Andra säger att det handlar om att vara med någon som man älskar och som älskar en själv. Det verkar som att inget är lika subjektivt, specifikt och unikt som en personligt personliga lycka.

Varje sinne är en unik värld och varje värld är ett mikrouniversum av behov, prioriteter, smaker och ångest. Frederic Bartlett var psykolog vid University of Cambridge och han sade att livet utgörs av tankar.

Varje person kan leva i himlen eller helvetet även om han vore den rikaste personen i världen.

Därför visste Ed Diener, Robert. A Emmons, Randy J. Larsen och Sharon Griffin att de var tvungna att ställa ett antal väldigt generella frågor i sina test.

Dessa frågor var tvungna att gå långt utöver materiella och emotionella aspekter i livet. Det är därför som skalan är baserad på kognitiva bedömningar.

Med andra ord så dömer den varje persons individuella utvärdering rörande vad han har uppnått eller misslyckats med att uppnå.

Vad skalan över livsbelåtenhet består av

Detta test består av 5 frågor som personen måste svara på och den har utformats som en Likert-skala. Det finns fem typ av svar: “håller inte med alls”, “håller inte med”, “neutral”, “håller med” och “håller med mycket”.

Som du kan se så är skalan över livsbelåtenhet väldigt kort. Det innebär dock inte att den är enkel att fylla i.

Den först gången som experterna blev konfronterade med SWLS-frågorna var 1985 i Journal of Personality Assessment, där de blev tvungna att reflektera över väldigt djupgående aspekter av sina liv.

När man ska göra detta testet så är det väldigt viktigt att man är ärlig. Det är bara då som man klart kommer kunna se var man ligger när det kommer till ens lycka och ens välmående.

Det är bara då som du kommer kunna fortsätta söka för den där lyckan som kommer precis från känslan av belåtenhet.

Person som skriver prov.

Frågorna i Skalan över livsbelåtenhet (SWLS)

Precis som vi tagit upp ovan så använder detta instrument fem konkreta frågor:

  • Mitt liv är nära mitt ideal på de flesta sätt.
  • Omständigheterna i mitt liv är fantastiska.
  • Jag är nöjd med mitt liv.
  • Än så länge så har jag fått de viktigaste sakerna i livet.
  • Om jag kunde leva om mitt liv så hade jag knappt ändrat något.

Är skalan att lita på?

De psykologer som utvecklade skalan försökte inte få den att mäta aspekter som hälsa, ekonomi, emotionella relationer etc. Det är ett instrument som mäter subjektiva verkligheter som representeras i fem frågor.

Till en början så kanske du tvivlar på resultaten. Kan detta test verkligen mäta om man är nöjd med sin nuvarande verklighet?

Svaret är “ja”. Studier som den som utfördes av Dr. William Pavot från University of Minnesota indikerar att den är giltig. Detta stämmer speciellt då man jämför den med andra skalor som utvärderar samma dimension.

Utöver de så låter skalan dig utvärdera hur belåtenheten med livet förändras i en person under det kliniska ingripandet.

Det är därför en väldigt pålitlig resurs. Den är också användbar och extremt relevant inom psykologi och forskning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment49, 71-75.
  • Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C. R., & Sandvik, E. (1991). Further validation of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57, 149-161.
  • Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment5, 164-172.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.