Vet du skillnaden mellan adaptiv och patologisk ångest?

Vet du skillnaden mellan adaptiv och patologisk ångest?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 25 april, 2023

Det är viktigt att man har klart för sig att det finns olika typer av ångest. I den här artikeln kommer vi att skilja mellan adaptiv och patologisk ångest. Det är bra om man lär sig skilja på dessa typer, för många människor tror att all ångest är negativ.

Ångest definieras generellt som ett emotionellt tillstånd som har uppstått på grund av att man blivit sårad eller gått igenom en svår situation. Med andra ord är ångesten relaterad till en dålig händelse, vilket gör att vi känner oss obekväma, rädda, rastlösa och nervösa. Ångesten kan även orsaka fysiska symptom, som hjärtklappning, illamående och yrsel.

När det kommer till den adaptiva ångesten finns det en möjlighet att det man oroar sig för faktiskt inträffar. Det kan exempelvis röra sig om tillfällen när man vet att man är sen till jobbet och att detta kommer leda till problem med chefen. Den patologiska ångesten har å andra sidan att göra med ett emotionellt obehag som kan uppstå i verkligheten, men som inte är troligt. Ångesten blir därmed bestående eftersom personen konstant förväntar sig att något dåligt kommer att ske.

“Ångestens intensitet är proportionerlig till den betydelse som situationen har för den drabbade personen, även om vi inte är medvetna om ångestens orsaker.”

-Karen Horney-

Kvinna som sitter i labyrint.

Adaptiv och patologisk ångest

Den adaptiva ångesten är en medfödd del av oss. Den skyddar oss och ser till att vi överlever. När det föreligger ett verkligt hot måste både kroppen och sinnet förbereda sig på att bemöta det. Om vi inte har förberett oss kommer vi känna ångest när faran sedan uppstår. En sådan typ av ångest har därför ett faktiskt värde.

Den patologiska ångesten uppstår när en person känner att han eller hon inte kan bemöta det möjliga hotet. Personen upplever dessutom orealistiska hot. Om detta sker alltför ofta drabbas personen av ångest till den grad att denne till slut inte vet vad denne egentligen är rädd för. Personen känner bara att “något” kan hända.

Ångesten påverkar kroppen på olika sätt. För att kunna bemöta ett hot måste våra organ (hjärta, njurar, lungor etc.) jobba väldigt intensivt. Om ångesten är konstant och kroppen därmed ständigt måste jobba med denna intensitet så kan detta leda till sjukdomar i det långa loppet.

Symptom på patologisk ångest

De personer som lider av patologisk ångest har ett allvarligt problem. Man kan inte bara klappa dem på axeln och säga till dem att allt kommer att bli bra. Det krävs mycket mer än så, och det är här vi börjar se skillnaden mellan adaptiv och patologisk ångest.

För att lösa problemet måste man först bekräfta att det verkligen rör sig om patologisk ångest. Här följer några av symptomen:

  • Frekvens och intensitet. Den patologiska ångesten uppstår väldigt frekvent och är även långvarig såväl som väldigt intensiv. När det kommer till den adaptiva ångesten så uppstår inte episoderna lika ofta, går snabbt över och är inte lika intensiva.
  • Svar på stimuli. Den patologiska ångesten är inte proportionerlig till det stimuli som orsakar själva tillståndet; oavsett om det rör sig om ett verkligt eller påhittat hot. Personen kan exempelvis vara rädd för att tjuvar ska bryta sig in och spendera hela natten med att se till att detta inte händer.
  • Lidande. Om man har patologisk ångest kommer man känna av ett ständigt lidande. Den adaptiva ångesten medför å andra sidan ett kortvarigt lidande som försvinner ganska snabbt.
  • Funktionalitet. Den patologiska ångesten har en stor påverkan på vårt dagliga liv. Antingen förhindrar den att vi gör något, eller så får den oss att göra något. Vår rutin kommer därmed att påverkas och vi spenderar dagarna med att vara förvirrade och rädda.
Kvinna med ångest.

Varför blir ångesten patologisk?

Svaret på denna fråga hade kunnat fylla flera böcker. Vi kan dock ge ett något mer kortfattat svar på frågan genom att säga att det finns ett olöst trauma bakom ångesten. Traumat kan ha en direkt påverkan på ångesten. Om en person har drabbats av en trafikolycka så kan denne i framtiden bli rädd för att köra bil igen.

I andra fall kan traumat ha en indirekt verkan på den patologiska ångesten. Det kan exempelvis röra sig om förträngda minnen rörande något som har hänt i barndomen.

Man med adaptiv och patologisk ångest

Som du ser finns det stora skillnader mellan adaptiv och patologisk ångest. För att man ska kunna komma över den patologiska ångesten krävs det därför många gånger psykologisk hjälp från en terapeut.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.