5 destruktiva myter om ångest du borde känna till

5 destruktiva myter om ångest du borde känna till
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Folk tror fortfarande att många myter om ångest är sanna. Men de som lever med denna demon gagnas inte alls av dem. Ångest slukar vår fridfullhet och vår balans i livet. Ingen väljer vilken åkomma eller sjukdom man lider av.

Ångest är ett svart hål som är svårt att komma upp ur om personen inte har ett bra stödnätverk. Denna uppgift blir ännu svårare när folk fortsätter att ha felaktiga och skadliga uppfattningar av tillståndet.

Nuförtiden uppstår konstant sociala rörelser som kräver rättigheter och ger synlighet till verkligheter som fram tills nu hänvisats till tysta hörn. En av dessa rörelser är “Jag valde inte min sjukdom,” och den belyser upplevelserna hos personer som lider av depression, bipolär sjukdom, posttraumatisk stress, ångestsjukdomar, etc.

Dessa personer beskylls eller hålls ofta ansvariga för saker de inte har någon kontroll över.

“Ångest är en del av människans natur, men den gör oss försiktiga när möjligheten hamnar i konflikt med verkligheten, och när nuet blir besatt av framtiden.”

-Kierkegaard-

Att göra denna rörelse synlig och ge den en röst är viktigt. Framförallt eftersom en avsevärd del av befolkningen fortfarande navigerar i vatten av total okunnighet om vad mentala sjukdomar och tillstånd är. Stigma och fördomar är också aspekter som spelar in i denna okunnighet.

Inget av detta hjälper en drabbad person som försöker förstå vad som händer. Det skapar faktiskt hinder som stoppar denne från att söka hjälp på grund av rädsla för vad andra ska säga. Detta kan göra tillståndet kroniskt och helt handikappande. Inget av detta är acceptabelt eller tolerabelt.

Enkla saker, som att lära sig mer, klargöra terminologi och göra dessa typer av verkligheter mer synliga, kan hjälpa till att skapa en mer stödjande omgivning.

Jagad av rädslor

Skadliga myter om ångest

1. Ångest är bara en kemisk obalans

Det finns fortfarande många hälsoexperter som tror att ångest “bara” är resultatet av en simpel kemisk obalans i hjärnan. Det är värt att påpeka att detta är en halvsanning, eller snarare inkomplett forskning som helt enkelt inte stämmer.

Anledningen? Vi vet att att patienter som erbjuds farmaceutiska behandlingar som reglerar produktionen av serotonin kommer må bättre. Men läkemedel kommer på egen hand inte uppnå en komplett eller varaktig återhämtning – de minskar bara symptomen. Vi behöver mer långsiktiga strategier för att komplettera behandlingen.

2. Om mina föräldrar led av ångest kommer även jag göra det

Att tillskriva genetisk predisposition alla våra problem, sjukdomar och tillstånd är ytterligare en av de vanliga myter om ångest som folk faller för. Ja, det kan finnas en ökad risk, en liten chans, att du kommer drabbas av ångest om dina föräldrar gjorde det, men det är knappast 100% säkert.

Hursomhelst kan du se på det som en tidig varning att ha i åtanke.

Avinstallera ångest

3. Om jag lider av ångest är det för att jag gör något fel

Generaliserat ångestsyndrom är en av de vanligaste mentala sjukdomarna. Den påverkar verkligen en persons liv och är kaotiskt såväl som utmattande. Om någon i patientens närhet säger att personen lider av det som en konsekvens av att “du gör saker fel”, kommer detta öka nedslagenheten och minska entusiasmen för att finna en lösning.

Låt oss komma ihåg att ångest är en del av människans natur. Men vissa nuvarande och tidigare händelser och sättet vi hanterar och bearbetar vår verklighet kommer slå fast risken för att utveckla dessa typer av tillstånd.

4. Jag är en ängslig person. Ångest är en del av den jag är och jag kan inte förändra det

Detta är ytterligare ett mycket vanligt påstående när det kommer till myter om ångest. Vissa personer tror att ångest är en del av deras personlighet. De tror även att inget kan göras och att det varken finns behandlingar eller terapier som kan råda bot på det.

De identifierar ångesten som en del av dem själva; en inneboende del av deras personlighet.

Låt oss byta fokus och anta en mer realistisk, logisk och optimistisk syn på ångest och andra tillstånd. Det kan hjälpa dig att lära dig nya sätt att tänka och hantera dina känslor bättre. Detta kan i sin tur motivera dig att förändra dina beteenden och vanor, och till och med omprogrammera din hjärna

Utstött person

5. Djup avslappning kan lösa mitt ångestsyndrom på egen hand

Du kan inte lösa ångestsyndrom som ett pussel. Du måste behandla dem. Ordet “behandling” har flera betydelser:

  • Det involverar aktivt arbete av psykologer och framförallt patienten.
  • Patienten måste lära sig vissa strategier som denne alltid måste använda, inte bara fram tills förbättring sker. Personen måste konsolidera detta tillstånd av återhämtning så att det blir varaktigt.
  • Det är även vitalt att förstå att behandling av ångest innebär att använda fler än en metod. En behandling innebär även ett sökande; det är en kombination av olika strategier: djup avslappning, psykoterapi, beteendeförändringar, meditation, sport, utövande av nya hobbyer…

Djup avslappning kan alltså hjälpa, men andra resurser måste också nyttjas för att uppnå total och permanent återhämtning. Man kan säga att vi behöver fler strategier på resan mot att finna vad som verkligen hjälper oss. Vi måste hitta vad som verkligen låter oss må bättre och hantera våra rädslor.

Ångestfylld kvinna

Avslutningsvis vill vi säga att myter om ångest kan förvränga verkligheten. Detta är ett tillstånd som kan behandlas framgångsrikt. Låt oss inte glömma att ångest anses vara en epidemi som många unga människor lider av. Det är därför det är nödvändigt att implementera förebyggande åtgärder och ta fram strategier för att hjälpa oss förstå att våra sinnen inte behöver flyga.

Detta kanske intresserar dig
Kronisk ångest och noradrenalin: vad denna koppling innebär
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Kronisk ångest och noradrenalin: vad denna koppling innebär

Rädslan väntar på att greppa dig, och när den gör det är du förlorad. Ångest och noradrenalin är kopplade, och det är en relation värd att lära sig...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.