Vad är skillnaden mellan kärlek och behov?

Det är ofta svårt för oss att definiera vad kärlek är på grund av att det används i så många olika situationer. På grund av det vore det kanske bättre att börja definiera vad kärlek inte är.
Vad är skillnaden mellan kärlek och behov?
Leonardo Resano

Skriven och verifierad av socialarbetaren Leonardo Resano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När du konfronterar vissa situationer i ditt liv måste du fråga dig själv huruvida du verkligen vet skillnaden mellan kärlek och behov. Vet du verkligen vad kärlek är och hur den skiljer sig från behov?

Att tala om “kärlek”, i alla dess former, är komplicerat eftersom vi använder detta ord till överdrift i områden som egentligen handlar om något helt annat.

Eftersom det uppenbarligen är mer än bara ett ord så kanske vi borde börja betona vad kärlek inte är istället för att försöka hitta en definitiv definition.

Kärlek är INTE…

 • Ordet “kärlek” (om du definierar det så är det inte kärlek).
 • Besittning (om du besitter något så besitter det även dig).
 • Tänkande (tänk inte att du älskar; kärlek är något man utövar).
 • Egenintresse (där det finns baktankar finns det ingen kärlek; kärlek är inte en handelsvara, kärleken bara är).
 • Nödvändighet (kärlek existerar inte för att täcka glapp i ditt ego).
 • Temporär (den finns inte dig, utan du finns i den, alltid i nuet).
Kärlek är frihet

Ett par handlar INTE om att…

 • Vara ett par, utan om att vara fri.
 • Ge löften till varandra, utan att båda tar rodret.
 • Skriva under något, utan om att båda bekräftar er individuella frihet i relationen.

Vidare:

 • Det kräver inte demonstrationer, utan kommunikation.
 • Ni kan inte jämföra “maskerna” och bilden ni har av varandra.
 • Det är inte “att förälska sig” – det är bara neurokemi som snart kommer upphöra.

När det kommer till par och de många manifestationerna av kärlek som finns så är förälskelse det mest förvirrande.

Detta eftersom det är ett övergående tillstånd som involverar ändringar i signalsubstanserna (dopamin och noradrenalin ökar och serotonin minskar), vilket liknar drogmissbruk.

På grund av detta är det rekommenderat att låta detta skede passera så att man kan ta tydliga, rationella beslut.

Enligt psykologen John Bradshaw måste man för att få ett långvarigt förhållande genomgå förälskelsefasen och anlände i ett tillstånd av “kamratskap”.

Det finns en välanvänd studie av hur par kommer ihåg saker ur detta hänseende och hur deras tankar förändrades. Holmberg och Holmes (1994) intervjuade 400 gifta par som sade att de fungerade bra och var förälskade.

Två år senare intervjuades de igen. Paren som separerat eller vars situation förvärrats sade att relationen var dålig redan från början. Detta låter oss se att man enkel kan bygga minnen utanför verkligheten som rättfärdigar ens beslut.

Skillnaden mellan kärlek och behov: vad en relation bör vara

 • Att kunna uttrycka sig på alla sätt.
 • Frihet att vara sig själv
 • Fantasi, överraskningar och ovillkorligt stöd.
 • Respekt för en själv och sin partner.
 • Att köra över groparna i livet och kolla varandras däck.
 • Inte hängivelse, utan befrielse.

I takt med att åren går verkar friheten försvinna och dömande, stolthet och ego ökar. Till detta kan vi lägga till problemet med teknologi, där ytlig kommunikation ofta föredras över mänsklig kontakt.

Besattheten med att ge gåvor och få erkännande ökar, såväl som dekadensen. Utöver det blir man mer och mer förälskad i fysisk exhibitionism på sociala och mobila nätverk.

Som ett resultat behöver allt fler personer behandling och terapi för dessa problem.

Institutionalisering som ett hinder för kärlek

Institutionalisering

Kärlek ska inte stängas in i tempel, sekter, religioner, moden, riter eller filosofier. Tror du verkligen att man kan stämpla eller klassificera frihet?

Det är därför kärlek inte har några frizoner, för du kan hitta den där du inte söker efter den och den dyker upp när du tar bort hinder.

På samma sätt som du måste öppna gardinerna för att släppa in ljuset, måste du även inse att du lever i mörkret för att söka frihet och kärlek.

Resultat

En näktergal sjunger inte för att folk ska applådera – dess naturlighet skänker skönhet till dess melodier.

Ibland tror vi att kärlek är resultatet av vårt hårda arbete. Men här talar vi om att ta bort saker – hindren – snarare än den ansträngning du tror att du måste göra.

Detta sker även med hobbyer och attityder. Vi lärs inte att älska vad vi gör, utan att älska resultaten och söka erkännande.

Istället för det bör du lära dig att söka skönheten hos naturlig passion, som föds ur harmoni med omgivningen och inte har specifika mål du måste nå.

Konditionering

Du bör bryta upp med och ifrågasätta alla tillstånd som fångar och döljer kapaciteten att älska som du har inom dig.

Gör du bara vad andra väntar sig eller gör du vad du faktiskt vill göra för dig själv?

Vissa personer är så besatta av att identifiera sig med en flagga, en symbol eller en ideologi att de älskar dem mer än människor. De känner att de måste identifiera med dessa saker för att känna sig speciella.

Men brister och tomhet uppstår när man är rädd för kärlek. Folk väljer dessa saker eftersom sann kärlek sveper bort allt man trodde var säkert.

Anknytning

Skillnaden mellan kärlek och behov är inte alltid tydlig och det är vanligt att de blandas ihop. Många tonåringar påbörjar relationer eftersom deras vänner redan har en pojk- eller flickvän.

De tror att det är bättre att ha en partner än att handskas med ensamhet, rädsla eller undvikande, bland annat. Detta visar hur anknytning kan göra oss känslomässigt beroende av någon annan.

Eftersom kärlek är frihet är anknytning ett hinder för kärlekoch man måste lära sig hur man hanterar den. Att dela frihet gör oss starka, men beroende av ens partner skapar avstånd till sann kärlek.

Dansande par

Ditt ego får kärleken att försvinna

Kort sagt visar sig kärleken när ditt ego och dess konstanta behov av uppmärksamhet försvinner in i bakgrunden.

Många tåg passerar under livet, men alla är inte fördelaktiga för dig. Dina medpassagerare förebrår dig ofta för dina idéer. Ta tåget som passar bäst för dig och kom ihåg att du först måste kliva av det du sitter på.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Willi J. (2002) La pareja humana, relación y conflicto. Ediciones Morata.
 • Riso, W. (2008) Amar o depender. Barcelona. Editorial Planeta.
 • Fromm, E (1997) El arte de amar. Barcelona. Editorial Paidos Ibérica.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.