Skillnaden mellan att vara högkänslig och hyperkänslig

Skillnaden mellan att vara högkänslig och hyperkänslig

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Även om de två blandas ihop och tros vara samma sak så finns det mycket som skiljer en högkänslig från en hyperkänslig person.

 • Att vara hyperkänslig är att vara emotionellt ömtålig och ha sköra känslor.
 • Att vara högkänslig är en biologisk predisposition som gör det svårare att identifiera vissa känslor.

Ett exempel på en hyperkänslig person kan vara en kollega på jobbet som misstolkar en av dina gester. Utöver att bli arg och “explodera” mitt i kontoret, kommer personen klaga hos din chef.

När det kommer till en högkänslig person är ett bra exempel när något negativt sker och personen ifråga är mer oroad över den andres reaktion.

Fjäril med kvinna

Biologi kontra känslor

Som vi nämnde ovan är högkänslighet en biologisk predisposition. Det betyder att det faktiskt har lite att göra med själva känslorna. Precis som andra biologiska faktorer är det komplicerat att vara högkänslig, och man är till stor del beroende av sina omgivningar.

Du kan vara högkänslig och inte hyperkänslig. Om du är högkänslig kan det vara väldigt svårt att såra dina känslor om du har känslomässiga förmågor. Poängen är att högkänsliga personer är kapabla att uppfatta om en annan persons känslomässiga tillstånd är genuint.

Detta ger dem ett verktyg för att såra andra om de vill, men det betyder inte att det är lätt att såra eller manipulera dem emotionellt. Om de har utvecklat positiva känslomässiga förmågor kan de utgöra ett bra stödsystem för sina vänner och familjer.

En hyperkänslig person är vanligtvis på detta sätt på grund av sina upplevelser och sin uppfostran. Om personen inte haft det känslomässiga stöd denne behövde för att bli stark och få förmågor för att klara sig i världen så kommer denne påverkas av andras åsikter om denne.

Att vara hyperkänslig eller högkänslig: Karaktärsdrag

Eftersom det ibland kan vara förvirrande att försöka skilja mellan hyperkänsliga och högkänsliga personer, vill vi i detalj förklara några av deras unika karaktärsdrag.

Hyperkänsliga personer:

 • Är osäkra. Detta eftersom de inte vet hur man skiljer på en attack och en kommentar vars syfte inte är att kritisera dem.
 • Har oftast inte lärt sig att hantera sina känslor. Detta får dem att vara tysta angående sina känslor. Alltså fram tills att de kommer till en punkt när de inte kan hålla dem inne längre och exploderar.
 • Använder negativa verktyg såsom känslomässig utpressning och aggressivitet när de talar. Detta görs för att känna en viss överlägsenhet.
 • Är väldigt mottagliga för vad andra säger och gör.
 • Hade negativa upplevelser under barndomen och tonåren som de inte kommit över. Dessa kan inkludera allt från skilda föräldrar och överbeskyddande till mobbing och våld i hemmet.
Hyperkänslig kvinna

Högkänsliga personer:

 • Har stor förmåga för empati. Även om detta kan verka bra så orsakar det mycket förvirring. Förvirringen börjar när de inte haft en bra, stark känslomässig utbildning.
 • Kan växa från personerna i deras omgivning rent emotionellt. Detta sker oftare när de inte lärt sig att involvera sig själva i vad som försiggår i deras närhet. Allt får dem att känna sig överväldigade.
 • Är väldigt intuitiva. Från personer till djur och utrustning – de kan förstå allt med stor enkelhet.
 • Föredrar ensamma aktiviteter så att de bättre kan fokusera på sina mål. Att jobba med andra kan även få dem att känna sig stressade om de inte lärt sig att hantera sin högkänslighet.
 • Är väldigt observanta. Om du har en vän som är högkänslig kommer denne säkerligen vara den förste att märka några förändringar. Oavsett om det är i din inredning, ditt humör eller ditt utseende så kommer en högkänslig person märka av förändringar.

Vad en högkänslig och hyperkänslig person har gemensamt

Något som högkänsliga och hyperkänsliga personer har gemensamt är att de kan lära sig att bli starkare.

Kom ihåg att även om du inte kan ändra din genetik så kan du åtminstone lära dig olika förmågor som hjälper dig att bli en bättre person. Även om hyperkänsliga personer vanligtvis har problem med att skilja mellan specifika toner eller känslor så har de stor förmåga att förstå stimulans som går obemärkt förbi för de flesta.

Något som kan hjälpa är att helt enkelt prata med personerna runt en högkänslig eller hyperkänslig person. Genom att göra det kommer de lära sig att förstå dem. Om det dock inte fungerar så är psykoterapi också en giltig lösning. Genom terapi kan man återlära sig vissa livsbeteenden som man desperat behöver för dagliga interaktioner.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.