Sök det som du vill hitta

Sök det som du vill hitta

Senaste uppdateringen: 19 mars, 2024

Psykologen och författaren Viktor Frankl frågade sina instabila patienter: “Varför begår du inte självmord?” Vid detta tillfälle förstod patienterna processen och att detta inte var vad de önskade sig. Frankl förstod att detta var en viktig fråga att ställa dem. Var och en måste bestämma sig för vad som ger livet mening. Du måste söka det som du vill hitta.

Det handlar därför inte om att bara hitta en anledning, utan att hitta en som ger mening åt ens existens. Den teknik som Dr. Frankl använde var omvänd psykologi, vilket gör att du får patienterna att tro att du vill att de ska göra något du egentligen inte vill.

På detta sätt skapas en “psykologisk reaktans” eftersom vi går emot något som vi har fått en order om att göra eller som tvingas på oss eftersom detta begränsar vår personliga frihet.

“Den riktiga upptäcktsfärden innebär inte att man letar efter nya vyer,
utan att man har nya ögon.”

-Marcel Proust-

Dr. Viktor Frankl skickades till Auschwitz, Dachau och andra koncentrationsläger under andra världskriget. Den erfarenheten fick honom att reflektera över meningen med livet.

Frankl menade att vi alla har någon eller något att leva för. En anledning som får oss att gå framåt varje dag. Som motiverar oss och ger mening till varje sekund av vår existens, till varje steg som vi tar, eller till varje handling som vi utför.

Hur du kan söka det som du vill hitta

Kvinna på strand

Sättet att ge mening åt våra liv är att ställa oss själva frågor som leder till vår verkliga passion. Till det som vi verkligen vill ha, inte vad andra personer vill att vi ska ha. Det handlar om att hitta en riktig källa av energi inom oss själva, en gnista som vi sedan kan omvandla till en låga.

Vi måste nämligen ge livets mening till oss själva; ingen annan kan göra detta. Fråga dig själv följande för att komma närmre din mening.

Vad är det viktigaste i ditt liv?

Om du visste att du skulle dö imorgon, vad hade du gjort, vem hade du varit med, var skulle du vilja vara, eller vilka platser skulle du vilja besöka? Vi har alla en anledning att leva; andra människor gör oss hela, och får oss att gå framåt.

“När man hittar kärleken så kommer man också hitta anledningen till och meningen med allt liv.”

-Domenico Cieri Estrada-

Vem beundrar du?

Personer man beundrar har inom sig det som man vill hitta, det som man drömmer om, det som man vill vara. Fokusera därför på de personer som du beundrar och fråga dig själv varför du beundrar dem. Reflektera därefter över de slutsatser som du kommer fram till.

Denna övning kan ibland hjälpa oss att ta reda på vad vi vill ha. Vad som ger mening åt våra liv och vad vi måste förändra för att uppnå detta.

Vad hade du gjort dag efter dag utan att be om något i utbyte?

Vi gör alla något som vi har en passion för. Något som verkligen motiverar oss och som vi är öppna för att göra gratis, dag efter dag, bara för att det är roligt. Det kan handla om vilken aktivitet som helst: målning, mekanik, författande, dans, bio etc. Det är följaktligen något som kommer att bli en del av meningen som du söker.

Vad stoppar oss från att hitta det som vi vill ha

Det finns två viktiga faktorer som hela tiden hindrar oss från att söka det som vi verkligen vill hitta: rädsla och andras åsikter.

Kan du tänka dig vad du hade kunnat göra om du inte vore rädd? Rädsla är ett stort hinder, en osynlig fiende som använder vår överlevnadsinstinkt för att paralysera oss. Tänk på var du kommer att vara om fem år om du inte övervinner den rädsla som du känner nu. Det är en kraftfull bild eller hur?

Kvinna i gräs

Vad andra kanske tycker eller säger påverkar oss också negativt. Det hindrar oss följaktligen från att söka det som vi letar efter, oavsett hur mycket vi försöker förneka det. Våra vänners, våra familjemedlemmars och till och med vår partners åsikter påverkar oss. Men ställ dig själv frågan: “Vad vill du?”

“De fick oss att tro att vi är halvor, och att livet bara har en mening då man
hittar den där andra halvan. De berättade inte för oss att vi är födda hela, och
att ingen i livet förtjänar att ha en börda som säger att man är halv.”

-John Lennon-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.