Sömnlöshet: en alarmsignal

Sömnlöshet: en alarmsignal
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2016

Att vrida och vända sig i sängen utan att kunna sova är en väldigt obekväm upplevelse som vi kan drabbas av ibland. Allt färre personer kan verkligen sova ut.

Du kan hitta flera olika sätt att behandla sömnlöshet. Det finns klassiska huskurer och även läkemedel som du kan köpa på apoteket.

Man löser dock inte problemet bara genom att ta något för att det ska gå över. Sömnlöshet är ett relativt vanligt problem, men detta innebär inte att det är något normalt. Det är ett allvarligt problem som kan förvärras med tiden.

Sömnlöshet är ett symtom, inte en sjukdom

Symtomet är helt enkelt en oförmåga att somna, och det kan finnas mentala och emotionella sjukdomar som ligger bakom. Att endast lida av sömnlöshet behöver dock inte innebära att det finns ett allvarligt problem som kräver behandling.

Sömnlöshet är ett symtom. Detta innebär att det inte är ett problem i sig självt, utan ett tecken på att det kan ligga värre problem bakom.

Natthimmel

Problemet som definierar sömnlöshet är svårigheten att slappna av, vilket är nödvändigt för att man ska kunna somna. Denna svårighet kan vara relaterad till olika faktorer, och de kan vara fysiska eller mentala.

Svårigheter att sova kan ibland ha att göra med att man äter sent på kvällen. Om du gör detta kan din sömnlöshet ha att göra med matsmältningen, och det är därför din kropp inte kan slappna av; den arbetar nämligen fortfarande med att smälta din mat.

I detta fall är problemet tillfälligt, och inte något som man verkligen behöver oroa sig över.

Men om du har svårt att sova under en längre tid och inte finner en direkt orsak kan det finnas något som du måste undersöka. I detta fall pratar vi inte om ett enkelt symtom, utan om toppen av ett isberg med komplexa problem.

Analysera din sömnlöshet

Den kan uppkomma i följande situationer:

  • Då du verkligen inte kan sova under praktiskt taget alla nätter.
  • Då du sover men vaknar ofta och inte kan somna om trots att du är väldigt trött.
  • Du sover, men du faller inte in i djupsömnen. Du vaknar upp och somnar om; om och om och igen.

Det som är den gemensamma nämnaren i alla dessa situationer är en resistens mot att sova. Från ett psykoanalytiskt perspektiv kan det ha att göra med en rädsla för att drömma.

Sömnlöshet

I drömmen försvinner för det mesta en stor del av vår mentala censur. Det kan uppstå händelser som verkar ologiska, och det kan även vara så att vi tänker tankar “som man inte borde”.

Då vi drömmer mister vi kontrollen över vårt sinne, och det kan uppkomma upplevelser som kan kännas främmande eller obekväma.

Sömnlöshet kan uppkomma hur som helst, när som helst och utan anledning. Oavsett vilket kan det övergå till något kroniskt och du kan behöva konsultera en specialist. Du bör ta detta som en varningssignal på att det finns något som du bör lösa.

Bilder från Germán Álvarez de Cienfuegos Gálvez.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.