Sömnparalys: en fasansfull upplevelse

Sömnparalys: en fasansfull upplevelse
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Innan vi börjar prata om sömnparalys; om någon hade frågat dig vad en dröm är, hur hade du då definierat detta? Det är inte enkelt att svara på denna fråga, i alla fall inte från ett akademiskt synsätt. Vi kan dock säga att sömnen är en fundamental fysiologisk funktion.

Vi hade kunnat definierat den som ett “funktionellt, reversibelt och cykliskt tillstånd, med vissa karaktäristiska manifestationer som relativ orörlighet och/eller en ökning av responsgränsvärdet för externa stimuli. På en organisk nivå uppstår variationer inom biologiska parametrar tillsammans med en modifikation av den mentala aktivitet som karaktäriserar drömmandet” [Översättning] (Buela-Casal, 1990a).

Under sömnen uppstår stora förändringar i din kropp. Detta innefattar allt från blodtrycket, hjärtat och andningsrytmen, kroppstemperaturen, hormonutsöndringar etc. Det har också visat sig att det finns många variabler, både fysiska och beteendemässiga som ligger till grund för sömnproblem.

Sömnproblem

Den internationella klassificeringen av sömnåkommor inkluderar fyra kategorier (Buela-Casal och Sierra, 1996a):

  • Dyssomnier: problem med att somna och sova ut, dåsighet och problem med dygnsrytmen.
  • Parasomnier: störningar relaterade till uppvaknande, sömn-vaken-association och REM-sömn.
  • Åkommor relaterade till medicinska eller psykiatriska tillstånd.
  • Andra möjliga åkommor där det inte finns tillräckligt med information för att man ska kunna knyta dem till sömnen.

I den här artikeln kommer vi fokusera oss på en typ av parasomni: sömnparalys.

Kvinna som är rädd för att drabbas av sömnparalys

Vad är sömnparalys?

De paranormala händelser som vissa säger att de har genomlidit (diaboliska attacker, besök av andar och att de blivit bortförda av utomjordingar) är antagligen resultatet av sömnparalys.

Sömnparalys kan förklara historierna med spöken och utomjordingar. Offren upplever en intensiv närvaro som oftast är fientlig. De upplever också att någon flyttar dem från sängen, eller att de flyger eller faller.

Sådana episoder kan leda till utomkroppsliga upplevelser. Sömnparalysen kan verka skrämmande, men den är aldrig farlig. Dessa episoder varar som tur är endast några sekunder.

De är dock inte paranormala överhuvudtaget. Sömnparalys är en temporär oförmåga att utföra frivilliga rörelser och uppstår under ett stadium som ligger mellan sömnen och det vakna tillståndet.

Kvinna som är drabbad av sömnparalys.

Sömnparalys kan uppstå när man somnar eller när man vaknar. Det inträffar oftast när man känner sig upprörd och varar oftast mellan en till tre minuter, och därefter försvinner det av sig självt.

Sömnparalysen försvinner oftast automatiskt ifall personen rörs eller skakas om. Personen kan inte röra sig men vederbörande kan se och höra som vanligt. I vissa fall kan denne också göra ljud. Som du kan se så är episoder med sömnparalys något skrämmande som kan resultera i skrämmande minnen.

“Sömnparalys är en övergående oförmåga att utföra någon form av frivillig rörelse som uppstår under övergångsperioden mellan det drömmande tillståndet och det vakna tillståndet.”

Symptom på sömnparalys

Det finns flera symptom som uppstår under dessa episoder, och de flesta av dem är ganska skrämmande.

  • Visuella hallucinationer. Det finns personer som säger att de har sett främlingar i sovrummet. Denna närvaro uppfattas oftast genom periferiseendet eller bland skuggorna.
  • Ljudmässiga hallucinationer. Elementära, mekaniska och intensiva ljud är vanligt förekommande. De kan inkludera surrande, hummande, slag, vibrationer, skrik eller gråt. Med andra ord kan de relateras till saker som en telefon som ringer, sirener, verktyg, elektriska motorer, någon som knackar på dörren, någon som drar möbler, glas som krossas och konstig musik.
  • Svårigheter med att andas. Folk med sömnparalys kan känna av ett tryck i bröstet, att de tappar andan eller att de kvävs. Detta kan vidare leda till panik, men man löper inte risk för att dö eller kvävas.
  • Man känner av en närvaro. Personen kan känna att det finns någon i hemmet. Denne kan känna att någon rör sig och närmar sig sängen. Vissa personer beskriver det som att de känner att någon tittar på dem.
Kvinna som lämnar sin kropp.

Varför uppstår detta?

Sömnparalys uppstår ibland tillsammans med andra åkommor som sömnapné och narkolepsi. Det uppstår dock oftast när personen upplever mycket stress.

När man ska gå och lägga sig är det vissa nerver som är överaktiverade på grund av stress. Mardrömmar uppstår och personen vaknar hastigt upp. Kroppen reagerar dock inte lika snabbt eftersom den befinner sig i REM-fasen, så musklerna kan inte röra sig. Det är anledningen till att personen inte kan röra på sig även då han eller hon är medveten om vad som händer runt omkring.

Om något sådant någonsin har hänt dig så oroa dig inte. Det är inte något ovanligt. Det är viktigt att du inte blir rädd, även om det inte är så lätt alla gånger. När du kommer ihåg denna episod så tänk på att det bara var en mardröm. Ungefär som en mardröm, men med ögonen öppna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chóliz, M. (1994). Cómo vencer el insomnio. Madrid: Pirámide.

  • Buela-Casal, G. (2002). Trastornos del sueño. Madrid: Síntesis.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.