Varför stanna i ett förhållande som du vet är osunt?

Varför stanna i ett förhållande som du vet är osunt?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Om du befinner dig i ett förhållande kan det hända att du börjar undra huruvida du ska stanna eller gå. Känslor av obehag, ledsamhet, ensamhet och tomhet kan alla bli outhärdliga. Det hjälper inte alltid att du har en partner. Så varför stanna i ett förhållande som du inte önskar ha?

Om du ser på den här sortens situationer ur ett annat perspektiv inser du nog hur mycket du skadar dig själv. Detta är ett utmärkt tillfälle att ändra ditt sätt att se på saker och ting. Det gäller även andra typer av relationer, såsom dem med familj och vänner. Om du ser på dessa ur ett annat perspektiv kanske du inser att du inte behöver klamra dig fast vid dem, och upptäcka hur allt omkring dig (inklusive dig själv) rasar samman.

En annorlunda synvinkel kan göra att du, och kanske även din partner, får klarhet i situationen. Men det finns så många människor som går tillbaka till förhållandet som om inget hade hänt. De uppträder som om det inte fanns lidande, sårade känslor och oupphörlig kritik.

Ofta stannar människor i förhållanden som inte gör dem lyckliga enbart för att de tror att det förväntas av dem. Att från början kasta in handduken är inte tillåtet, åtminstone inte i deras ögon. Det vore som att erkänna ett misslyckande.

Förr höll folk ihop mer

Du har säkert hört detta många gånger. Förmodligen var det någon äldre som sade det, men kanske var det rentav någon i din ålder. Men om du tänker efter så verkar det som om folk brukade se det som en stor bedrift att hålla samman ett förhållande, även om de inte var lyckliga. Det var som om man förväntades få någon slags medalj för att ha tagit sig fram på en väg fylld med hinder. De som lyckades hålla samman längst vann.

Många stannar i ett förhållande för att de inte tror att de har ett val

Idag har vi fler separationer och skilsmässor. Många tvekar inte att vinka farväl åt ett förhållande som inte fungerar. Men det finns fortfarande många andra som ser positivt på att hålla samman som par. Detta kan förklaras av vår syn på romantisk kärlek.

Att vi finner oss i sorg och obehag ses som ett bevis på våra känslor. Det förefaller som om denna attityd fortfarande florerar i vårt samhälle. Man tror att problemen kommer att lösas av sig själva med tiden. Men saken är den att det som verkligen behövs för att man ska hålla samman som par är engagemang, ömsesidiga känslor och en önskan att utvecklas och växa på ett sätt som gagnar bådas välbefinnande.

Vad menar vi med att “hålla ihop”?

Det är inte precis något entydigt uttryck, så vi ska försöka förklara närmare vad vi menar. Vi talar inte om de gånger då man måste göra en ansträngning eller då ett problem dyker upp i ett förhållande. Vad vi menar är när man finner sig i saker som man inte ska behöva finna sig i. Så det är viktigt att man bestämmer sig för när det kan fungera att försöka finnas där och göra ansträngningar för att hålla ihop.

  • Brist på förståelse. När man inte vet hur man kommunicerar på rätt sätt, inte lyssnar och inte är uppriktig, kan följden bli missförstånd och blandade budskap. Detta kan man råda bot på genom att tydliggöra var och ens roll eller genom att uppsöka en parterapeut.
  • Sexuella problem. Brist på passion, för tidig utlösning, eller andra typer av sexuella problem behöver inte betyda slutet. Allt går att lösa, men i somliga fall kan det vara klokt att uppsöka en sexterapeut.

Detta är bara ett par exempel på problem som kan uppstå i ett förhållande. Dessa behöver inte resultera i ett uppbrott; det går alltid att lösa de här problemen om man anstränger sig eller söker hjälp utifrån. Men det finns andra situationer där man gör bäst i att dra sig ur förhållandet så snart som möjligt.

Att stanna i ett förhållande som är skadligt

Ett förhållande med bristande passion eller dålig kommunikation är något helt annat än ett förhållande som orsakar lidande. I förstnämnda fall kan man övervinna problemen, bara man är villig att bemöda sig att göra något åt dem. I det andra fallet är det oftast bäst att avbryta förhållandet innan allt blir värre. Detta gäller i ännu högre grad om ens frihet och lycka äventyras.

Det händer att du stannar i ett förhållande även om du i ögonblick av klarsyn inser att du skulle ha det bättre utan din partner. Detta är oftast situationer som involverar otrohet, övergrepp, manipulation, brist på respekt… Det är den sortens förhållande där det finns stor risk att din partner kommer att köra över din självkänsla och värdighet, om inte så redan har skett. Men där står du och försöker hålla ihop något som brakar samman från alla sidor.

Ibland får du för dig att du måste stanna i ett förhållande, även om din partner hånar dig, manipulerar dig eller inte visar dig respekt. Du viftar bort det här och urskuldar allt för att du är förälskad i din partner, är beroende av honom, eller helt enkelt tror att du inte har något bättre alternativ.

Många stannar i ett förhållande som de tror bygger på kärlek

Varför människor väljer att stanna i ett förhållande som är ohälsosamt

Ibland uthärdar du den här sortens situationer för att du tror att det handlar om kärlek. Du kanske rent av börjar tro på idén att “kärlek gör ont”, enligt den kända låten “Love hurts”. Men så är det inte. Kärlek har inget med det att göra.

Om du befinner dig i ett förhållande som är fullt av vånda, som suger energin ur dig och som hela tiden får dig att lida, tror du verkligen att detta är kärlek? Eller är det hellre så att du fortsätter att låta din partner såra dig?

Ingen vettig människa söker efter smärta. När du av misstag för handen alltför nära en eld, drar du reflexmässigt bort den. Men när du lever i ett förhållande som bränner och skadar dig, blir du istället kvar och med fötterna stadigt på marken.

Det är mycket viktigt att du ifrågasätter din uppfattning om kärlek, att du ändrar din syn på den och försöker bygga upp din självkänsla. Det är bästa sättet att skapa sunda förhållanden där man håller ihop för lyckans skull och inte p.g.a. en missuppfattning om vad kärlek egentligen innebär.

Nu ber vi dig att allvarligt fundera över följande: Vad har du, i kärlekens namn, funnit dig i? Det finns ingen anledning att stanna i ett förhållande som du vet är osunt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.