Superåldringar och deras ungdomliga sinne

Har du hört talas om superåldringar och hur kvicka i sinnet de är? Dessa äldre människor vars minnen är relativt intakta verkar hålla i hemligheten till ett hälsosamt kognitiv åldrande. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om detta ämne.
Superåldringar och deras ungdomliga sinne
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Superåldringar tillhör en grupp människor som till hög grad behåller sin ungdoms mentala fakulteter och uppvisar en högre prestanda än andra människor i samma ålder. Som du kanske redan vet börjar de mänskliga kognitiva förmågorna att minska när vi människor blir äldre, och därmed förlorar vi vårt ungdomliga sinne. Således blir minnets förmåga och bearbetningshastighet, vilka når sin maximala prestanda i vuxen ålder, försämrade allteftersom vi åldras.

Termen appliceras på de som är 80 år och äldre och vars minne fortfarande är lika bra som hos personer som är 25 till 30 år yngre. Naturligtvis har detta genererat vetenskapligt intresse. Detta särskilt när de märkte att dessa människor dessutom levde aktiva liv och inte visade tecken på ökad trötthet. Det finns alltså en möjlighet att dessa människor till och med kan ha en annan genetisk sammansättning.

Två superåldringar som inte förlorat sitt ungdomliga sinne

Superåldringar är något utöver det vanliga

I allmänhet är superåldringar, dvs. äldre individer med denna typ av ungdomliga sinne, en ovanlig företeelse. Men dessa individer har förmågor som är högre än vad som är vanligt för deras ålder. Vissa experter in dem i två kategorier: fysiska superåldringar och kognitiva superåldringar. Individerna i den första gruppen har en extraordinär aerob kapacitet. Den senare gruppen har ett utmärkt minne som kan jämföras med yngre vuxna.

På samma sätt är det mer tydligt att båda grupperna är mer motståndskraftiga då de möter livets motgångar. Forskare har även studerat huruvida deras personlighetsegenskaper inkluderar att vara mer utåtriktade och mindre neurotiska. Detta skulle innebära att de hanterar utmaningar annorlunda. Kanske lutar det till och med mot att de utövar aktiviteter som förbättrar deras hjärnkapacitet. Detta skulle kunna vara i form av fysisk aktivitet eller andra typer av stimulerande aktiviteter.

Det är inte helt uppenbart varför bara ett fåtal äldre uppvisar dessa egenskaper. Men forskare runt om i världen försöker ta reda på mer om detta för att kunna hjälpa äldre som inte har samma typ av ungdomliga sinne. Faktum är att de redan har fått ett hum angående vad som skiljer dessa grupper från varandra. Med andra ord, varför superåldringarna kunnat bibehålla en sådan imponerande kognitionsnivå.

En annan typ av hjärna

Forskare är främst inriktade på att studera superåldringarnas ungdomliga sinne. En av upptäckterna de gjort är relaterad till amyloid-beta-proteinet. Detta protein finns naturligt i hjärnan och klumpar sig ofta samman i plack. Detta är nyckeln till vad som händer vid Alzheimers sjukdom.

Forskarna upptäckte en större närvaro av beta-amyloid och även plack i hjärnan hos superåldringar. Men trots detta var deras kognitiva förmågor och minneskapacitet ändå intakta.

Vidare verkar det som att dessa superåldringar har fler Von Economo-nervceller än sina genomsnittliga kamrater. Dessa nervceller är en speciell celltyp som verkar ha haft funktionen att möta kraven från en större hjärna under evolutionen. Under sin utveckling blev de sedermera ett centrum för känslor, intryck och emotionell intelligens.

Således har forskare hittat fler neuroner av denna typ i tre hjärnregioner hos superåldringar:

  • främre insulära loben
  • dorsolaterala prefrontalkortex
  • främre gördelvindlingen (den här är tjockare hos superåldringar och är relaterad till verkställande funktioner såsom empati och kommunikation).
En grupp kvinnor som har det bra

Sociala aspekter av superåldringarnas ungdomliga sinne

Man skulle kunna förvänta sig att dessa människor också beter sig annorlunda i sociala miljöer med tanke på vilka av hjärnans egenskaper som skiljer dem åt. Med detta avseende på detta jämförde en studie från University of Chicago en grupp superåldringar med en grupp av deras kamrater som var likartade då det gällde personlighet, välbefinnande och minne.

De observerade liknande nivåer av välbefinnande inom båda grupperna. Superåldringarna fick dock högre poäng på den positiva/negativa skalan för relationskvalitet. Med andra ord upplevde de större tillfredsställelse och kvalitet i sina relationer. Denna upptäckt stämmer överens med en högre utveckling av Von Economo-nervceller och den främre gördelvindlingen. Således är detta en nyckelpunkt när det handlar om bevarandet av en persons sinne.

Dessutom bekräftar det rönen från ett stort forskningsområde som visar att sociala aktiviteter och positiva interaktioner är mycket fördelaktiga för kognitiv hälsa. Det är inte bara socialt stöd som är viktigt för detta. För när människor interagerar med varandra aktiverar de hela hjärnan och förbättrar vissa kognitiva färdigheter. Bland dem finns minnet, uppmärksamheten och beslutsfattandet.

Så hur gör vi då för att behålla våra ungdomliga sinnen och utvecklas till superåldringar? Detta är inte klart ännu. Faktum är att genetiska skillnader har observerats i denna ungdomliga grupp. Men om vi tar hänsyn till deras egenskaper inser vi att naturen och forskningen återigen påminner oss om att hemligheten till hälsan ligger i att vara fysiskt, mentalt och socialt aktiv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.