Skillnaden mellan att åldras och att bli gammal

Varför verkar vissa känna den fulla vikten av sina år medan andra åldras utan att känna sig gamla? Idag ska v i ta en titt på denna viktiga skillnad.
Skillnaden mellan att åldras och att bli gammal
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Varför verkar vissa personer åldras bättre än andra? För att svara på den frågan talar folk ofta om hälsa och ekonomi. Men det finns något vi förbiser: det finns en skillnad mellan att åldras och att bli gammal.

Tittar man på det lite närmre så verkar det inte som att hälsa och ekonomi är den sanna orsaken till skillnaden. Ja, de spelar givetvis en roll, men många friska personer med bra ekonomi är inte alls lyckliga.

Personer med en ungdomlig anda känner sig inte gamla oavsett vilken ålder de har. På andra änden av spektrumet har vi äldre vuxnas om klagar över att behöva göra aktiviteter för “gamlingar”.

Vid dagens slut är den stora skillnaden hur man ser på denna process.

Leende äldre man

Alla äldre vuxna känner sig inte gamla

Min pappa kände sig aldrig gammal. Fram tills dagen han dog så hade han alltid långsiktiga planer och aktiviteter som fyllde hans dagar.

Jag såg honom aldrig kasta in handduken eller ge vika för begränsningar påtvingade av ålder. Hans fysiska tillstånd hindrade honom aldrig.

Min pappa gillade inte sällskapet av personer i hans egen ålder eftersom han sade att de blivit till gamlingar, vilket alltid fick mig att skratta.

Inte ens hans sjukdom fick honom att byta attityd. Under de sista åren av hans liv tampades han med ett ganska allvarligt hjärttillstånd. Men han behöll sitt goda sinne för humor och lät det aldrig styra hans liv.

När jag stannar upp för att tänja på det så inser jag att han levde hela sitt liv på detta sätt. Han kände sig aldrig riktigt bekväm runt personer i hans ålder.

Han omgav sig alltid med unga personer och var en mentor för många unga som intresserade sig för flygbranschen, och delade med sig av sin erfarenhet för att lära dem om den.

Mitt barndomshem var nästan som en skola och konstant full av unga personer och liv. Min pappa omgav sig med nyfikna sinnen som ville lära sig och planera framtida projekt.

Han älskade att undervisa dem om vad han älskade. När han blev äldre förändrades detta inte, och kanske är detta det bästa sättet att åldras. Han var en stor förebild för mig.

Varför åldras personer illa?

Detta är en svår fråga att besvara. Vissa personer förändras inte märkvärt när de åldras, men andra gör det. Kanske kommer man närmre sitt sanna jag när man blir äldre.

Kanske har man vid det laget inte energin att dölja vem man verkligen är.

Dåligt beteende, ilska och frustration hos äldre är ofta bara en reflektion av hur de har levt sina liv. I många fall var dessa griniga åldringar likadana innan de blev gamla.

Faktum är att det bara blir svårare och svårare att gömma sin sanna natur, vilket börjar visa sig i varje aspekt av ens liv.

Att åldras med värdighet

Personer med unga hjärtan verkar dela vissa karaktärsdrag och egenskaper. I dessa drag finner man den sanna skillnaden mellan att åldras och bli gammal.

Kan man undvika att bli gammal i förtid? Kan man åldras utan att känna sig gammal? Vad är hemligheten bakom att njuta av ett betydelsefullt, komplett och tillfredsställande liv när man blir äldre?

Här kommer några strategier som kan hjälpa dig.

Äldre par på äng

Nyckeln till att förbli ung inombords

En viktig strategi är att förbli passionerad, oavsett ens ålder. Välj aktiviteter som motiverar dig och som är spännande. Var kreativ, utför volontärarbete, smid planer och se till att göra saker.

Bygg och bibehåll hälsosamma relationer med personerna omkring dig. Familjen är viktig, men varaktiga vänskaper kan vara en garanti för framtida känslomässigt välmående.

Altruism är ett annat gemensamt drag som äldre personer delar. Att hjälpa andra ger dig en känsla av mening. Det får dig att känna som om ditt liv är värt något eftersom du är användbar för någon annan.

Personer som är unga inombords älskar att ha roligt och har ett bra sinne för humor. Skratt är en källa för vitalitet och ingen kan bli för gammal för att ha roligt.

Att främja ett bra sinne för humor är dessutom bra träning för hjärnan.

Övertygelser, personliga värderingar och spirituella utövanden är också viktiga. De verkar vara en outtröttlig källa för liv och vitalitet för många personer.

Utmaningen som är att åldras eller att bli gammal

Man börjar inte utveckla dessa egenskaper som markerar skillnaden mellan att åldras och att bli gammal vid en viss ålder. Vi blir trots allt äldre för varje dag som går.

Hur du lever ditt liv här och nu och hur du mår idag i ditt eget skinn kommer slå fast huruvida du åldras med värdighet eller inte. Är du redo för denna utmaning?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Grover, Sean (2015) Aging vs. Growing Old? What’s the Difference? Sean Grover blog. Recuperado de http://www.seangrover.com/how-to-age-without-growing-old/

  • Singh, A., & Misra, N. (2009). Loneliness, depression and sociability in old age. Industrial psychiatry journal, 18(1), 51–55. doi:10.4103/0972-6748.57861

  • Musich, S., Wang, S. S., Kraemer, S., Hawkins, K., & Wicker, E. (2018). Purpose in Life and Positive Health Outcomes Among Older Adults. Population health management, 21(2), 139–147. doi:10.1089/pop.2017.0063


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.