Vilka är fördelarna med humor? Vi berättar

Har du någonsin undrat över fördelarna med humor? Vetenskapen har studerat dess många fördelar under ganska lång tid. Lär dig lite mer i denna artikel!
Vilka är fördelarna med humor? Vi berättar
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Har du någonsin undrat över fördelarna med humor? När vi är på bra humör försvinner tvivel och oro från våra sinnen, och vi lämnas med en känsla av genuint behag. Skratt är en mystisk gåva som vi alla föds med.

Även om det kan verka som ett okomplicerat ämne så är sanningen att humor är kopplad till människans antropologiska rötter. Humor finns i litteratur, filmer, serietidningar, skämt, tecknade serier, magi, etc.

Som Sigmund Freud sade: “Humor är ett sätt att få njutning trots de upprörande effekter som inkluderas i den.”

“Humor är människans största välsignelse.”

-Mark Twain-

Humor och vetenskap

Vetenskaplig forskning om humor började med utvecklingen av humaniora. Freud själv hängav faktiskt några sidor till det i sitt verk Jokes and Their Relation to the Unconscious. Men psykologer började studera humor för bara 30 år sedan, och de studerade det som ett mänskliga beteende. Fram tills dess hade ämnet ansetts vara oviktigt jämfört med ämnen som social psykologi och klinisk psykologi.

Å andra sidan måste vi notera att studierna, de vetenskapliga utredningarna och teorierna om humor alla är i full sving idag. Det finns faktiskt specifika vetenskapliga tidskrifter som är ämnade till detta ämne, såsom Humor: International Journal of Humor Research. Vad är anledningen bakom ivern att studera vetenskapen bakom humor? Svaret är tydligt: humor har många fördelar. Den har till och med kraften att läka oss.

“Men den skrämmande spänning som ligger på mig natt som dag, skulle jag dö om jag inte kunde skratta.”

-Abraham Lincoln-

Vänner har roligt

Vad är humor?

Humor är oförutsägbart och överraskande. Enligt Ángel Rodríguez Idígoras är det nästan helgerån att försöka summera dess definition i några ord. Jardiel Ponciela anser samma sak, och att definiering av humor är som att försöka trä en nål med en telefonstolpe.

Men vad exakt är humor? Humor leder inte nödvändigtvis till skratt eller leenden. Fördelarna med humor är inte bara att den får oss att skratta. Den har faktiskt kraften att visa oss att saker kan ses på ett annat sätt. Av någon anledning kan humor skapa en separation från individen och dennes rutin, och uppmuntra personen att vandra och känna något mer än denne är van vid.

Fördelarna med humor för sinnet

Du kanske inte håller med, men humor är faktiskt en intellektuell aktivitet. Fungerar den inte som den ska kan den förändra folks mentala hälsa. Vidare kan god humörhantering vara väldigt värdefull för att förebygga eller förbättra vissa mentala åkommor. Låt oss gräva lite djupare i fördelarna med humor:

“Skratt är själens språk.”

-Pablo Neruda-

Humor lär folk att vara mindre arroganta och mer ödmjuka

Gordon B. Hinckley sade en gång: “Att vara ödmjuk är att erkänna att vi inte är på Jorden för att se hur viktiga vi kan bli utan att se hur stor skillnad vi kan göra i andras liv.” Otvivelaktigt gör humor stor skillnad i många människors liv varje dag.

När du använder humor lämnar arrogans dig. Du inser att det är okej att ha brister. Plötsligt börjar du se vad som försiggår omkring dig istället för att bara fokusera på dig själv.

Skrattande äldre par

Humor hjälper dig att finna lösningar på vardagliga problem

Fördelarna med humor är mer markanta än du kan tro. Har du någonsin märkt av den förmåga som humor har att vända på en dålig dag? Det är viktigt att man drar nytta av och låta den göra dig vitsig och spontan.

När du gör det kan den definitivt hjälpa dig att lösa vissa problem. Genom humor kan du finna vägar som du aldrig övervägt. När du är på bra humör ser du dessutom allt i ett annat ljus. Plötsligt är du full av optimism och redo att ta tag i saker på egen hand.

Humor gör det enklare att anpassa sig till förändring

Det är vanligt att tolka en ny situations om “hotfull”, och på grund av det tenderar vi att känna oss ängsliga inför nyheter. Humor kan låta dig kommunicera bättre med andraAtt veta hur man använder den kan göra sig avslappnad när det kommer till att berätta något viktigt (eller svårt) för någon annan, och gör vanligtvis den andra personen mer mottaglig.

Dra nytta av humor för att presentera saker som andra inte sett tidigare. Vi vet att narrar var de enda som kritiserade regenter för hundratals år sedan. Eftersom deras roll hade med komik att göra hade de ett visst skydd, och de kunde kliva över vissa regler.

Dessa är bara några av fördelarna med humor, och det finns otvivelaktigt många fler. Det är upp till dig att upptäcka dem när du använder ditt sinne för humor till fullo.

“Ett gott skratt är solljus i huset.”

-William Makepeace Thackeray-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.