Ta dig tid att älska, vara, njuta, tänka, känna...

Ta dig tid att älska, vara, njuta, tänka, känna...

Senaste uppdateringen: 02 januari, 2022

Den bästa tiden i ditt liv är nu. Gårdagen är över. Framtiden existerar inte ens. Få lite frisk luft, andas, öppna upp. Ta dig tid att älska andra, men även tid att älska dig själv som du förtjänar.

Ta dig tid att tänka och känna den varma beröringen från den pågående dagen. När allt är över kommer den aldrig komma tillbaka.

William James, psykolog och filosof som specialiserar sig på mental hälsa, skrev om tidsuppfattning. Han förklarar att vi upplever en tydlig känsla av att tiden går snabbare när vi blir äldre. Tiden blir till något flyktigt, märkligt och till och med läskigt.

“Tid är inte pengar; pengar har inget värde: tid är liv.”

-Jose Luis Sampedro-

Enligt James sker detta fenomen eftersom vi när vi blir äldre inte längre upplever minnesvärda stunder som vi gjorde i våra yngre år. År där allt var fräscht, spännande och nytt (den första kärleken, den där resan, det där jobbet, det nya huset, barnet…). Vare sig du gillar det eller inte så blir livet till en rutin. Vårt dagliga liv blir till en långsam och cyklisk upplevelse. Vi upplever, ser och träffar på samma händelser och situationer om och om igen.

Sakta men säkert hamnar hjärnan, på grund av brist på stimulus, i en ond cirkel där dess neurokemi genomgår förändring, och med den börjar minnet fallera och tidsuppfattningen bli inkonsekvent. Detta kan man undvika genom att kontinuerligt utsätta sig själv för nya upplevelser.

Allt handlar om att förändra rutinerna; om att kliva ut ur den existentiella dimman. Ta dig tid att leva i nuet och när det med betydelsefulla händelser. Det är lättare än du tror.

Vi uppmuntrar dig att reflektera över detta.

Gå bland molnen

Din hjärna har ett märkligt tidsbegrepp

Alla har vi nog hört talas om konceptet medveten närvaro, eller mindfulness. Det används för att hjälpa till att hantera uppmärksamhet och acceptera nuet. Det ger styrka till individen att agera på kreativa sätt, i samklang med dennes egna värderingar.

Det är inte lika lätt att utöva som det låter, även utanför den kliniska sfären. Många individer börjar utöva medveten närvaro, men inser kort därefter att det inte är för dem. Detta eftersom utövandets metoder varken kan integreras eller maximeras av dem.

Anledningen bakom detta är att vår hjärna har ett väldigt märkligt begrepp av tid, eller vad vi kallar nuet. I boken “The Power of Fifty Bits” förklarar dess författare – forskaren och ingenjören Bob Nease, som är fascinerad av hjärnans mysterier – hjärnans predisponering att skifta sin uppmärksamhet och inte koncentrera sig på en konkret aspekt eller en intressepunkt. Våra instinkter och sinnen förstår inte koncepten nuet, framtiden och det förflutna, endast överlevnad.

Aktivitet i hjärnan

Det mänskliga sinnet lever i ett konstant tillstånd av autopilot. Det fokuserar på flera stimuli samtidigt, med ett enda mål: att bearbeta risker. Allt för att hålla oss säkra. Det är bra att träna sinnet och övertyga det om att “allt är okej”, att “allt är lugnt”.

Om vi ansar grenarna i vår mentala skog kommer vi kunna finna våra rötter.

Ta dig tid att synkronisera med nuet

Ofta hör vi frasen “stoppa klockan, kliva ut ur rutinen och våga leva här och nu”. Denna klassiska fras från självhjälpsböcker har många undertoner. Vi kan inte fly från våra rutiner helt och hållet eftersom vi är bundna till vissa scheman och uppgifter som är en del av den motor som driver och formar våra liv.

Lär dig att synkronisera dig själv till att vara i nuet på ett autentiskt sätt. Psykologen Zygmund Baumant beskriver dagens samhälle som ett flytande väsen där inget är varaktigt, där allt antingen kastas bort eller förändras.

Multitasking, konsten att göra mer än en sak samtidigt, och mentaliteten att vara andra till lags har gjort oss till oregelbundna individer utan sann balans: nuet, det som är här och nu.

Ta dig tid att njuta

Låt oss lära oss att synkronisera våra behov med våra moraliska förpliktelser, ledighet med sysslor. På så sätt kommer vi forma ett lyckligt liv. Fritt från rädslor, ett nu fritt från förfluten ånger och från framtidens ångest. Låt oss börja ge dem vi älskar vår värdefullaste ägodel, den som vi varken kan sälja eller köpa: TID.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.