Ta hand om dig själv för att ta hand om andra

Ta hand om dig själv för att ta hand om andra

Senaste uppdateringen: 28 december, 2022

Det är inte enkelt att ta hand om andra. Det är en svår uppgift som tar mycket tid, engagemang, möda och ansvar. När en annan persons välmående beror på dig, kommer den energi och tid du investerar att börja dra ner dig.

I många fall börjar vårdnadshavarna missunna sin hälsa och sina personliga liv så att de kan hantera sina nya ansvar, utan att de är medvetna om att detta sker. När det gäller att ta hand om andra är det många som glömmer bort det allra viktigaste: att ta hand om sig själva.

Folk som använder en del av sin tid till att ta hand om andra bör få ordentligt med stöd och även uppmärksamma sin egen hälsa. Det är viktigt att man också tar hand om sig själv.

Att acceptera det oundvikliga

Precis som att folk inte blir beroende över en natt, kan inte heller andra bli vårdnadshavare över en natt. När en familjemedlem börjar uppvisa problem finns det en anpassningsprocess där den nya vårdnadshavaren anpassar sig till sin nya roll.

Vårdnadshavaren kommer oftast gå igenom några faser innan denne anpassar sig till den nya situationen. Under det första stadiet är det vanligt att personen förnekar att familjemedlemmen behöver hjälp med vardagliga aktiviteter. Men det kommer en tid då problemen är så uppenbara att det blir omöjligt att fortsätta förneka den nya verkligheten.

När en person har accepterat att en närstående behöver hjälp, kommer personen börja söka efter information: vilken typ av sjukdom lider den närstående av, hur kommer den att utvecklas, vilken typ av vård behövs etc. Under detta stadium är det vanligt att det förekommer känslor som är svåra att hantera, som ledsamhet, skuldkänslor, ilska och frustration.

Slutna och öppna händer

Vårdnadshavaren börjar gradvis att anta nya ansvarsområden och organisera sin tid och sina resurser för att hjälpa personen i nöd. Personen tenderar att anpassa sig mer eller mindre till detta nya stadium i livet.

Att anpassa sig till förändring

När en person blir en vårdnadshavare börjar dennes liv att förändras. Den nya situationen kan föra med sig förändringar för familjen, arbetet, personliga relationer samt den fysiska och mentala hälsan.

Vårdnadshavaren kommer antagligen börja känna sig skyldig och tänka att denne inte utför sitt jobb ordentligt eller känna sig extremt ensam. Vårdnadshavare tenderar också att frekvent isolera sig från andra, vilket kan göra de negativa känslorna värre.

Det är inte alla förändringar som är negativa. Trots att det är en svår upplevelse så kan du upptäcka saker om dig själv genom att kämpa för någon, vilket kan få dig att växa som person.

Att bli alltför utmattad när man tar hand om andra

Om du kör slut på dig för mycket när du tar hand om andra så kommer detta efter ett tag att visa sig. Det är viktigt att tänka på de varningstecken som uppstår så att du kan lösa dem när de uppkommer.

Vissa av de tecken som indikerar att du är på väg att gå in i väggen inkluderar:

Trött kvinna

För att ta hand om andra måste du ta hand om dig själv

Det är viktigt att du tar hand om dig själv så att du kan klara av att ta hand om den andra personen. Här är några vanor som kan hjälpa dig att bibehålla fysisk och mental balans:

  • Omorganisera din tid: prioritera dina uppgifter och organisera dina aktiviteter. Avsätt tid till att vila, för det är väldigt viktigt att du avsätter tid åt dig själv.
  • Få ordentligt med vila: få tillräckligt med sömn och utför en avslappnande aktivitet innan du går och lägger dig. Hitta tillfällen under dagen när du kan stanna upp och vila.
  • Håll dig hälsosam: måttlig träning och en balanserad kost kommer få dig att må bra, spara energi och frigöra emotionell spänning.
  • Uttryck dina känslor: Det är viktigt att du uttrycker hur du känner dig, både det bra och det dåliga. Positiva känslor för dig närmre andra och skapar en bekväm miljö. Att uttrycka negativa känslor kommer motverka ackumuleringen av mer negativitet och lidande.
  • Bibehåll dina sociala relationer: vänner och familj är grundstenar för ditt personliga välmående. Be dem om hjälp när du behöver det, ring dem och berätta hur du känner dig, och undvik att känna dig isolerad och fångad.
Händer runt kroppen

Efter att man har tagit hand om någon under en lång tid kommer vissa att gå in i en spiral av utmattning som är svår att fly ifrån. Om du känner att din livsrytm är överväldigande så kan du be om hjälp så snart som möjligt. Ta hand om dig själv så att du kan ta hand om andra utan att göra slut på dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.