Tantra är att omvandla vanliga älskare till tvillingsjälar

Tantra är att omvandla vanliga älskare till tvillingsjälar

Senaste uppdateringen: 15 mars, 2024

Tantra är en gammal filosofi som kommer från Indien. Den förstår vår sexuella energi som en kraftfull kreativ kraft. Denna potential gör det enklare för oss att höja oss själva till en högre nivå genom sexualitet och spirituell utveckling.

Denna filosofi är baserad på livsenergi och total acceptans av livet och vår essens. De praktiska metoderna hos tantra hjälper oss att utveckla vårt medvetande och förbättrar vår fysiska potential tack vare våra känslor och önskningar.

Att integrera värderingarna av tantra kan hjälpa oss att uppleva sexualitet på ett hälsosammare och mer berikande sätt. På detta sätt kommer vi att frigöra oss ifrån alla våra moraliska bedömningar, rädslor och skuldkänslor som vi har gått igenom angående hur vi bör uppleva vår sexualitet. Den underliggande ångesten, som är roten till de flesta av våra sexuella problem, försvinner.

“Tantra använder den sexuella akten för att integrera dig, men du kommer att behöva dyka in i dig själv meditativt. Glöm bort allt som du har hört om sex; det som samhället, kyrkan och religionen har sagt till oss, liksom våra lärare. Glöm bort allt detta, och hänge dig helt åt dig själv.”

-Osho-

Kvinna som utövar tantra

Hur praktiserar man tantra?

Tantra är först och främst ett sätt att leva. Erkända psykoanalytiker som Jung, Reich och Freud ledde vägen för denna filosofi till västerländska sinnen genom deras upptäckter av integrationsprinciperna mellan det maskulina och det feminina, för att uppnå psykologisk mognad.

Tantra kan praktiseras genom att man använder olika tekniker: meditation, repetition av mantran, rituella övningar, visualiseringar, fantasier, yoga etc. Alla dessa tekniker används för att uppväcka våra sinnen och uppnå fysisk och mental stimulering.

Dessa övningar får oss att uppleva lust på ett hälsosamt sätt, för generellt sett så kämpar vi mot detta på grund av rädsla och skam. Vi skär av vår lust för att undvika lidande.

Tantra lär oss att inte kämpa mot vår lust, att förstå den som en allierad i vår rörelse och i livet. Att förstå att det är en vital impuls för vår egen naturs fördel. Att naturligt acceptera sex hjälper oss att dyka in i vår djupaste känslighet.

“Sex är bara en grund; det är inte hela templet. Men om du missar början så kommer du även missa slutet.”

-Osho-

Kvinna klädd i rosor

Attityder som förs fram av tantra

Tantra är en inbjudan till att uppleva lust utan mentala avbrott. Utan att bli dömd och med en attityd av acceptans, en fusion av två själar.

Genom frigörelsen från våra mentala begränsningar kommer vi att lyckas dyka in i världen av våra sinnen. Detta bidrar till lösningen på många sexuella problem eftersom det främjar följande attityder:

  • Att frigöra sig från restriktioner från religiösa, sociala och moraliska domäner och bidra till en friare och mer öppen attityd när det kommer till sexualitet.
  • Genom olika typer av massage kommer tantra lära oss att förlänga njutningen och bibehålla känslan av orgasm längre.
  • Total uppmärksamhet: lär oss att njuta av känslan av beröring genom att vara medvetna om vad vi upplever, vilket ökar sexuell, kroppslig och spirituell anslutning till en annan person.
  • Dess meditativa övningar bidrar till en interpersonell anslutning av spirituell kärlek.
  • En erotisk anslutning skapas genom våra fem sinnen. På detta sätt kommer vikten av den orala kontakten och samlaget att minska, vilket minskar potentiell prestationsångest.

Spirituell utveckling genom sexuell energi

Vi två möts, vi frigör oss själva från all onödig kontamination, vi kommer till en
mystisk närhet, energin kan kännas, essensen av vår själ. Det är i detta ögonblick
som vi tappar alla hinder; vi tar vara på friheten. Vi blir bundna till varandra,
vi träffas av spirituell kärlek.

Kyss

Om vi lär oss att vara helt närvarande framför vår partner så kan vi upptäcka varje del. Vi kan känna av vår älskades närhet på ett lugnare sätt, och därför minska den mentala tröttheten.

Genom spirituell utveckling kommer vi dessutom kunna uppnå bättre självkännedom, vilket ökar vår medvetenhet och minskar våra rädslor och allt annat som hindrar oss från att verkligen ta till oss upplevelsen.

“Själen ger livet mening och låter det utvecklas till fullo. Men livet är viktigt för själen, för dess sanning är ingenting om den inte kan leva.”

-C.G. Jung-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.