Tårarna jag inte fällde, sorgen jag ignorerade

Tårarna jag inte fällde, sorgen jag ignorerade

Senaste uppdateringen: 19 januari, 2016

Att undertrycka våra känslor är något vi alla gör, vissa mer än andra. Ibland är det något vi lärt oss från barndomen; idén som ingjuts i oss: “Gråt inte; stora barn gråter inte. Starka personer visar aldrig tårarna.”

Kanske letar vi alltid efter ensamma små hörn nu, som vuxna, där vi kan lätta på trycket, där vi kan låta våra röster höras och släppa ut smärtan. På så sätt kan vi frigöra oss från dessa bördor, finna lindring i det privata och komma ut, till synes oförändrade för allmänheten, och röra oss framåt.

Vissa personer undviker dock inte bara emotionell frigörelse utan föredrar att inte känna alls, kanske på grund av uppfostran eller personlighet. Svek, glömska och sorg göms under en mask bestående av ett leende, och de vänder andra kinden mot sin inre röst.

Emotionellt undertryckande är motsatsen till emotionell förståelse. En person som gömmer sig är någon som inte vill förstå den labyrintliknande naturen hos det emotionella nätverk som definierar honom eller henne som person. Men att erkänna sin sårbarhet är en del i att lära sig att bli stark.

Emotionellt undertryckande – ett steg ner i avgrunden

Emotionellt undertryckande är en handling där man stänger inne eller modererar sina impulser, instinkter, passioner eller känslor. Det är en process där man gömmer något inom sig, inte bara för världens ögon, utan även från sina egna. Varför? Ibland är det svårt att förstå varför, men psykologer talar om utbildningsmönster såväl som sociala, psykologiska och till och med biologiska processer.

Motsatsen till emotionellt undertryck är emotionell empati. Detta involverar inkludering, intimitet och empati för andra och oss själva. Emotionell intelligens är den mest användbara och värdefullaste typen av intelligens vi kan ha.

Sorg

Så varför väljer vi att tysta vår sorg? Varför är emotionellt undertryckande ibland mer användbart för oss?

  1. Det är en försvarsmekanism. Om jag inte reagerar på ditt svek eller något annat du gjort fel och istället väljer att gå vidare så snart som möjligt, utan att stanna upp och tänka på hur jag känner, kan jag undvika att erkänna den smärta du åsamkat mig, och då kommer det verka som att denna smärta inte påverkar mig.
  2. Det är en strategi för att skydda sig själv. Om jag gömmer min sorg och smärta kommer jag undvika att verka som ett offer för andra – att visa min emotionella smärta är att visa sårbarhet och förlora kontrollen, och detta är något som alla inte kan acceptera eller hantera.
  3. Emotionell ignorans. Det kan överraska dig, men det finns personer som av olika anledningar inte har utsatts för lidande, nederlag eller besvikelse. Du kan till exempel tänka på många ungdomar i dagens samhälle, utbildade i en kultur som täcker alla deras behov, där de utvecklar en väldigt låg tolerans för dagliga frustrationer. Om de upplever förlust eller nederlag inom något som är viktigt för dem kommer det troligtvis resultera i en överväldigande känsla eller att de helt enkelt blir “låsta”. I dessa situationer kan människor helt enkelt välja förnekelse eller emotionellt stöd.

Tårarna du inte fäller idag kommer bli ofattbara tomrum imorgon. Ej erkänd sorg för dig närmre och närmre kanten till en avgrund där du kan falla ner i form av sjukdom eller trauma.

Rymden

Hur bör vi hantera sorg och besvikelser?

Vi måste inse att lycka inte kommer med en garanterad livslängd. Acceptans av det nuvarande ögonblicket, med alla dess gråa toner, är ett bra sätt att leva med större integritet och emotionell balans, där sorg tas som en del av livet och vår tillväxt.

Ibland har vi förmågan att separera vår inre verklighet från vår externa verklighet. Anledningen till detta? Vi kopplar bort våra känslor från vårt inre jag och gömmer oss bakom en mask av välmående. Men sedan kommer migränen, tröttheten och muskelsmärtorna som vi dövar med smärtstillande, utan att veta att de är symtom.

Symtom på olycklighet, på tårarna vi inte fällt när vi borde, på sorg vi vägrade erkänna och hantera – symtom som nu har tagit oss som gisslan.

Solnedgång

Skjut aldrig upp till morgondagen de där tårarna du borde fälla idag. Ventilera din ilska, gråt ut din sorg och ta ansvar för dina misslyckanden istället för att gömma dem. Emotionell förståelse är en form av frigörelse vi bör idka varje dag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.