Terapi online? – Här är 5 fördelar

Terapi online? – Här är 5 fördelar
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Förr när man gick till en psykolog blev man betraktad som “galen”. Olika tabun fick människor att ifrågasätta det egentliga syftet med psykologi. Idag är det många som söker psykologisk rådgivning för att skaffa sig verktyg att hantera personliga problem. Frågan som hänger i luften är dock: “Är traditionell terapi bättre än terapi online?”

Även om vi omges av teknologi tvekar vi fortfarande att använda oss av den i vissa sammanhang. Terapi online kan inledningsvis låta bra, men kanske undrar vi om det verkligen fungerar. Kommer det att vara som en konsultation öga mot öga? Kommer det att vara lika effektivt? Låt oss försöka besvara några av dessa frågor.

Om du väljer en terapeut på nätet behöver du inte lämna ditt hem för din terapi.

1. Terapi online ger dig flexibilitet

Föreställ dig att du har problem med känslomässigt beroende, men att det inte finns någon terapeut i din närhet som specialiserar sig på detta. Tack vare teknologin kan du få ett möte med någon som verkligen förstår dig och kan ge dig de verktyg du behöver.

Likaså är det ofta lättare att få en tid som överensstämmer med terapeutens arbetsschema. Det betyder att man inte behöver avboka något eller ta ut ledighet. Det går inte heller att säga: “Jag har inte tid” eller “Det fungerar inte med mitt arbetsschema”. Terapi på nätet är därför perfekt för de som har knepiga arbetstider, fulltecknade almanackor eller som reser mycket.

Terapi online ger dig flexibilitet

Terapi över nätet innebär också att man kan ha sina möten i sitt hem eller på en plats där man känner sig trygg. Detta är viktigt, för målet är att man ska känna sig väl till mods och avslappnad. Det är också en fördel för dem som bor på avlägsen ort, lider av agorafobi (torgskräck) eller har begränsad rörlighet.

2. Det är mycket billigare

Många människor inbillar sig att teknologi och nymodigheter leder till högre kostnader. Så är emellertid inte fallet. Det blir faktiskt billigare, eftersom mötena inte äger rum i någon särskild lokal och vi har tillgång till dem via valfri enhet (dator, surfplatta, smartphone).

Detta beror inte bara på att vi slipper transportkostnader, utan även terapeuten sparar pengar. Det finns inget behov av väntrum, kliniker eller mottagningslokaler. Terapeuten kan kommunicera med klienterna från sitt eget hem, vilket drar ned på kostnaderna.

Även om konsultationen är mycket billigare online är kvalitén lika hög som för traditionell terapi.

3. Det finns många olika sätt att kommunicera

Kanske tvekar vi att pröva den här formen av konsultation för att vi känner oss generade över att tala med en okänd person via elektroniska enheter. Detta kan verka mycket konstlat och opersonligt.

Men en nätterapeut kan erbjuda olika kontaktmöjligheter, t.ex. via e-post och telefonsamtal. Det går också att ha en interaktiv konsultation genom videochatt.

Bästa sättet att få en terapisession online att upplevas som ett möte ansikte mot ansikte är att prata via Skype eller en annan plattform där du kan ha audiovisuell kommunikation med din terapeut. Oavsett vilken metod du väljer är kvaliteten på tjänsten alltid densamma.

4. Det sker en kontinuerlig uppföljning av behandlingen

En annan positiv aspekt av terapi online är att det inte spelar någon roll om du reser bort eller av någon anledning måste flytta. Om du t.ex. har ett jobb som gör att du ofta är på resande fot, är detta inget problem som innebär att du måste skaffa dig terapeuter runt om i världen.

Din terapeut kan hålla kontinuerlig översikt över din behandling utan att styras av dina resplaner. Var du än befinner dig kan du fortsätta din terapi utan att tänka på avbeställningar och ombokningar. Detta gagnar dig eftersom du inte behöver äventyra din hälsa beroende på omständigheter som tvingar dig att byta hemvist.

Detta har betydelse för många som flyttar utomlands och har svårt att uttrycka sig på språket som talas i deras nya hemland. Även om de talar språket, kan de ha problem att uttrycka sig lika nyanserat som på sitt modersmål. För dem kan terapi online också vara en bra lösning.

Du kan kontakta din online-terapeut oavsett var du är.

5. Terapi online ökar tilliten

Vi kan ha svårt att tala om våra problem med någon vi inte känner. Därför kan det underlätta att ha tillgång till terapi online, som gör att vi kan hålla kontakten på olika sätt. Föredrar vi att kommunicera via e-post eller per telefon?

Vi bestämmer vilka kommunikationsformer som känns tryggast med vår terapeut. Det kan vara lättare för oss att uttrycka våra upplevelser i skrift eller genom ett enkelt telefonsamtal. Vi väljer vilken form av terapi som passar oss och hur den bäst ska förmedlas.

Att inte behöva ha ansiktskontakt i en konsultation kan vara en lättnad för människor som är rädda att tala om sina problem.

Terapi online kan anpassas efter personliga behov

Har du någon erfarenhet av terapi online? Terapin är jämförbar med traditionell terapi ifråga om kvalitet, men har fördelen att den kan anpassas efter personliga behov. Konsultationen är mer praktisk, flexibel och ekonomisk. Den ger dig chansen att välja hur du vill kommunicera med din psykolog om det som händer i ditt liv, på ett sätt som tidigare inte var möjligt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.