Thomas Szasz, den mest revolutionerande psykiatrikern

Thomas Szasz, den mest revolutionerande psykiatrikern

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Namnet Thomas Szasz är något som väcker många känslor inom psykologivärlden. De älskar och hatar honom. De beundrar och tvivlar på honom. Hans teorier blev dock revolutionerande under 1960-talet.

Thomas Szasz föddes in Budapest år 1910. Då han var 18 år gammal flyttade hans familj till New York. De var av judisk börd och var tvungna att fly nazismen. Han stod alltid ut som en fantastisk elev. Först uppnådde han en examen i fysik och därefter en läkarexamen vid universitetet i Cincinnati.

“Människans plåga är rädslan för mångsidighet: monoteism, monarki och, i vår tidsålder, momomedicin. Uppfattningen att det bara finns ett sätt att leva, endast ett sätt att reglera religiösa, politiska, sexuella, medicinska affärer är roten till människans största hot: medlemmarna av hans egen art, som är inriktade på att försäkra sig om hans frälsning, säkerhet och mentala hälsa.”
-Thomas Szasz-

Vid 30 års ålder fick Thomas Szasz sin examen som psykoanalytiker vid The Chicago Institute for Psychoanalysis. Han blev sedan professor emeritus i psykiatri vid Syracuse University i New York. Han blev utnämnd till livstidsmedlem i The American Psychiatric Assosociation.

Thomas Szasz och myten om hans mentalsjukdom

Det som gjorde honom internationellt berömd var publiceringen av hans bok “The Myth of Mental Illness”. Denna bok har orsakat en stor kontrovers ända sedan den publicerades.

Personer som klättrar in i hjärna.

Han började med att kritisera det som de flesta ansåg vara psykiatrins bibel: “The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, även kallat DSM. Denna manual innehåller beskrivningar av olika typer av mentalsjukdomar enligt det amerikanska psykiatrisällskapet. Den klassificerar, definierar och rekommenderar också behandlingar för dessa åkommor.

DSM inkluderade “sjukdomar” som homosexualitet, skilsmässa, brott, etc. Det var skrattretande, och denna manual har använts till att behandla miljontals människor runt om i världen. Thomas Szasz var en stark kritiker av denna manual. Faktum är att den inte hade någon vetenskaplig grund överhuvudtaget.

Psykiatri som en form av social kontroll

Thomas Szasz mest kontroversiella åsikt är att psykiatri är en form av social kontroll och inte en vetenskap. Detta är en uppfattning som han upprepade flera gånger under sitt liv. Han hävdade att mentalsjukdomar som sådana egentligen inte existerar.

Han menade att sinnet inte är fysiskt och inte blir sjukt, och att det helt enkelt är samhället som vägrar acceptera vissa beteenden. Dessa beteenden klassificeras som “sjukdomar”. Detta innebär att de gör allt för att få individen att bete sig som de flesta gör. De kallar detta “normalt”.

Thomas Szasz sade även att psykiatrin inte gör diagnoser utan endast stigmatiserar. Han var en stark kritiker av att det “hittades på” barnsjukdomar, som den berömda ADHD.

En revolution inom psykiatrin och politiken

En annan sak som han kritiserade var lagar rörande droger. Han poängterade att staten sade till samhället vilka psykoaktiva droger som de borde ta och vilka som de inte borde ta. Det finns exempelvis vissa psykiatriska mediciner som är lagliga, men substanser som marijuana är illegala. Detta är fallet även då det blivit vetenskapligt bevisat att användningen av psykiatriska droger har värre konsekvenser.

Man som leker med en hjärna.

Thomas Szasz gick därefter med i en rörelse som kallas “antipsykiatri”, som David Cooper och Ronald Laing skapat under 50-talet. Bland hans följare hittar vi stora intellektuella personer som Michael Foucalt, Franco Basaglia och Ramon Garcia. Rörelsen fick utan tvekan större uppmärksamhet efter att Thomas Szasz hade gått med.

Han tog ställning för den individuella friheten och rättigheterna hos dem som hade klassificerats som mentalt sjuka. Samhället har genom historiens gång marginaliserat dessa grupper. Det medicinska samhället behandlade dem för att hjälpa dem att leva ett mer “normalt” liv.

Detta kanske intresserar dig
Alfred Adler, den individuella psykologins fader
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Alfred Adler, den individuella psykologins fader

Alfred Adler grundade sin teori på de observationer han hade gjort med sina patienter. Många av dem hade sedan länge haft fysiska begränsningar.