Jag har lärt mig att det är tillräckligt att vara med dem jag tycker om

Jag har lärt mig att det är tillräckligt att vara med dem jag tycker om

Senaste uppdateringen: 12 mars, 2024

“Jag har lärt mig att vara med dem jag tycker om är tillräckligt”, skrev Walt Whitman. Vi vill ta upp detta för att prata om vikten av att känna sig bekväm.

Låt oss tänka på hur bra vi känner oss när vi är på en fest omgivna av personer som älskar oss. Låt oss tänka på skillnaden mellan att vara bekväm på jobbet och att inte vara bekväm.

Vi kan ta upp många situationer för att prata om vikten av att uppskatta det man har. Det som gör oss lyckliga är ett set med incitament som gör oss intresserade av att stanna på en plats med vissa personer.

Kvinna med ros som bestämt sig för att vara med dem hon tycker om

Besvikelse, en fråga om förväntningar

Det är normalt (och vanligt) att man känner sig besviken ibland. Faktum är att det hade varit svårt att inte känna detta. I slutändan kan vi inte hoppas på att våra förväntningar passar verkligheten eller världen runt omkring oss.

Det hade varit orättvist och narcissistiskt att förvänta oss att allt ska bli som vi vill. Men vi bör dock inte heller ge upp hoppet om att det ska vara på detta sätt, och det är här våra attityder blir viktiga.

Tänk dig att vi förbereder en fest för någon speciell och vi lägger allt vårt hopp i denna process. Men när personen anländer så protesterar denne för att festen inte passar hur denne ville ha den.

Kvinna med löv för ögonen

Personens reaktion är orättvis och visar på en väldigt liten emotionell intelligens. Han eller hon uppskattar inte att det viktigaste är att man är med dem man tycker om och att detta är något som är bra för oss alla.

Vad vi menar med detta är att när vi går runt och klagar på varje detalj så:

  • Vill vi skapa en orealistisk värld som inte är idealisk.
  • Vi behandlar tillställningens essens illa.
  • Vi tänker inte på vad som verkligen är viktigt.

Våra egna omständigheter för oss ofta tillbaks till verkligheten. Detta får oss att se att om vi inte är bekväma så är det för att vi vägrar acceptera något som egentligen kan vara fantastiskt.

Lampa

Att acceptera våra känslor och vår verklighet

Det existerar inte en perfekt värld. Det är viktigt för oss att acceptera att det inte är dåligt att känna sorg, rädsla eller ilska. Detta hjälper oss att lära och att känna. Faktum är att vi ofta blir förvånade om vi känner oss bekväma med att vara ledsna.

Hur är det möjligt för oss att känna oss bekväma när vi har en obehaglig känsla? Det handlar helt enkelt om att syntetisera det vi behöver vid detta tillfälle. För att göra detta måste vi först sluta uppmärksamma den marknadsföring som vill sälja oss en idealisk värld.

Vi är inte maskiner och vi vinner inte alltid i livet. Att förstå detta kommer att låta oss bibehålla en bra attityd vid problem som kan förstöra vårt lugn. Välmående uppnås inte bara genom lycka, utan även genom att man accepterar sina erfarenheter. Det handlar om att leta efter det som är bra för oss och finna vårt lugn.

Som vi redan har sagt så behöver bekvämligheten en acceptansattityd. Den som har ett vackert liv har detta eftersom han beundrar dess skönhet, även om dåliga saker kan hända.

Rör vattenytan

Borges om att vara med dem du tycker om

Vi vill avslutningsvis ge dig en dikt av Borges, “Jag lärde mig med tiden”:

Med tiden kommer du förstå att även om du är lycklig med dina vänner så gråter du för dem du släppte iväg.

Med tiden kommer du förstå att varje erfarenhet, med varje person, är oersättlig.

Med tiden kommer du lära dig att den som skadar en annan person förr eller senare kommer att lida av detta tio gånger så mycket.

Med tiden kommer du lära dig att bygga dina vägar idag eftersom morgondagens stig inte existerar.

Med tiden kommer du förstå att det inte hjälper att forcera saker eftersom ingenting kommer att sluta som du förväntade det.

Med tiden kommer du förstå att det bästa inte var framtiden, utan det tillfälle då du genomlevde ögonblicket.

Med tiden kommer du förstå att även om du är lycklig med dem runt omkring dig så kommer du sakna dem som gick iväg.

Med tiden kommer du lära dig att be om ursäkt, säga att du älskar, säga att du saknar någon, säga att du vill vara med vänner, för det spelar inte någon roll om man säger det framför en grav.

Men tyvärr……vi kommer bara förstå detta med tiden.

Kvinna med bur som väljer att vara med dem hon tycker om

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.