När en tjänst blir till en björntjänst

Att säga "nej tack" är ett stärkande redskap. Detta eftersom det finns personer som vill göra dig en tjänst bara för att de väntar sig en i gengäld, vilket gör det till en björntjänst. Men denna björntjänst har inte alltid ont uppsåt – vissa tjänster blir helt enkelt fel.
När en tjänst blir till en björntjänst

Senaste uppdateringen: 01 februari, 2020

Att göra någon en tjänst har goda konnotationer och ska vara ett uttryck av vänlighet. Så är dock inte alltid fallet, och dessvärre ser vi ofta att en tjänst blir till en björntjänst.

Inledningsvis kanske man tror att denna björntjänst endast grundas i ovänlighet eller liknande, men så är inte alltid fallet. Tanken är ofta att det ska vara en tjänst, men sen går något fel.

Utan att vi ber om det får vi ibland hjälp av andra, vilket är glädjande eftersom tjänster ger oss en förvandlande kraft.

Dessa situationer kan dock gå obemärkt förbi i denna värld av konstanta krav och omedelbara belöningar. Därför kanske vi inte är tillräckligt tacksamma mot de personer som blåser vinden för oss istället för mot oss.

Personer håller händer

Medlarna mellan tjänster och tacksamhet

Brist på tacksamhet kan orsakas av kognitiv förvrängning som får resultatet att verka mer negativt än positivt.

Selektiv abstraktion eller filtrering är en förvrängning av tanken som leder till att man tror att negativa saker är vanligare och närvarande än de positiva.

Men precis som att man kanske inte är tillräckligt tacksam kan det även vara så att man helt enkelt inte är uppmärksam på dessa situationer. Detta leder dig, avsiktligt eller inte, till situationer du ogillar.

Livet är inte en matematiskt perfekt algoritm, och handlingar eller omständigheter som kan gagna dig i början kan därför såra dig i slutänden.

Det är i dessa fall som en tjänst blir till en björntjänst utan att man menade det.

På en annan nivå kan mentala filter utgöra olika linser genom vilka vi för informationen vi mottar eller tankarna vi skapar. Alla har dem och genererar dem ur sina egna erfarenheter, vanligtvis undermedvetet.

Mentala filter eller kognitiva förändringar är medlare för hur tacksam eller otacksam du är inför tjänster, vare sig du bad om dem eller inte.

När en tjänst blir till en björntjänst: nedlåtenhet

Vid andra tillfällen och till din senare förvåning kan vissa björntjänster komma från oavsiktliga platser. De blir dessutom till tjänster för personen som “ville hjälpa dig”.

Av denna anledning är vissa tjänster tveeggade svärd.

Nedlåtenhet inträffar när en känsla av överlägsenhet går hand i hand med en missanpassad vänlighet mot personen som till synes gagnas. Det kan vara så att personen vill vara nedlåtande mot dig men maskerar det som en tjänst.

För att förebygga sådana situationer, som är långt från värdefull hjälp för mottagaren, är det viktigt att vara kritisk mot vissa erbjudanden, även om de verkar hjälpsamma. Om skadan redan är gjord kan du göra följande.

Vad gör man med en björntjänst?

Ha följande riktlinjer i åtanke:

  • Ursäkta dig: utvärdera orsaken till situationen eller björntjänsten. Axla inte skulden om du inte ska bära den.
  • Ta ansvar: förstå att brist på skuld inte innebär brist på ansvar. Ja, du är ansvarig för vad du accepterar.
  • Utvärdera uppsåtet och släpp det: fanns det baktankar med tjänsten?

Du är trots allt människa och kan ha fel, vare sig du gillar det eller inte. Ur detta hänseende öppnar humanismen dörrar till medmänsklighet och förlåtelse.

Det är även viktigt att komma ihåg att många tjänster, även sådana med förväntningar eller ont uppsåt, orsaka av okunnighet.

“Förlåt dem fader, för de vet inte vad de gör.”

-Bibeln-

Läsande kvinna

En tjänst för gagn är en björntjänst

Den perfekta tjänsten är en osjälvisk, välmenande och vänlig handling för mottagaren. Men det verkar som att tjänster måste vara ömsesidiga idag.

Om du inte gengäldar en tjänst så förblir den därför kvar som en skuld, utöver de möjliga konsekvenserna som björntjänsten kan ha för mottagaren.

Bristen på ömsesidighet kan dessutom ibland försätta mottagaren i ett underläge, men detta är inte något annat än projicering.

Det skapar en illusorisk marknad för tjänster och skulder som kan leda till negativa känslor och förbittring, speciellt om den “generösa själen” inte får betalning.

En sann tjänst är alltid altruistisk och osjälvisk, men den tjänst som en person inte behöver, som erbjuds med en nedlåtande attityd, kommer troligen bli till en björntjänst. Om en tjänst inte är berättigad ska du därför tänka två gånger.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Festinger, L. (1975). Teoría de la disonancia cognoscitiva. Instituto de Estudios Políticos.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.