Det som lämnar spår är inte dina löften, utan att du uppfyller dem

Det som lämnar spår är inte dina löften, utan att du uppfyller dem

Senaste uppdateringen: 21 april, 2024

Vi går igenom livet och avger löften som om vi säkert visste att de personer som vi har i våra liv aldrig någonsin kommer att försvinna. Vi tror felaktigt att vi förlänger tiden med någon om vi ger ett löfte.

Det vi ofta inte tänker på är att det som lämnar spår inte är själva löftet, utan att vi uppfyller det. Det viktiga är att löftet blir verklighet. Till syvende och sist är det verkligheten som är det viktiga: det som verkligen händer, det vi kan känna av och uppleva.

Stanna hos personen som ger dig himlen innan denne lovar dig den

Hur många gånger har någon lovat dig himlen? Hur många gånger har du lovat andra himlen? Att ge löften är enkelt, men då de inte uppfylls orsakar de mycket skada. Vi känner oss även besvikna: vi förväntade oss något, hade förhoppningarna uppe och så uppfylldes inte löftet.

Måne och stjärnor

Då löften inte uppfylls blir vi besvikna. Att känna sig besviken är en avskyvärd känsla som kan uppkomma i olika situationer i livet, och som får oss att se verkligheten.

Ofta får även denna verklighet oss att känna oss förvirrade och sårade. För att undvika dessa negativa känslor i livet är det mycket viktigt att vi tänker på att kärleken inte lever av vackra ord och löften utan av det som händer i ögonblicket.

“Jag kommer inte att lova dig en evig kärlek. Jag kommer att försöka få dig att känna att jag älskar dig varje dag, så att du upptäcker vem jag verkligen är. Jag kommer inte att ge löften eftersom jag har lärt mig att orden inte har lika stort värde som handlingarna.”

-Anonym-

Varför bryr vi oss så mycket om löften?

Det viktiga är att alla nära relationer vi har med andra människor är baserade på förtroende. Det spelar ingen roll vilken typ av relation det handlar om; om det är för en partner eller en vän. Förtroendet är alltid en viktig aspekt i relationen mellan två personer.

Kram

Av denna anledning bör vi tänka på att löftena börjar skapa ett förtroende hos den andra personen, och detta är anledningen till varför vi bryr oss så mycket om löften.

Var försiktig med löften. Vad kan vi göra?

Eftersom vi gärna vill bibehålla våra relationer så hälsosamma som möjligt bör vi ha ett par saker som kan skada dem i åtanke:

  • Det är först och främst viktigt att förstå att alla löften inte kan hållas. Vi bör tänka på att det, även om vi inte tror det, finns omöjliga löften. Begränsa dina löften till sådana du är säker på att du kan klara av att hålla.
  • Vi bör även tänka på personen vi ger löftet till. Hur tror du denna person känner sig om du inte lyckas hålla löftet? Hur hade du känt dig i denna persons ställe?
  • Försök även att tänka på att ett löfte är något som är seriöst. Ett löfte är inget man bör skoja om.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.