Upplever kvinnor och män otrohet på olika sätt?

Upplever kvinnor och män otrohet på olika sätt?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Otrohet är ett av de största testerna som en relation kan genomgå. I de flesta fall kommer det att avsluta förhållandet. Problemet uppstår ofta med de skillnader som kan finnas i definitionen av vad otrohet faktiskt är. Det verkar som att män och kvinnor ser på otrohet på olika sätt.

Ibland är det inte lätt att vara överens om ifall otrohet har inträffat eller inte. Den vanligaste definitionen är att otrohet inträffar när en person har sex med någon utanför det förhållande de är i.

Men vad gäller angående att skicka textmeddelanden till någon och hålla det hemligt? Eller att ta emot suggestiva bilder via sociala nätverk eller på annat sätt via digital kommunikation? Och kan aktiv vänskap med en tidigare partner betraktas som otrohet? Särskilt när den personen nu befinner sig i en ny relation?

Kvinna som omfamnar en man

Alla dessa frågor är verkligen viktiga frågor. Alla par bör prata om dem och försöka nå enighet om var gränserna går. Detta är särskilt viktigt om vi ska tro på resultaten från en ny studie. Forskarna fann data som stöder hypotesen att män och kvinnor i allmänhet har mycket olika idéer om vad det verkligen betyder att vara otrogen. Att inte klargöra det och inte nå en överenskommelse kan leda till allvarliga problem senare i förhållandet.

Uppfattningen varierar mellan män och kvinnor

Forskningen som publicerats i journalen Sexual & Relationship Therapy identifierar de största skillnaderna mellan män och kvinnor i deras definition av otrohet. Författarna övervägde om upplevd otrohet kan förutsägas utifrån en persons kön, religion, rädsla för intimitet och känslighet för avslag. Forskarna lyfter bland annat fram följande påstående: ”Att veta vad din partner anser vara otrohet kan rädda en relation om båda parter delar samma perspektiv. Detta gör att ämnesområdet rörande skilda uppfattningar är ett begrepp som är värt att utredas. ”

För att bestämma hur kön, bland andra faktorer, påverkar uppfattningen av otrohet skedde följande. Forskarna bad 354 universitetsstudenter att fylla i ett frågeformulär. Deltagarna klassificerade olika handlingar från 1 (definitivt inte otrohet) till 4 (definitivt otrohet). Dessa inkluderade: sexuella handlingar, till exempel kyssar eller sexuellt samlag; känslomässiga handlingar, som att bli kär men inte i övrigt agera baserat på det tillståndet; och fantiserande, som att gå på strippklubb eller titta på pornografi.

I frågeformuläret ingick också frågor avsedda att bestämma andra aspekter som kan ha en betydande betydelse för uppfattningen av otrohet. Två av dessa var rädslan för avslag och oro. När det gäller rädsla för intimitet och känslighet för avslag, var det ingen skillnad mellan könen. Kvinnor ansåg emellertid oftare att ”anknytande” i sig innebar otrohet. Förståelsen av “anknytning” i det här fallet var ett utbyte av intima tankar och känslor, särskilt på mental eller andlig nivå.

Kvinnor i studien ansåg oftare att andra handlingar baseradesex och känslor var otrohet. Å andra sidan ansåg de flesta män att bara själva samlagshandlingen är att betrakta som otrohet. Kvinnorna kände att utbytet av intima tankar och känslor, särskilt när utbytet är mentalt eller andligt, också kunde betraktas som otrohet. Naturligtvis fanns det undantag hos båda könen.

Par som har problem med otrohet

Kvinnor, mer känsliga för känslomässig otrohet

Tanken att kvinnor tolkar fler olika sorts handlingar, både beteendemässiga och mentala, som otrohet finner stöd i tidigare forskning. ”Detta mönster tyder på att kvinnor är mer känsliga än män för möjliga kränkningar relaterade till otrohet inom gränserna för en romantisk relation”, skriver andra författare. ”De som är högre upp på ‘anknytningsskalan’ är mer känsliga, eventuellt med syfte att skydda sina nära relationer.”

Studien kan hjälpa relationsterapeuter att upplysa sina patienter. Oavsett vad de har gjort, eller kan göra; så om ett par bestämmer sig för att gå vidare med förhållandet måste de nå ett tydligt avtal om gränserna. För vad som kan hända i vissa fall är att den ena parten anser att deras partner har varit otrogen, medan partnern inte håller med. Att arbeta med denna nyckelpunkt är avgörande för att uppnå en försoning och det samförstånd som vi har pratat om här.

Om en person inte förstår att deras partner anser att vissa handlingar är att räkna som otrohet, är det inte förvånande att de fortsätter att utföra dem. ”Ett idealiskt resultat av terapeutisk intervention skulle vara en större förståelse och kommunikation mellan partnerna; ett verkligt engagemang för varandra och ett verkligt tillfredsställande förhållande”, avslutar studien.

Långt ifrån att vara en rent abstrakt fråga kan individuella skillnader i otrohetskriterierna forma hur ett förhållande fortgår, där de kan skapa förakt och missförstånd. Även om det inte är en lätt sak att prata om, borde detta vara en diskussion som alla par borde ha. Det bör helst ske i början av förhållandet för att säkerställa en lycklig och hälsosam relation.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.