5 saker att tänka på om du vill frigöra dina känslor

5 saker att tänka på om du vill frigöra dina känslor
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 04 september, 2023

Känslor får oss att relatera till andra, men vi tenderar att dölja dem. Det finns fyra grundläggande känslor (vissa hävdar dock att det finns fler): sorg, ilska, rädsla och glädje. I denna grupp finns det bara en som vi anser vara positiv. Detta är dock ett värde som samhället ger dem; det är inte något medfött. Att göra en distinktion mellan det negativa och det positiva kan därför vara ett hinder om du vill frigöra dina känslor.

På grund av de upplevelser vi har haft när vi var sårbara och sårade, kommer vi börja dölja vår sorg genom att projicera en image av styrka. Vi uttrycker inte vår ilska för vi är rädda för att andra inte ska acceptera den. Vi gömmer rädslan, vilket får oss att tygla vår glädje, eftersom vi många gånger inte vill dra till oss uppmärksamhet genom att uttrycka känslor spontant.

“Tvivel, rädslor och osäkerheter motverkar att vi uttrycker det som vanligtvis bör uttryckas.”

Kom ihåg att dina känslor är viktiga

De situationer som vi har nämnt ovan är ett resultat av att man “underskattar” sina känslor och deras vikt i relation till exempelvis intelligensen. Du kanske tror att känslor gör dig svag. Att hela tiden tänka på detta sätt gör bara att du undertrycker dina känslor och orsakar problem.

Genom att inte ge dina känslor någon vikt kommer du bli en expert på att “svälja” allt som du inte vill känna. Men detta kommer få dig att må väldigt dåligt i det långa loppet. Du kommer märka att de ackumulerade känslorna blir mer än vad du kan hantera. Du kommer kämpa för att bibehålla kontrollen och börjar kvävas.

Ritning av två ansikten

Vill du att dessa känslor ska övermanna dig på ett arbetsmöte och få dig att explodera vid minsta problem? Vill du få ett utbrott på en vän på grund av den avundsjuka som du har känt under flera månader? Om du någonsin har gått igenom dessa situationer eller vill undvika dem – om du vill frigöra dina känslor – är det dags att du förändrar det tillvägagångssätt du har när du hanterar dina känslor.

Var medveten om när du kommer att frigöra dina känslor

Du kanske försökte frigöra dessa känslor en gång, men det slutade med att du fick skuldkänslor. Detta händer när du uttrycker dina känslor utan att vara medveten. Tänk på att vi måste kommunicera det som vi känner på ett bra sätt och respektera den andra personen.

En brist på medvetenhet visar sig också när du undertrycker dina känslor så mycket att det slutar med att du exploderar spontant. Om du gör det kommer du inte ha någon nåd och inte bry dig om vem som kommer i din väg.

Det är därför bättre att du uttrycker dina känslor på dina egna villkor och när du har kontrollen. Öppna dina ögon och var empatisk med personen du har framför dig. På detta sätt kommer du inte att såra denna person eller dig själv på grund av att du inte visste hur du skulle hantera situationen korrekt.

Vänta inte, du bör frigöra dina känslor och uttrycka dem

Tricket med att förhindra att du tappar kontrollen över dina känslor är att uttrycka dig själv när du behöver det. Det innebär dock inte att du kan göra så i varje situation. På en jobbintervju eller liknande hade det inte varit lämpligt att uttrycka starka känslor.

Men i dessa fall bör du se till att du uttrycker dessa känslor så snart som möjligt. Var känner du dig fri att uttrycka dina känslor? Var känner du att du har förtroendet att uttrycka det som du har djupt inom dig? Gå dit och öppna upp dig.

Om du känner dig arg kan du slå på en kudde eller sparka på en boll. Om du är rädd bör du låta dig själv darra. Gråt om du är ledsen. Skrik om du vill skrika. Be någon om en kram om du vill att någon ska hålla om dig.

Målning av kvinna och blommor

Tänk på cykliska känslor

Känslor kommer vanligtvis inte att vara särskilt länge. Tänk på glädje, det är en temporär känsla. Den varar inte flera timmar. Men när en känsla varar längre än “normalt” kommer vi gå från att prata om en känsla till att prata om ett emotionellt tillstånd.

Du kanske exempelvis känner dig ledsen, men om den där ledsamheten börjar ta över dina tankar och du går runt och runt och blir ängslig, fängslar du den där känslan och motverkar att den har sin naturliga gång.

Vi måste lära oss att se när vi bör släppa taget om den där känslan. Vi måste vara försiktiga så att vi inte ger näring till dessa tankar alltför länge med våra osäkerheter, rädslor och uppfattningar. Ibland gör vi en höna av en fjäder.

Tänk på din omgivning för att frigöra dina känslor

Om du ständigt befinner dig i en miljö där man säger till dig att “inte gråta” eller “du ler för mycket” eller “bli inte så arg”, bör du veta att du har rätt att uttrycka dig själv. Gör det utav respekt för dig själv och andra.

Det viktiga är att du inte slutar uttrycka vad du känner bara för att andra är upprörda. Samhället försöker få oss att gömma våra känslor, men detta är inte hälsosamt. Om du behöver uttrycka dina känslor, gör detta. Det finns inget fel med det!

“När du uttrycker dina känslor, kom ihåg att inte skada dig själv eller andra.”

-Martha Sialer-

Hela livet får vi konstant höra att vi inte ska uttrycka våra känslor. I slutändan anammar vi vanan att hålla allt vi vill säga inom oss. Och vi skadar oss själva med denna skadliga vana.

Vi bör inte låta våra känslor förgifta oss bara för att andra kan bli upprörda när vi uttrycker dem. Att undertrycka våra känslor gör att de gror i vår hjärna och tar över våra tankar längre än de borde. Vi kan undvika allt detta. Frigör dina känslor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.