Upptäck Kumon-metoden för undervisning

Upptäck Kumon-metoden för undervisning

Senaste uppdateringen: 13 april, 2022

“Låt böcker vara barnens barnvakter”. Detta är en vis uppmaning från Toru Kumon, skapare av Kumon-metoden för undervisning, som idag har över fyra miljoner elever över hela världen. Detta ska vi tala om i dagens artikel.

Utbildning har sökt dussintals metodologier under historien för att göra den mer effektiv och naturlig. Kumon-metoden är en av många som miljontals föräldrar förlitar sig på. Varför?

Vad är Kumon-metoden?

Kumon-metoden vill uppmuntra självgående inlärning för att höja elevens potential i enlighet med dennes förmågor. Därför är det en skräddarsydd och individuell process som baseras på barnets egna färdigheter.

Pojke leker med klossar

Denna process vill stärka barnets känsla av säkerhet. För att göra det erbjuder den barnet chansen att konfrontera sökandet efter kunskap självständigt genom stimulans och glädje.

Vem var Toru Kumon?

Toru Kumon var en matematiklärare som var oroad över sin sons utbildning. När han fann ett prov som hans son Takeshi inte presterade bra på, beslutade han sig faktiskt för att skapa studiematerial som uppmuntrade hans sons intressen och därmed förbättrade hans resultat. För att göra det skapade Kumon material som skulle leda sonen till att studera på egen hand, utan att överbelasta honom och för att göra honom mer självgående.

Kumon såg Takeshis problem i många andra elever. Han beslutade sig för att utveckla material som skulle ge eleverna chansen att konfrontera utmaningar som de kunde lösa själva. De skulle dock fortfarande utmana dem tillräckligt med sin ökande svårighetsgrad. Syftet var att skapa helt självgående elever.

Intressant nog bad Kumons grannar honom att använda sina metoder på deras barn när de såg Takeshis märkbara förbättring. 1958 öppnade matteläraren sitt första kontor i Osaka, Japan. Idag har hans metod över fyra miljoner elever i hela världen.

“Att utveckla den individuella potentialen hos varje medborgare är jämförbart med att utveckla potentialen hos ett samhälle eller en nation.”

-Toru Kumon-

De fyra pelarna hos Kumon-metoden

För att eleverna ska kunna lösa övningarna som ingår i Kumon-metoden, oavsett ålder eller klass, bör självförtroende och intresse i deras prestationer uppmuntras. Metoden bygger på fyra grundpelare:

Individuell kapacitet

Vilken klass som eleven går i är inte en begränsning eller ett mål med Kumon-metoden. Man hoppas att barnen ska kunna utforska och dra nytta av sina kompetenser i enlighet med deras egna individuella förmågor. De bör gradvis sträva efter det bästa tack vare glädjen av att lära sig, och alltid med säkerhet och självkontroll.

Självlärda barn

Framförallt värderar Kumon-metoden barnens förmåga att lära sig i enlighet med deras egna ansträngningar. De utför övningar genom sin egna personliga ansträngningar, genom att lära sig själva och komma fram till slutsatser på egen hand.

Studerande barn

Progressiv utveckling

En annan pelare hos denna metod är progressiv utveckling. Materialet förbereds så att barnens övningar ökar i komplexitet i enlighet med deras egen inlärningstakt. Allt detta individualiseras och baseras på varje elevs kapacitet för att förstå och njuta av det.

Läraren som en observatör

Läraren spelar också en vital roll i Kumon-metoden. Denne agerar som en observatör av de akademiska förmågorna och personligheterna hos barnen. Denne anpassar materialen efter elevernas förmågor och deltar i deras utveckling genom att uppmuntra dem att fortsätta och dra nytta av sina förmågor.

“Jag hoppas att fler och fler barn blir självlärda genom Kumon-metoden. På så sätt kommer studerande inte längre involvera lidande som påtvingas av andra personer. Det kommer istället bli en form av fritidsaktivitet där barnet själv gör framsteg.”

-Toru Kumon-

Vad tycker du kom Kumon-metoden?

Tror du att den skulle vara ett bra sätt att maximera ditt barns förmågor och akademiska kompetens? Det finns redan många teorier som håller med om att det bästa sättet att lära sig är naturligt och progressivt, i enlighet med varje persons individuella kapaciteter. Denna metodologi är uppenbarligen en av de trender som visat sig vara effektiva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.