Vad är dockterapi?

Dockterapi fokuserar på att utforska en individs känslor och tankar. Man använder dockor och andra föremål för att representera situationer eller relationer. I den här artikeln kommer vi att berätta mer om det.
Vad är dockterapi?
Sofía Gimbert

Skriven och verifierad av psykologen Sofía Gimbert.

Senaste uppdateringen: 23 augusti, 2023

Dockterapi är en kreativ behandlingsform som använder dockor och andra föremål för att representera situationer, känslor och relationer. Det är en icke-verbal metod som låter människor uttrycka sig på ett naturligt och genuint sätt genom element som symboliserar vad de tänker och känner.

Under sessionerna tillhandahåller terapeuten dockor och andra föremål. Patienten väljer ut dem efter vad denne vill uttrycka. Syftet är att utforska och arbeta med olika aspekter av sitt liv, från mellanmänskliga relationer till inre känslor.

Dessa terapier är fördelaktiga för dem som har svårt att uttrycka sina känslor verbalt eller tycker att det är svårt att identifiera vad som är fel på dem. I själva verket ger det dem ett verktyg för icke-verbala uttryck.

Fördelarna med dockterapi

Dockterapi erbjuder många känslomässiga och psykologiska fördelar. Till exempel:

  • Uttryck av känslor. Behandlingen uppmuntrar uttrycket av känslor på ett naturligt sätt. Detta kan bidra till att minska ångest, stress och depression.
  • Det bidrar till lösningen av inre konflikter. Sessionerna hjälper patienten att förstå och lösa inre konflikter och integrera de olika områdena av sin personlighet.
  • Utveckling av kreativitet. Dockterapi är ett kreativt sätt att undersöka och arbeta med olika aspekter av patienternas liv. Det är användbart för att utveckla deras kreativitet och fantasi.
  • Att stärka mellanmänskliga relationer. Genom att representera situationer och relationer med hjälp av dockor, förbättrar patienterna sin förmåga att kommunicera och lösa problem i sina mellanmänskliga relationer.
Dockterapi återspeglar positiva resultat för att behandla parproblem
Kommunikationsproblem mellan par kan åtgärdas i dockterapi.

Dockterapi och dess förhållande till systemisk terapi

Dockterapi går bra ihop med systemisk terapi. Det beror på att denna terapi fokuserar på människor, relationer och de system där de interagerar. Faktum är att den använder metaforen om familjen för att beskriva relationerna mellan individer och deras miljö.

Inom dockterapi utgör resurser som dockor och andra föremål de olika aspekterna av personligheten. Patienterna utforskar och arbetar med dessa aspekter individuellt. Till exempel kan de använda en docka för att symbolisera sin partner och en annan för att representera sin chef.

Genom att använda dessa tekniker för att hantera specifika situationer, undersöker och arbetar patienterna med de relationer och situationer som påverkar deras känslomässiga och psykologiska välbefinnande.

Kopplingen mellan de båda behandlingarna är också tydlig i de metoder de använder för att hjälpa patienten att kommunicera och lösa problem.

Om ett par till exempel har svårt att kommunicera kan de implementera dockorna för att tolka situationen och utforska olika sätt att samtala effektivt.

Dockorna och deras relation till den inre världen

Å andra sidan är dockterapi också väl lämpad för den terapeutiska metoden Internal Family Systems (IFS). Denna terapi är baserad på relationen mellan de olika aspekterna av personligheten. Den använder också metaforen om familjen.

Till exempel använder patienten en docka för att skildra sin oroliga del och en annan för att representera sin tillitsfulla del. Detta underlättar terapin.

“Dockor och andra figurer kan användas i terapi för att representera delar av oss själva som kan vara svåra att möta direkt, vilket hjälper människor att utveckla en större förståelse och acceptans av sig själva.”

-Sue Jennings-

Det finns också en koppling mellan dockterapi och IFS-metoden eftersom de båda används för att hjälpa till att lösa inre konflikter. Låt oss titta på ett annat exempel.

En patient kan använda dockor som representerar de delar av dennes personlighet som är i konflikt. Följaktligen kan personen utforska och arbeta med sina inre konflikter på ett säkert sätt. Faktum är att det är en nyckelprocess att integrera de olika aspekterna av personligheten. Det hjälper patienten att känna sig mer komplett och sammanhängande.

I dockterapi känner människor sig säkra på att uttrycka sina känslor med hjälp av föremålet
Att implementera dockor för att representera situationer främjar lösningen av personliga konflikter.

Slutsatser och reflektioner kring dockterapi

Dockterapi är ett kreativt och effektivt sätt att utforska individens inre värld. Metoden förhåller sig särskilt väl till psykologi och IFS-metoden.

Dessutom främjar denna terapi kommunikation och löser problem i mellanmänskliga relationer. Det hjälper också patienter att integrera aspekter av sin personlighet.

Om du är intresserad av denna teknik föreslår vi att du hittar en terapeut som har erfarenhet av den. Du måste dock vara villig att fördjupa dig i och arbeta igenom dina känslor och tankar på ett öppet och ärligt sätt.

Detta är en unik och effektiv terapiform. Genom att tillhandahålla en icke-verbal och kreativ mekanism för att uttrycka känslor och tankar, hjälper sessionerna patienterna att förbättra sitt känslomässiga och psykologiska välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ray, D. C., Lee, K. R., Meany-Walen, K. K., Carlson, S. E., Carnes-Holt, K. L., & Ware, J. N. (2013). Use of toys in child-centered play therapy. International Journal of Play Therapy, 22(1), 43–57. https://doi.org/10.1037/a0031430
  • IFS Institute. https://ifs-institute.com/
  • Schwartz, R. C., & Sweezy, M. (2019). Internal family systems therapy. Guilford Publications. 
  • Stiles, W. B., Barkham, M., Connell, J., & Mellor-Clark, J. (2008). Responsive regulation of treatment duration in routine practice in United Kingdom primary care settings: replication in a larger sample. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(2), 298. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18377125/
  • PlayTerapia. (s.f.). ¿Qué es la terapia con muñecos? PlayTerapia.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.