Vad bebisar kan se med sina ögon

Från vilket ögonblick efter att vi döds börjar vi uppfatta världen omkring oss? Från vilket ögonblick kan vi börja se dess färg? Kan bebisar känna igen ansiktsuttryck? Spelar erfarenhet en roll? Finns det några praktiska användningar? Vi ska diskutera några av dessa frågor och andra om vad bebisar kan se i dagens artikel.
Vad bebisar kan se med sina ögon

Senaste uppdateringen: 10 november, 2019

När folk talar om hur bebisar bearbetar information så ägnar de alltid en stor del av det till vad bebisar kan se. Detta eftersom mekanismerna för att uppfatta visuell information utvecklas och justeras under de första månaderna i livet.

Vad bebisar kan se

Leende bebis i filt

Vi bör påpeka att inga av nervsystemen som är involverade i synen är fullt utvecklade hos nyfödda. Detta inkluderar områden i ögonen så pass viktiga som näthinnan och knäkroppen.

Bebisar kan inte se pastellfärger

Centralgropen, som är kopplad till färgseende, är dåligt utvecklad men ändras mycket under barnets första månader. Det innebär att de har väldigt lite känslighet för kontraster, vilket de får under denna period.

Vid födseln kan bebisar därför bara se rött, vitt och svart. Vid två månaders ålder kan de skilja på de flesta av färgerna, och vid 4-5 års ålder kan de se dem alla.

Om du erbjuder en liten bebis flera leksaker i rött, pastellrosa eller grönt så kommer den därför troligen välja den röda. De väljer alltid leksaker med hög kontrast.

Om bebisen är fem månader gammal så kan den även välja en grön leksak eftersom den då kan särskilja den.

Traditionen med pastellfärger och ljusa färger för nyfödda är opraktiskt med hänsyn till vad de kan uppfatta. De kommer inte kunna se dessa färger när de fötts.

Välj istället rött, vitt och svart för att skapa kontrast.

Ögonmuskler – ser bebisar dubbelt?

De raka musklerna, de som låter ögongloben röra sig, och ciliarmuskeln, som håller linsen, är för perfekta och stela när bebisen föds. Dessa muskler påverkar förmågan att röra ögonen.

När dessa muskler släpper så kommer synen förbättras under de första månaderna. Detta sker vanligtvis mellan den andra och tredje månaden.

På grund av stelheten hos ciliarmuskeln så fungerar inte linsen ordentligt. Linsen ansvarar för fokus, och därför kan nyfödda ha svårt att fokusera på saker som är både nära och långt bort.

Vidare har de dubbelsyn på grund av att dessa små flexibla muskler ännu inte har utvecklats. De ser två synfält som inte överlappar.

Vad bebisar kan se: kan de uppfatta detaljer?

Visuell skärpa är förmågan att se detaljer eller spatial frekvens. Angående synen under de första månaderna så ser nyfödda en trettiondedel av detaljerna en vuxen kan se.

Detta blir bättre från och med den fjärde månaden upp till ett års ålder, då de når samma nivå som vuxna. För att få bebisar att se detaljerna är det nödvändigt att positionera ett föremål på just rätt avstånd.

Det optimala synavståndet för bebisar är 2,1 meter.

Hur är det möjligt för en 1 månad gammal bebis att känna igen sin mamma eller pappa om dess syn inte är särskilt bra? Man skulle kunna säga att det är tack vare bebisens många alternativ.

Människor är multimodala – vi vägleds alltså av fler än en sensorisk väg. Vid optimalt avstånd kan information om rörelser och dofter kombineras, vilket leder till igenkänning genom sensorisk integrering.

Preferenser

Bebisar föredrar att titta på saker de kan ta tag i. Deras begränsningar leder till att de föredrar vissa saker över andra. När en bebis föds så letar den vanligtvis efter kanter, konturer eller vinklar.

Detta eftersom dessa föremål erbjuder dem mest kontrast att se.

Inledningsvis kan bebisen inte visualisera ett ansikte. Den kommer inte ens märka vad som finns “inuti” konturen av huvudet. Inom en månad börjar den dock leta efter ögon, mun och haka.

Inledningsvis föredrar bebisen saker helt baserat på hur de ser ut.

Under den andra månaden börjar dock preferensen skifta mot upplevelser. Det kognitiva systemet utvecklas och den kan redan slå fast om ett stimulus är nytt och intressant.

Att förstå föremål som separata enheter från andra

Bebis med mamma

En annan funktion som ännu inte är fullt utvecklad och som påverkar vad bebisar kan se är förmågan att separera yta, föremål och bakgrund. Detta låter människor förstå världen som den är.

En bebis kan inte skilja mellan föremål, ytan och bakgrunden förrän de är fem månader gamla. Det innebär att om den tittar på en vas och det finns en vägg bakom, tror den att de är samma sak.

Från fem månaders ålder kan de skilja på föremål om de har tillräckligt avstånd. Rörelser hjälper dem att inse denna särskiljning. Om föremålen är statiska kommer de inte kunna särskilja dem innan fem månader.

Angående föremål som delar en yta så är det inte förrän fjärde månaden som bebisen kommer förstå att de är två separata föremål. Det spelar ingen roll om de har olika färger.

Principen om kontinuitet hos de sammankopplade ytorna och principen om gemensam rörelse är båda relevanta.

Igenkänning av ansikten och bebisars syn

Under den första månaden börjar bebisar titta på folks ansikten. Det sker stora förbättringar med start den andra månaden, varpå de blir experter. Vid två månaders ålder har de ett högt visuellt spårmönster.

Bebisar tittar mer på ansikten än något annat stimulus och börjar visa preferenser för bekanta ansikten.

Vid sex månaders ålder kan de känna igen ansikten trots variationer i uttryck och oavsett om de ses framifrån eller i profil.

De kategoriserar redan utifrån kön och kan skilja mellan känslomässiga uttryck samt svara annorlunda på attraktiva och oattraktiva ansikten.

Synen är troligen den huvudsakliga protagonisten i bebisars sinnesutveckling. Förändringarna de upplever under sitt första år i livet kan anses vara enorma.

Synen är ett av de främsta verktygen för bebisar att lära känna världen omkring dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Atkinson, J., and Braddick, O. (2012). “Visual attention in the first years: typical development and developmental disorders”. Dev. Med. Child Neurol.; 54: 589-595.
  • Bardi, L., et al. (2014). “The first time ever I saw your feet: inversion effect in newborns’ sensitivity to biological motion”. Dev Psychol; 50(4):986-93.
  • Blumenthal, E.J., et al. (2013). “Fast development of global motion processing in human infants”. J. Vision; 13(13):8, 1–13.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.