Vad din signatur säger om dig

Vad din signatur säger om dig

Senaste uppdateringen: 17 november, 2022

En signatur är mer än bara en krumelur som utgör en juridisk identifikation. Bortom denna funktion så reflekterar den även personliga egenskaper, rädslor och hemliga ambitioner.

Även om du inte kan veta hur någons personlighet är bara genom att titta på dennes signatur så erbjuder den viktiga ledtrådar om personen. Vissa säger till och med att en signatur är som en konstgjord självbiografi eller ett självporträtt när det kommer till utvärderingarna som personer gör av sig själva.

“Skrift är den synliga projektionen av tanke.”

-Hyppolite Michón-

Till skillnad från andra skriftformer kan ens signatur även inkludera utsmyckningar och drag som ackompanjerar eller ersätter namnet. Med andra ord alla linjer, krusiduller eller distinkta drag som läggs till så att signaturen inte är lätt att förfalska, men som även omedvetet tillhandahåller information om oss. Här kommer några av de huvudsakliga tolkningarna av signaturer:

Generella drag hos signaturer

Ett av de huvudsakliga elementen man ska observera hos signaturen är hur namnet skrivs. Vissa personer skriver hela sitt kompletta namn, medan andra förkortar eller helt utelämnar det. Tänk på följande variationer:

Picassos signatur
 • Att skriva hela namnet: detta är ett tecken på självuppskattning, säkerhet och självacceptans.
 • Förkorta eller utelämna förnamnet: detta indikerar någon form av bortstötning av barndomsupplevelser och en önskan att glömma det förflutna.
 • Förkorta eller utelämna efternamnet: det finns förmodligen en olöst konflikt med en förälder som förblir undermedveten.
 • Endast initialer: detta antyder en person som bär med sig stor skuld.
 • För- och efternamn på olika linjer: detta indikerar att personen undervärderar sig själv samt existensen av en inre konflikt som delar denne.

Storleken hos signaturen är också viktig. Stora signaturer indikerar personer som vill ha hög status eller bli uppmärksammade, medan små signaturer indikerar att personen vill gå obemärkt förbi. Om förnamnet är större än efternamnet antyder detta att personen har band till en barndomsupplevelse. Om efternamnet är större representerar det ett stort behov av att bli socialt framgångsrik.

Vad stilen på en signatur säger oss

I grafologi brukar man säga “mindre signatur, mer personlighet”. Det betyder att enklare signaturer identifierar personer som känner sig självsäkrare och vice versa. Det finns även andra element i signaturen som beskriver den som skrivit den.

Signerar papper
 • Omslutande signaturer: i dessa signaturer omges namnet av linjer som omsluter den. Detta antyder osäkerhet, känslomässigt beroende, omognad och starka band till modern. Det refererar även till ett behov att gömma sig själv eftersom det finns en slumrande känsla av självförkastelse.
 • Signaturer där namnet är korsat: ibland verkar namnet var korsat av linjerna i signaturen. Detta representerar en rädsla för att bli attackerad av ens föräldrar, speciellt fadern. Det antyder en överdriven önskan för perfektion och bruket av omfattande kriterier som vägledning för ens liv.
 • Signaturer där namnet är oläsligt: istället för ett namn ser det mest ut som en serie linjer och krusiduller, utan påtaglig betydelse. Detta kan tolkas som ett resultat av en eskapistisk person som är väldigt rädd för att visa vem denne verkligen är. Det indikerar känslor av underlägsenhet och dolda rädslor.

Signaturens plats

Sättet som signaturen är placerad på pappret erbjuder också ledtrådar om människor, och framförallt hur de relaterar till sig själva och världen. Huruvida signaturen lutar sig eller är placerad åt vänster, mitten eller höger antyder olika temperament.

 • Lutad eller placerad åt vänster: detta indikerar besvikelse och rädsla för andra. Dessa personer sätter gränser på sig själva så att de kan uppnå sina mål.
 • Centrerad: detta antyder att personen är obeslutsam och tenderar att skjuta upp planer och projekt. Om signaturen är stor tenderar personen att uppvisa ett mer teatraliskt beteende.
 • Lutad eller placerad åt höger: detta indikerar att personen är självständig, stolt och individualistisk. Det finns även någon form av instabilitet och behovet att vara upptagen med många saker samtidigt.
Snirklig signatur

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.