Vad säger psykologin om otrohet?

Vad säger psykologin om otrohet?

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Otrohet är en handling som bryter mot en av förhållandets grundpelare: lojalitet. Det finns många anledningar till varför en person är otrogen, men alla dessa förklaras av personlig missnöjdhet.

När en person känner sig personligt missnöjd på grund av olösta konflikter, oavsett om de är med partnern eller någon annan, har denne en tendens att fly eller gömma sig. Detta orsakar ännu större missnöjdhet och håglöshet, och gör förhållandet mindre och mindre uthärdligt.

Vad är personlig missnöjdhet?

Personlig missnöjdhet är en känsla av glädjelöshet över sitt eget liv. Oftast existerar detta redan innan du träffar personen du sedan är otrogen mot.

Missnöjdhet är främst frukten av rädsla, osäkerhet och obestämdhet. Detta resulterar i en brist på personlig drivkraft eller syfte eftersom du saknar modet att konfrontera, lösa och ta beslut när du stöter på situationer som gör dig olycklig.

Andra gånger ökar missnöjdheten i ett förhållande på grund av att förhållandet inte fungerar, vilket är förklaringen till att det blir mer och mer avlägset, kallt och monotont. Detta leder ofta till undvikande och ökat missnöje.

Vilka konsekvenser har otrohet?

Som vi nämnde ovan är lojalitet en av grundpelarna i ett starkt förhållande. Att bryta mot denna sätter därför förhållandet i gungning. Otrohet skapar bland annat brist på tillit, vilket är en viktig och nödvändig dygd för att paret ska känna sig tryggt.

I en situation av personlig missnöjdhet försöker personen som är otrogen troligen undvika verkligheten. Han eller hon har inget mod att konfrontera sin missnöjdhet eller problemet i förhållandet, kanske på grund av rädsla, osäkerhet eller lågt självförtroende. Personen har troligen också ett känslomässigt beroende av partnern, vilket är anledningen till att denne inte känner sig lycklig i förhållandet. Samtidigt kan han eller hon inte tänka sig ett liv utan partnern.

Par

Det finns specifika stadier i ett förhållande där risken för otrohet är större, varav en är självhävdelse. Detta är när kriser inträffar, oftast med grund i gamla olösta konflikter, antingen personliga eller inom paret.

Hur förhindrar man otrohet?

Det är väldigt viktigt att vara medveten om personlig missnöjdhet på grund av olösta konflikter, som ibland startar innan vi träffar vår partner, så att vi kan lösa dem så fort som möjligt.

Samma sak om missnöjet börjar eller ökar i förhållandet. Det kan till och med vara nödvändigt att ta beslutet att avsluta förhållandet så att båda personerna kan söka sin egen väg till lycka, och inte fly från verkligheten.

Det är även en bra idé att söka professionell hjälp för att ta itu med rädslor, beroende och lågt självförtroende. Detta kan hjälpa oss att upptäcka mod och sinnesfrid för att ta beslut som tillhandahåller oss ett bättre, lyckligare och mer uppfyllande liv.

Genom att konfrontera vårt personliga missnöje arbetar vi både mot vår personliga tillväxt och att ta tillbaka våra liv. Vi undviker också att såra den andra personen i förhållandet; en person som i många fall är omedveten om missnöjet och avsaknaden av glädje i förhållandet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.