Självreflektion: för personlig tillväxt och emotionell frihet

Självreflektion: för personlig tillväxt och emotionell frihet
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Självreflektion bjuder in oss att koppla bort från säkerheter och ifrågasätta stela idéer. I sin tur påminner det oss om att vi är fria varelser; individer med förmågan att vara oberoende när vi tar beslut. Få dimensioner av personlig tillväxt främjar en så pass intim och full koppling med ens inre jag. Självreflektion hjälper oss att fråga oss vad vi verkligen vill ha ut av livet och vad som gör oss lyckliga.

Ingen lär bli överraskad av att höra att många gurus inom personlig utveckling kallar självspeglande medvetenhet för “konsten som psykologin glömt”. Detta av en väldigt enkel anledning. Vårt samhälle har nått en punkt där det är mycket enklare beskylla otur eller andra personer för vad som drabbar oss.

Istället för detta borde vi ha modet, eller den psykologiska kapaciteten, att inse att mycket av det som drabbar oss är en konsekvens av våra handlingar, oavsett om de går att undvika eller inte.

“Livet är väldigt enkelt, men vi insisterar att det ska vara komplicerat.”

Konfucius, grundare av konfucianismen

Om jag mår dåligt är det för att min partner inte vet hur han ska göra mig lycklig. Att jag inte har några vänner jag kan lita på är för att alla är själviska. Om jag kuggar provet om och om igen är det för att läraren inte gillar mig. Om jag inte kan frigöra mig från olycklighet och frustration för en enda dag, är det för att världen inte uppskattar mitt värde.

Alla har vi hört dessa personers försök att finna anledningar eller personer att beskylla för allt. Vi kanske har hört det från vänner, släktingar, en klasskamrat eller på jobbet. Dysfunktionella problem i familjer kan tillskrivas självreflektionens förlorade konst. Vi kan även spåra försämringen av relationer och de konflikter som kan uppstå till förlusten av detta utövande.

Om en person inte kan ifrågasätta vissa situationer så kommer hon bli väldigt missnöjd. Om samma personer inte kan förstå sina egna känslor, lära sig av sina misstag eller ta ansvar för sina egna handlingar samt konsekvenserna, kommer hon leva i ett mentalt tillstånd där denna brist på tänkande kommer generera ett enda resultat: olycklighet.

Fjäril och ljus

Självreflektion: en resa till vårt inre jag för att uppnå välmående

Många av oss har vid någon punkt sagt till oss själva att “jag bara måste resa”, “jag måste komma bort, jag måste korsa mina egna personliga gränser för att lära känna mig själv.” Sakta men säkert kommer vi inse att vi egentligen inte behöver byta vår fysiska plats för att finna de sanna versionerna av oss själva. Sanningen är att vi alltid kommer förbli detsamma vart vi än går. Kunskap hittas inom oss och kommer direkt från självreflektion.

På samma sätt är det bra att komma ihåg att denna förmåga inte är något man lär sig över en natt. Det är en process av tillväxt där vi kan se vår verklighet genom olika fönster. Där vi kan fråga oss själva utmanande frågor som kommer öppna våra sinnen. Det kommer hjälpa oss att ifrågasätta allt som omger oss, och till och med oss själva. Självreflektion är den personliga tillväxtens motor, en resa vi alla har en biljett till.

Men hur konstigt det än verkar så drar vi inte alltid nytta av detta.

Självreflektion är nyckeln till framgång

När vi talar om “framgång” refererar vi inte enbart till att nå en privilegierad position i samhället. Framgång är framförallt välmående och förmågan att vara skaparna av vår egen lycka i alla områden av livet. Enligt Daniel Golemans forskning är självreflektion vitalt för att vi ska kunna utveckla tillräcklig emotionell intelligens.

Vi måste förstå det som psykologer refererar till som “självspeglande medvetenhet”. Det är faktiskt en “megakognitiv” förmåga som vi alla kan träna upp och stärka. Det betyder framförallt att vi kan tänka och reflektera över våra egna mentala och emotionella processer för att förstå och bemästra dem.

Någon med god kapacitet för självreflektion är en person som är kapabel att hantera sina impulser. Det är någon som planerar och som har ett tillfredsställande socialt samvete. I sin tur förstår personen att livet är en kontinuerligt inlärningsprocess där vi bör vara mottagliga för allt som omger oss.

Denna typ av person är kapabel att etablera en hälsosam och inre dialog med vilken hon upptäcker fel, tillkortakommanden, osäkerheter och olustighet, för att sedan läka och växa till en bättre person varje dag.

Nyckeln till ditt inre

Å andra sidan är det värt att nämna vad Emmanuel Kant en gång sade i Kritik av det rena förnuftet. För denna filosof från Königsberg var det yttre, det som omger oss, faktiskt en reflektion av vårt inre jag. Och om vår inre bild karaktäriseras av låg självkänsla, stelt tänkande och icke-existerande kapacitet för självreflektion, kommer alla dessa negativa drag få oss att se utsidan som undertryckande, grå och utan något att erbjuda oss.

Nycklar för att utveckla god självreflektion

Detta bör vara mer än ett syfte, det bör vara en nödvändighet. Att utveckla bra självreflektion är ett dagligt mål i vilket vi bör investera ansträngning och viljestyrka för att bli vad vi suktar efter: fria personer.

Vi kan se det som en återfödelse, som ett uppvaknande av vårt medvetande, en upplysning eller “insikt” som liknar vad vi lärde oss i filmen “The Matrix”. Vi kan upptäcka att vi inte är förpliktade att konstant vara andra personer till lags. Alla har vi en röst och rätt verktyg för att vara vad vi vill. För att uppnå detta kan vi jobba med följande områden:

1. Fördjupa din utbildning, lär dig din familjehistorik

För att lära känna oss själva är ett bra alternativ att undersöka våra rötter. Ibland slår en specifik stil av uppfostran eller utbildning fast vad vi är nu och till och med sättet vi ser på oss själva.

2. Förstå dina behov, motivationer och känslor

Människor har sociala impulser. Vi har ett behov av intimitet, en önskan att tillhöra en viss social grupp och uppnå vissa mål.

Om vi förstår våra motivationer kommer vi även förstå många av våra känslor. Vidare kommer vi ibland upptäcka att många av dessa önskningar helt enkelt är band som inte alls främjar vår personliga tillväxt.

Förstå dina motivationer

3. Förstå dina försvarsmekanismer

Våra försvarsmekanismer aktiveras när vår identitet hotas eller när vi utsätts för smärtsam information om oss själva. Att vara medveten om orsaken bakom dessa reaktioner och vilka försvarsmekanismer vi normalt sett använder, kommer otvivelaktigt ge oss objektiv information om våra djupaste rädslor, tillkortakommanden och behov.

4. Fördjupa dig i dina styrkor och svagheter

Personer är ett kompendium av storhet och svaghet, dygder och defekter, ljus och skugga. Att vara medveten om alla dessa dimensioner och fördjupa sig i dem kommer otvivelaktigt erbjuda oss viktiga verktyg för att jobba på vår självreflektion.

5. Vilka är dina syften i livet?

Ett liv utan syfte är bara en existens. Ett sinne utan mål kommer inte frodas eller vara lyckligt, och saknar motivation och anledning att gå upp varje morgon. Låt oss göra en lista över syftena som definierar våra liv i dagsläget. Låt oss fördjupa oss i varför de är så viktiga för oss och vad vi gör för att uppnå och göra dem våra.

“Om du inte vill känna dig kontinuerligt frustrerad ska du undvika att önska dig saker som inte är beroende av dig.”

-Epiktetos-

Man i båt

6. Var medveten om den “kulturella och sociala bubbla” som omger dig

Självreflektion har ingen poäng eller syfte om vi inte använder den med ett kritiskt perspektiv. Hur påverkas jag av samhället jag lever i? Är jag en slav under modet? Oroar jag mig mycket över vad folk ska tro om mig? Prioriterar jag att passa in över att följa mina önskningar?

7. Skapa en daglig vana av självreflektion

Vi bör öronmärka åtminstone en halvtimme om dagen till att utöva självreflektion. Låt oss fokusera på de viktiga sakerna i livet, på våra emotionella och mentala tillstånd, på vad som omger oss. Låt oss utöva medveten närvaro, föra dagbok, promenera, måla eller förbli tysta under längre perioder på en fridfull plats.

Låt oss göra självreflektion till en medveten vana där vi vågar vara lite friare varje dag. Låt oss skjuta ytlighet, rädslor och vämjeligheten hos komfortzonen åt sidan. Låt oss utveckla ett sant välmående där vi kan finna oss själva igen. Där vi kan finna den person vi ofta har försummat och vars hand vi släppt alltför många gånger.

Bibliografi

Genie, Daniel (2017). “Triple Focus” – Zeta PocketDyer

Wayne (2010). “Your Erronous Zones” – Harper Collins

Jung, Carl (2007). “Mitt liv: minnen, drömmar, tankar” – Kartonnage

Detta kanske intresserar dig
Orden vi använder är en reflektion av vår inre värld
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Orden vi använder är en reflektion av vår inre värld

Har du någonsin frågat dig själv hur viktiga orden vi använder är? De existerar för att förklara meningen med föremål och situationer.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.