Personlig utveckling

Att nå mål, övervinna motgångar, förbättra dina färdigheter, finna dina styrkor… Alla dessa aspekter och många fler utgör en av de mest intressanta delarna av psykologin: personlig utveckling.

Eriksons stadier av den psykosociala utvecklingen

Eriksons stadier av den psykosociala utvecklingen refererar till en genomgående psykoanalytisk teori som identifierar en serie stadier som en frisk individ måste uppleva under sin livstid. Varje stadie kännetecknas av en psykosocial kris med två motstridiga krafter. Erik Erikson trodde…

Hjältens resa och migrationens arketyper

Skaparen av analytisk psykologi, den schweiziske psykiatrikern Carl Jung, föreslog att vi kan förstå mytologiska narrativ om nya starter, såsom de om Marco Polo, Ulysses eller Herkules, som symboliska uttryck för en mental förvandling som alla personer genomgår i livet. Jung kallade…

Hur man lever med tvångsmässig personlighetsstörning

Sanningen är att vi i dagens värld ofta uppskattar och förstärker beteendestilar som främjar arbete, produktivitet och resultat. Att vara perfektionistisk, noggrann, organiserad och kompetent är något man värdesätter högt på moderna arbetsplatser. Följaktligen blir personer med dessa egenskaper vanligen…

INFP-personlighet enligt Carl Jung

Människor med INFP-personlighet är introverta, intuitiva och perceptiva. Enligt Carl Jung är de känsliga, kreativa och självständiga. Dessutom har de en tendens att vara idealister, intima och medkännande. Av den här anledningen är de förmedlare eftersom de bryr sig om…

Cattell och hans 16 personlighetsfaktorer

Utan tvekan är den modell Raymond Cattell utvecklade för att försöka beskriva personligheter en av de mest kända, och den populariserades genom det välbekanta personlighetstestet 16 PF. Numera använder vi förstås inte Cattells ursprungliga modell, men mycket av testets grundtankar…

Typ C-personlighet: en cancerbenägen personlighet

Typ C-personlighet, eller ”cancerbenägen personlighet”, kännetecknas av två av dess mest konsekventa drag: bristen på att uttrycka negativa känslor och behovet av harmoni. Att visa på inflytandet av psykologiska aspekter i utvecklingen av cancer och hur cancer uttrycker sig har…

Masochistisk personlighetsstörning

En grupp psykologer ville år 1987 inkludera masochistisk personlighetsstörning som en ny kategori av personlighetsstörningar i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R). Efter en rad långa diskussioner ändrade gruppen namnet på störningen och tog bort den från manualen. På engelska går…

De 6 bra filmer om personlig utveckling

Filmer berättar alla sorters historier och sprider underbara budskap. De kan hjälpa oss på olika sätt i livet, även vad det gäller vår personliga utveckling. I den här artikeln kommer vi att visa exempel på bra filmer om personlig utveckling.…