Vanor som förstör din kärlek för dig själv

Vanor som förstör din kärlek för dig själv

Senaste uppdateringen: 19 februari, 2022

Det finns olika faktorer som skadar din förmåga att uppskatta vad du gör och uppskatta den du är. Den viktigaste är att ha vuxit upp i en familjemiljö där personerna har haft det svårt att älska sig själva. Föräldrar med en dålig självbild överför generellt samma uppfattning till sina barn. I sina vuxna liv är det många som fortsätter med att praktisera vanor som bidrar till deras brist på kärlek för sig själva. De är en sorts distraktion och emotionell sköld. Vanor som gör att de känner att de inte har något värde. Så de sätter upp en vägg framför deras egen sårbarhet. Inga av dessa vanor hjälper. Härunder kommer vi att varna dig rörande vilka några av dem är så att du inte förstör din kärlek för dig själv.

Om du har en brist på kärlek för dig själv under barndomen kan detta ha kommit från övergrepp, emotionell och/eller fysisk distans, överdriven kritik eller likgiltighet. Det finns inget erkännande av barnets värde. Utan att inse det lär sig barnet att dess känslor och behov inte är av vikt för de personer som är viktiga för det.

Denna situation leder till en serie av associerade händelser. De som inte har mycket kärlek för sig själva blir mer utsatta för övergrepp utanför hemmet. De vet inte hur man försvarar sig själv och de är inte säkra på att de har rätten att göra detta. De tenderar också att inte anstränga sig så mycket i sina arbeten. De blir enkelt distraherade och de är rädda för att lyckas.

Att trycka ner dig själv förstör din kärlek för dig själv

När du är den person som pratar illa om sig själv så gör du dig inte några tjänster. Det är inte ett tecken på ödmjukhet eller att man erkänner sina misstag.

Men du är så mycket mer än allt man har sagt till dig. Du har många dygder och färdigheter att upptäcka; du måste bara börja acceptera och älska dig själv så att du kan se dig själv på ett sätt som andra aldrig har kunnat.

Kvinna som sitter vid fönster

Att fullständigt hålla med om det andra säger

Du kanske upplever att andra “vet mer” eller “förstår bättre” eller “har mer auktoritet” att säga eller göra saker. Du stannar ofta inte upp för att utvärdera om det som andra säger eller gör verkligen är korrekt; det är alltså tillräckligt att det är de som säger eller gör det.

Om du stannar upp ett tag och tänker så kommer du kanske upptäcka att detta inte är fallet. Det handlar nämligen alltid om att ansluta med din verkliga uppfattningsförmåga och ge värde till det du finner.

Att vara ett offer förstör din kärlek för dig själv

Det är möjligt att du när du stöter på problem har som svar att du tycker synd om dig själv. Du ser alltså dig själv som ett försvarslöst barn som måste ge efter för negativa situationer utan att kunna göra något åt dem.

Du har inte upptäckt att du har resurser för att bemöta svåra situationer. Att det viktigaste inte är det dåliga som händer, utan hur du bemöter det och vilken vikt du lägger vid detta. Om du slutar tycka synd om dig själv och istället anstränger dig för att hitta lösningar, kommer du inse att även de värsta tider för med sig bra möjligheter.

Kvinna

Att kräva för mycket av dig själv

De som inte har mycket kärlek för sig själva tenderar att se livet i termer av idealiska modeller. Det är därmed svårt för dem att ha måttliga mål och att uppskatta det som de har uppnått. De tänker nämligen alltid att de måste uppnå mer och att det som de har uppnått inte är viktigt. Detta är en omedveten fälla där du alltid står i skuld till dig själv.

Om du inte älskar dig själv kommer inget som du gör att vara tillräckligt eller ha tillräckligt med värde. Dina framgångar kommer inte att vara värda något jämfört med det andra har uppnått. Men gör inte detta misstag: om du inte börjar uppskatta dig själv, kommer det inte vara enkelt för andra att uppskatta dig. Och hur kommer du att kunna uppskatta dig själv om du inte kan ge dig själv en klapp på axeln när du går framåt?

Var inte rädd för att gratulera dig själv för varje steg som du tar. De stora målen i livet utgörs av små länkar.

Bilder från Alejandra Mavroski.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.