Kan vänskap existera mellan en man och en kvinna?

Kan vänskap existera mellan en man och en kvinna?

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Filmer som När Harry träffade Sally… eller serier som Vänner visar vänskap mellan en man och en kvinna som något nästintill omöjligt, en enkel övergångsperiod innan ett förhållande.

Men verkligheten är inte en film eller en tv-serie. Nuförtiden, i många områden i livet, interagerar män och kvinnor med varandra utanför förhållanden. Detta är anledningen till att platoniska relationer existerar mellan könen.

“Vänskap är svårare och mer sällsynt än kärlek, så vi måste rädda den som den är.”

-Alberto Moravia-

För många personer är det nästan omöjligt att vara vän med någon av motsatt kön. Det grundar sig i psykologiska skillnader som existerar mellan de två samt den sexuella attraktionen, som inte anses vara kompatibel med vänskap.

Å andra sidan har många kunnat vara vänner med personer av det motsatta könet. De vidhåller att detta skapar fastare och mer långvariga vänskaper eftersom varje person tar fram det bästa av sig själv och ser skillnaderna som konstruktiva.

Studier om vänskap mellan en man och en kvinna

Det eviga dilemmat om vänskap mellan en man och en kvinna är möjligt analyserades av flera forskare vid University of Wisconsin-Eau Claire i USA. Man ville reda ut vad det finns för sanning i detta dilemma.

Studien analyserade 88 par universitetsstudenter med en rad frågor ställda både enskilt och i närhet av den andra personen. Frågorna rörde de romantiska känslor de hade eller kunde ha mot vännen.

Svaren blev klassificerade i tre kategorier: ingen attraktion, måttlig attraktion och extrem attraktion. Det skildes även mellan attraktion, beundran och lust.

Passionerat par

“Vänskap är en själ som lever i två kroppar, ett hjärta som lever i två själar.”

-Aristoteles-

För att skapa en bredare vy analyserades även bakgrunden, omständigheterna där de hade träffat varandra (arbete, skola, gemensamma vänner etc.), hur länge vänskapen hade varat, de involverade känslorna etc.

Resultatet av studien rörande vänskap mellan en man och en kvinna

Den mest förvånande delen av resultaten som kom fram i studien är att uppfattningen av relationen beror mycket på kön. Med andra ord, män och kvinnor dömer relationer de har med andra baserat på väldigt olika parametrar.

Enligt studien känner män mycket större attraktion till sina kvinnliga vänner och har en större benägenhet att tro att de är attraherade av dem.

Kvinnor befinner sig generellt sett på andra änden av spektrumet i relation till männen som de är vänner med. Kvinnorna känner liten eller ingen attraktion till sina manliga vänner och antar att denna brist på attraktion är ömsesidig.

Källan till vårt sätt att tänka på vänskap

Emma Renold, sociolog vid University of Cardiff och författare av Girls, Boys and Junior Sexualities, genomförde en studie för att utröna barn och ungdomars motiv för deras dagliga beteenden.

Den generella idén är att om du har en pojkvän eller flickvän så vinner du. Tänk på faktumet att dejtingkulturen är så vida spridd att tonåringar verkar vara tvingade att leta efter en partner i allt yngre åldrar, då de egentligen upptäcker sin egen sexualitet.

“Kärlek är vänskap med erotiska tillfällen.”

-Antonio Gala-

Tonåringar är också mycket influerade av sina vänner och klasskamrater, och ett tecken på status är att ha en partner. Att inte ha en kan ibland skapa sociala stigman och man kan bli utstött.

Förälskat par

I verkligheten är det inte p.g.a. en stor influens från media och marknadsföring. Det är snarare så att det faktum att vi har en partner förstärker bilden av att vi har något att erbjuda andra. Det ger oss därför ett sken av makt.

Det är dock viktigt att vi upplever vänskap med personer av det motsatta könet precis som med personer av samma kön, på ett hälsosamt och ärligt sätt. Det är viktigt att vi njuter av alla stunder vi spenderar med dem och att vi uppskattar vad de för med sig till våra liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.