Att förstå en tonåring

Att förstå en tonåring

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

“Du måste inte vara poet för att lida. Ungdom är redan tillräckligt lidande för alla.” Det är så poeten John Ciardi karaktäriserade denna tid i våra liv. Även om det är sant att en tonåring kan känna sig djupt missförstådd så behöver inte denna del av livet vara tragisk. Studier i flera kulturer verkar faktiskt bekräfta att konflikter hos tonåringar är en produkt av en uppsättning kulturella faktorer.

Psykologen och läraren G. Stanley Hall uppskattar följande: “Ungdomen är ett pånyttfödande eftersom mer kompletta och utvecklade mänskliga drag kommer med den.” Detta är återigen ett rätt radikalt uttalande eftersom det likställer ett barns liv med en okänd värld som öppnar upp framför honom eller henne, som om allt i den var nytt och väntar på att upptäckas.

Vi tenderar att förstå tonåren som en tidsperiod vari en ung person genomgår många förändringar. Vissa av dessa förändringar är ganska radikala, och inträffar på kort tid. Det är en tid där personen även utsätts för enormt tryck från jämnåriga och familjemedlemmar.

Om så är fallet är frågan rätt enkel, åtminstone i vår kultur: Vad kan vi göra för att hjälpa tonåringar komma igenom detta stadium? Vilka resurser har vi inom räckhåll? Hur kan de integrera förändringarna på ett sätt som förhindrar att de blir traumatiska?

Hjälpmedel för att förstå en tonåring

Att förstå en tonåring är ingen lätt uppgift, och det kräver stor ansträngning från föräldrarna. Vanligtvis verkar det för föräldrarna som att deras barn, som alltid var förståeligt och stod dem nära, nu blir tjurigt och avlägset. Det finns dock en uppsättning nyckelfaktorer som kan hjälpa föräldrar förstå de sanna behoven hos en tonåring. Dessa kan hjälpa dem att känna empati för de plötsliga förändringar som sker i tonåringens psyke.

Empati

Empati är nödvändigt i alla livets skeden, speciellt när man ska försöka förstå en tonåring. Förmågan att sätta oss själva i någon annans skor och förstå känslorna och de mentala processerna är fundamentalt. Vi har alla varit tonåringar en gång i tiden. Eftersom vi alla genomgår detta stadium är det viktigt att sammankoppla med vårt inre jag. Vi bör tänka tillbaka och analysera hur våra tankar, våra känslor, vår längtan och våra bördor var. Det förflutna kan hjälpa oss, men vi måste se allt i ljuset av nuets förutsättningar, inte vårt förflutnas.

Mor och dotter

Vi behövde till exempel inte mobiltelefoner när vi var unga, men för dagens tonåringar är de ett måste. Vad samhället och jämnåriga ansåg vara normalt på vår tid kan inte längre tillämpas. Om vi vill förstå en tonåring i dagens värld måste vi därför anstränga oss för att dra oss ut ur gamla minnen.

Behovet av att passa in

En tonåring kräver större självständighet och självgående. Hur de ses av andra eller hur de passar in i den sociala världen är av vital vikt för dem. Att ignorera detta faktum eller att underskatta dess vikt är ett enormt misstag som en vuxen inte bör begå.

Glada vänner

Du måste förstå att ett problem som kan verka som ett dammkorn för dig kan för dem verka som en stor hög med stenar. Agera efter det, använd empati och erkänn deras lidande, deras behov för självständighet. Uppmuntra till lösning av problemen i linje med deras egna förmågor. Ge problemet den vikt som de ger det, för annars kommer de driva bort från dig.

“När du är 14 år gammal behöver du inte sjukdom eller död för att uppleva tragedi.”

-Jessamyn West-

Uppror

Många jämför tonåren med ett uppror. Detta är dock inte nödvändigtvis sant. Tonåringar hamnar helt enkelt i en fas där de behöver självständighet och nya horisonter. De kräver ett visst avstånd från sina föräldrar för att finna sin egen väg. Om detta inte tillhandahålls så kommer de kämpa emot.

Vi måste tänka på att tonåringar börjar tänka på ett mer rationellt och abstrakt sätt. Deras kroppar förändras, och med det även deras hjärnor och sätt att se på världen. De måste bekräfta sig själva, komma ut ur sin komfortzon och korsa föräldrakontrollens gränser. De måste bygga sin egen etiska kod.

Vi som vuxna måste förstå att detta är ett dåligt skede att försöka tvinga oss på ungdomarna. Det är normalt för dem att tala om sina egna synvinklar och hur fel du har, liksom det är för dig att respektfullt inte hålla med. Om vi inte accepterar detta som något naturligt och logiskt, om vi inte är villiga att upprätthålla en dialog med dem, kommer vi aldrig kunna förstå dem.

Gråtande tonåring

Jag vill förstå en tonåring

Om du vill förstå en tonåring så har du en svår väg framför dig. Vi rekommenderar därför att du konverserar mycket och låter dina tonåringar ha sitt eget personliga utrymme. Inse att de inte längre är din “bebis” eller “ögonsten”. Var realistisk med dina mål. Tillhandahåll dem med mycket användbar information och se upp för möjliga problem. Detta inkluderar sömnbrist och överdrivet drastiska förändringar. Detta kan inkludera en stor försämring i skolan eller en radikal förändring i deras vänskapskrets.

“Ungdom är konjugationen av barndom och vuxen ålder.”

-Louise J. Kaplan-

Att förstå en tonåring är endast komplext om du börjar hantera situationen för sent. Med rätt mängd information och en empatisk attityd behöver det inte vara så svårt. Denna tidsperiod måste därmed inte vara en som är fylld med frustration. Kom ihåg att du har uppfostrat och utbildat ditt barn själv. Att sätta dig själv i dess skor bör därför vara lättare än det verkar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.