Värdet av att vara lojal mot sig själv

Värdet av att vara lojal mot sig själv

Senaste uppdateringen: 14 augusti, 2023

Det finns ett stort värde i att vara lojal mot sig själv. Att vara sann mot sig själv för med sig stora fördelar när det kommer till att tänka och förstå världen, och därför skulle jag vilja prata om den humanistiska psykologin.

Du har säkert redan hört talas om den. Denna rörelse har varit och är fortfarande ett bra alternativ till Freuds psykoanalys.

Vad är humanistisk psykologi?

Humanistisk psykologi är en inriktning som anser att förändrade tillstånd av medvetande är ett bra sätt att nå vår fulla potential, och ge speciell relevans åt den icke-verbala erfarenheten.

Händer

Humanistisk psykologi är en modern gren som uppstod i USA som en del av de revolutionära kulturella rörelserna under 1960-talet. Det har dock blivit en psykologisk metod för olika sociala och artistiska områden.

För att validera den humanistiska psykologin använder dess följare teorier från den franska filosofen Jean-Jacques Rousseau. Han beskrev människorna som vildar som har utvecklat produktiva, vänliga, glada och bra känslor. Så länge som samhället självt inte avbryter deras natur.

“Varje passion är bra så länge ingen äger den, och varje passion är dålig när vi blir slavar under den.”

-Jean-Jacques Rousseau-

Att vara lojal mot sig själv enligt den humanistiska psykologin

Den humanistiska psykologin anser att människan har följande egenskaper:

 • Människan bör vara global. Inom varje människa finns det känslor, beteenden och handlingar i en och samma entitet.
 • Mänskligt beteende är irrationellt, sett från ett personligt perspektiv, där frihet och värdighet deltar på ett relevant sätt.
 • Den personliga existensen av varje varelse bör gå igenom ett personligt sammanhang, där varje varelse utvecklas. De bör dock alltid komma ihåg sin individualitet i relation till sin omgivning.
 • Människan är autonom. Varje individ har förmågan att ta sina egna beslut, och orientera sin utveckling mot det håll som denne väljer.
 • En person som är autonom har förmågan att ta ansvar för sina sociala och personliga relationer.
 • Den inneboende naturliga tendensen hos människan är självutveckling. Därför uppstår individualitet och personlig utveckling.
 • Varje intern erfarenhet hos varje människa är personlig och har en egen mening. Dessa utvecklingar är fundamentala och de uppkommer i ett nätverk av perceptioner som varje person har om sig själv.

“En av fördelarna med bra handlingar är att de lyfter själen och gör att den handlar ännu bättre.”

-Jean-Jacques Rousseau-

Kvinna

Typer av humanistisk psykologi

Låt oss titta på vilka olika typer av teorier det finns inom humanistisk psykologi. Du kommer att se att de alla är av vikt när det kommer till att vara lojal mot sig själv för att ens existens ska få ett stort värde:

 • Existentialism: är en av de klassiska teorierna inom humanistisk psykologi. Existentialism är en teori som innebär att existensen är det viktiga och inte essensen. För existens blir tiden till livsmöjligheter och framtiden till möjligheten att genomleva den tiden i frihet. Den anser att ångest inte är nödvändigt eftersom människor kan dra nytta av sina existenser på fler sätt än de som de har ångest över.
 • Transpersonalism: stödd av Maslow. Den humanistiska strömmen accepterar en transpersonell inriktning där det fundamentala konceptet baseras på psykisk belåtenhet hos människan. En belåtenhet som handlar om en skala med nödvändigheter och behov som måste få prioritet i förhållande till deras relevans för vårt psykiska liv.
 • Carl Rogers humanistiska psykoterapi. Denna baseras på två fundamentala punkter. Först komplett förtroende i relationen mellan patienten och terapeuten. Det handlar om att visa empati för patienten och förstå patientens upplevelse och dennes värld för att förstå denne. För det andra handlar det om ett komplett förnekande av terapeutens ledande roll.
 • Logoterapi. Viktor Frankl baserar denna humanistiska teori på sökandet efter livets mening. En mening som kommer att garantera vår mentala hälsa då vi möts av utmanande situationer, som kan vara den där strängen som binder oss till livet och som förhindrar att vi faller in i komplicerade situationer.
 • Transaktionsanalys. En annan teori stödd av Berne som framhåller humanistisk psykologi som ett skydd av personens existentiella potential.
 • Bioenergi-inriktningen: Denna har stöd av Lowen och handlar om att varje person fritt måste uttrycka sin biologiska energi för att undvika neuros.

Det är uppenbart att humanistisk psykologi fokuserar mycket på vikten av att vara lojal mot sig själv, för bara genom att vara detta kan man utveckla en enorm potential och psykologiska förmågor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.