Vet du vad ett psykotiskt sammanbrott är?

Vet du vad ett psykotiskt sammanbrott är?

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Ett psykotiskt sammanbrott inträffar när en person upplever en allvarlig förändring i sin uppfattning av verkligheten. Vi måste lära oss mer om detta för att förbättra livskvaliteten för personer som drabbats.

I denna artikel kommer vi erbjuda dig information om sammanbrottens huvudsakliga drag, vad de kan orsakas av och några tips på hur man kan hantera dem.

Vad är ett psykotiskt sammanbrott och vad är dess huvudsakliga drag?

Psykotiska sammanbrott är karaktäriserade av att den drabbade personen har onormala idéer och uppfattningar, förlorar kontakten med verkligheten och uppvisar förändringar i sitt beteende. En tillfällig separation från verkligheten sker.

Personen som genomlever ett psykotiskt sammanbrott ser en ändrad verklighet, och kan därför inte fungera normalt i sin miljö. De huvudsakliga dragen hos psykotiska sammanbrott är:

  • Vanföreställningar eller förändringar av innehållet i deras tankar på grund av tolkningar eller förvrängningar av verkligheten.
  • Hallucinationer. En uppfattning av ett föremål, en bild eller en extern stimulans som inte är verklig.
  • Oorganiserade tankar och/eller beteenden.
  • Ovårdat fysiskt utseende.
  • Social isolering.

Dess varaktighet kan variera från dagar till veckor, och inläggning på sjukhus kan bli nödvändigt. Med rätt läkemedel och psykologisk behandling kan dock personen bli stabil igen och därmed återgå till sin normala livsrutin.

Vad orsakar ett psykotiskt sammanbrott?

Psykotiska sammanbrott kan orsakas av olika orsaker, såsom stor konsumtion av alkohol eller droger, vissa läkemedel, organiska eller biologiska anledningar, allvarlig depression, starka känslomässiga smällar eller att man lider av schizofreni, bipolaritet eller borderline personlighetsstörning, bland annat.

Missförstånd angående psykotiska sammanbrott

Det finns vissa missförstånd om vad som utgör ett psykotiskt sammanbrott och andra mentala åkommor. Många personer tror att det är samma sak som schizofreni. Man kan säga att schizofreni är en typ av långsiktigt psykotiskt sammanbrott, medan ett regelrätt psykotiskt sammanbrott inträffar under en mycket kortare period.

Borderline eller bipolär sjukdom kan inkludera uppkomsten av ett psykotiskt sammanbrott. Dessa sammanbrott kan dock även orsakas av en enskild episod, utan koppling till andra mentalsjukdomar, såsom mycket stressiga situationer, till exempel trafikolyckor.

Vad är behandlingen för ett psykotiskt sammanbrott?

Personer som löper risken att få ett psykotiskt sammanbrott eller som redan genomlidit det behöver farmakologisk behandling (antipsykotiska läkemedel) och psykoterapi. Det finns till och med en tendens till att familjeinterventioner är framgångsrika eftersom det är ett sätt att föra familjen närmre personens upplevelse och tillföra denne information, verktyg och stöd.

Många specialister på detta område bekräftar att det är rekommenderat att samhället ska vara mycket förstående och medvetet om situationen.

Att inte använda stigmatiserande språk, erbjuda kontinuerlig hjälp och att påminna personen om att fortsätta med sin medicinering och det faktum att denne är älskad, värderad, respekterad och stödd kan hjälpa denne mer än vi anar.

Psykiatrikern Roberto Fernández stödjer personligen aktiv gemenskapsbehandling (assertive community treatment) för att behandla människor som genomlever episoder av psykotiska sammanbrott. Med denna terapi kan man lindra sjukdomens utveckling och minska återkommande processer.

Aktiv gemenskapsbehandling är ett program som man kan tillämpa så fort det psykotiska sammanbrottet gjort sig till känna. Det går ut på att orientera den drabbade personen och tillhandahålla denne med konstant vård, följt av konstanta uppföljningar av personens utveckling. Det är alltså ett integrerat samhällsarbete som riktar in sig på alla runt patienten, med fokus på att ingripa hemma.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.