10 anledningar att studera psykologi

10 anledningar att studera psykologi
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Vi hade kunnat ge dig tusentals anledningar till varför vi anser att det är bra att studera psykologi, men här är en som slår dem alla: det är fascinerande! Få ämnen hjälper oss lika mycket med vår professionella karriär och berikar oss lika mycket som människor. Det låter oss även växa och få en bredare syn på vår verklighet. Det är inte enkelt att studera psykologi, men det är ett äventyr som definitivt är värt besväret.

När du börjar din första lektion på universitetet och får reda på hur många fält som psykologin egentligen består av, kanske du frågar dig huruvida det var rätt val att börja studera psykologi. Du kanske får en chock när du får så många böcker att läsa. Böcker som innehåller så många olika teorier och metoder som du måste förstå och lära dig att skilja mellan.

“Du är vad du gör, inte vad du säger att du kommer göra.”

C.G. Jung

Vissa personer känner sig spända och även oroliga när de bemöts av den komplexa men samtidigt intressanta världen av statistik och experimentell design. Det är en värld där man fortfarande behöver använda sig av matematiken, vilket är lite dåliga nyheter för dem som har dåliga minnen av detta ämne. Det är dock det dagliga arbetet och kontakten med varje ämne som utgör psykologin och som kommer öppna dörrarna till detta fascinerande universum.

Psykologin kommer inte göra oss rika och kommer inte garantera oss ett jobb efter att vi har tagit examen. Arbetsmarknaden är vad den är. Ibland måste man således kombinera talang med uppfinningsrikedom, motivation med möjlighet och uthållighet med tålamod. Vi bör också nämna att det finns så många inriktningar och om vi väljer en bra specialisering så kommer vi kunna bygga oss en fantastisk karriär.

Nystan i hjärnan.

10 anledningar till att studera psykologi

Oavsett om vi befinner oss i det där ögonblicket i våra liv då vi måste välja vad vi skulle vilja arbeta med, eller om vi anser att det är dags för en förändring och att lära oss något nytt så kommer psykologin alltid att vara ett bra alternativ. Alla bör såklart reflektera över två viktiga punkter: vad de letar efter och vad de skulle vilja erbjuda andra.

Psykologi är ett område där man kan växa under tiden som man tränar. Det ger oss dessutom möjlighet att erbjuda det bästa av oss själva för att andra ska kunna dra nytta. Låt oss nu se vilka fördelar en examen inom psykologi kan ge oss.

1. Psykologi kan hjälpa oss att förstå oss själva bättre

När vi dyker djupare in i dessa teorier, de olika tillvägagångssätten, den mänskliga utvecklingen och hur kulturer påverkar vårt beteende så tvingas vi ta en titt på våra egna liv och även andras.

När vi väljer att studera psykologi kommer vi ställa oss själva många frågor. Frågor som inte alltid har ett svar. Men det är frågor som kommer hjälpa oss att konstant söka och upptäcka. Det kommer bli ett äventyr där vi lär känna oss själva och andra lite mer varje dag. Där vi kan lämna bakom oss vissa attityder och idéer som förr var så viktiga för oss.

2. Genom att studera psykologi lär vi oss att uppskatta vetenskapliga metoder

Psykologi är inte magi. Vi har inte en radar i vårt sinne som på 5 sekunder kan reda ut vad personen som sitter framför oss lider av, vad personen är rädd för eller vilka personens styrkor är. Vi kommer också nästan säkerligen att bli anklagade av vänner, släktingar och bekanta för att “analysera dem”.

Psykologin är associerad med många falska myter och vi kommer behöva konfrontera dem inom många olika sammanhang, oavsett ifall vi tycker om det eller inte. Det finns dock en sak som vi måste vara på det klara med redan från början. Psykologi är en social vetenskap som baseras på den vetenskapliga metoden.

Vi måste förstå att man för att kunna nå vissa slutsatser och insikter måste gå igenom ett krävande och objektivt arbete med patienten. Detta arbete baseras alltid på en rad med forskningsmetoder, och det är så man blir framgångsrik inom psykologin. Det finns å andra sidan något som kallas för populärpsykologi som många älskar, och det är vad vi dagligen ser i tidningar och på sociala nätverk. Detta har dock inte så mycket att göra med verkligheten.

Huvud med kosmos.

3. Du kommer utveckla ett kritiskt tänkande

Mycket av det material, de teorier, de tillvägagångssätt och de områden som psykologin utgörs av hjälper oss att utveckla ett kritiskt tänkande. Oavsett om vi tycker om det eller inte så är det viktigt om man vill lyckas inom sitt ämne, och om man verkligen vill kunna hjälpa andra utan att tappa sin integritet.

“Tro aldrig att du vet allt. Även om du har ett högt självförtroende så ha alltid modet att säga till dig själv att du inte vet.”

-Ivan Pavlov-

4. Att studera psykologi ger dig större förståelse för mänskliga relationer

Vi kommer inte att direkt förvandlas till mer balanserade, lyckligare eller gladare personer när vi studerar psykologi (i alla fall inte de flesta av oss). Psykologer lider också av depression och ångest. De är inte immuna mot misstag i sina emotionella relationer och har också sina små fobier och begränsningar.

Men all denna kunskap gör dem mer medvetna om vad som händer dem och människorna runt omkring dem. Det gör att de förstår den relationella dynamiken mycket bättre. Det hjälper dem att veta när de bör be om hjälp rörande hur de kan hjälpa sig själva och andra.

5. Du kommer uppskatta de olika stadierna av den mänskliga utvecklingen

Att förstå hur vi som personer utvecklas under våra liv ger oss inte bara värdefull kunskap. Det ger oss också en bättre förståelse för andras problem och deras lidande och tvivel.

Psykologin visar oss även vad som händer under varje stadium av vår utveckling, som under barndomen och ålderdomen. Det kan också hända att man blir intresserad av ett av dessa livsstadier och bestämmer sig för att ägna mer tid och studier åt detta speciella stadium.

6. Du kommer utveckla ett nytt perspektiv rörande psykiska sjukdomar

Genom att studera psykologi kommer du kunna undvika många av de myter som människor tror på rörande psykiska sjukdomar. Du kommer exempelvis se skillnaden mellan vad som är ett syndrom, en rubbning eller en sjukdom. Du kommer inse att läkemedel inte botar vissa sjukdomar, utan bara “behandlar” dem. Dessutom kommer du upptäcka hur komplext det är att ställa en diagnos och notera de multipla nyanser som det finns inom depression, ångesttillstånd och schizofreni.

Psykolog som förklarar.

7. Det finns en specialisering för varje passion

Det är inte alla psykologer som är psykoanalytiker eller som följer Freuds principer. Faktum är att det är många fler av dem som inte följer dem än som faktiskt gör det. Det är inte alla som praktiserar hypnos eller som har kliniker. Att studera psykologi ger oss möjligheten att specialisera oss. Det finns många valmöjligheter:

 • Klinisk psykologi
 • Utbildningspsykologi
 • Sportpsykologi
 • Kriminalpsykologi
 • Hälsopsykologi
 • Organisationspsykologi
 • Barn- och ungdomspsykologi
 • Socialpsykologi

8. Psykologi – ett perfekt komplement till andra ämnen

Det är inte många områden som kompletterar andra områden lika mycket som psykologin. Man kan exempelvis ha en examen i journalistik, medicin, sjukvård, filologi, antropologi, konst eller ekonomi och samtidigt bestämma sig för att ta en examen i psykologi för att få en betydligt bredare och mer komplett och fascinerande utbildning.

“Även då det inte är helt uppnåbart så blir vi bättre på att försöka uppnå ett högre mål.”

-Viktor Frankl-

Psykologi är mycket mer än bara en merit i vårt CV. Genom att studera psykologi så kommer vi förstå det mänskliga beteendet mycket bättre, med all dess sociala interaktion, språk, kommunikation, motivation, känslor och beslutsfattande. Dessa processer är ofta viktiga för att man ska kunna få en mer komplett bild av de andra vetenskaperna.

9. Du kommer lära dig att kommunicera mycket bättre

Detta är en aspekt som vi inte alltid pratar om. Något som dock psykologistudenten upptäcker i sina dagliga studier är att man får en bättre kommunikationsförmåga genom att kunna hantera känslor och förstå kroppsspråk.

Vi pratar inte bara om att förbättra vår förmåga att prata offentligt, utan även hur man kan kommunicera bättre vid privata samtal. Man kommer förstå personen man har framför sig genom dennes icke-verbala kommunikation, röstläge och uttryck, och man kommer kunna ha en mer empatisk och effektiv dialog.

Anledningar till att studera psykologi.

10. Att studera psykologi kan vara det första steget mot den bästa tiden i ditt liv

Vi sade i början att vi hade kunnat ge dig tusentals anledningar till att studera psykologi, men att det finns en som är betydligt viktigare än de andra: att det är en fascinerande vetenskap som kan få dig att uppnå en ny nivå i livet. Det händer att du hittar något som får dig att känna att “detta är jag”; detta är vad jag vill lära mig mer om; det är inom detta område som jag vill hjälpa andra.

I vissa fall kommer det vara neurovetenskapen och alla dess mysterier. I andra fall kommer det handla om en viss typ av terapi. Ibland handlar det om att vilja hjälpa barn eller fokusera mer på experimentell forskning. Psykologins värld är så extensiv att alla någon gång kommer hitta ett visst område som han eller hon kommer vilja arbeta inom. Och det är då allt förändras och får mening.

Så om du överväger att studera psykologi skulle vi vilja uppmuntra dig till att påbörja detta fantastiska äventyr som nästan aldrig gör oss besvikna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Triglia, A, Regader, Bertrand, and García-Allen Jonnatahn, (2016). Psychologically speaking.
 • Paidós.Sheena Iyengar, (2006). The Art of Choosing. Psychology Press.
 • Pink, Daniel (2010). The amazing truth about what motivates us. Management 2000.
 • Butler-Bowdon, Tom (2004). 50 Psychology Classics: Who We Are, How We Think, What We Do: Insight and Inspiration from 50 Key Books. New York: H. Books.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.