11 vanor hos oemotståndliga personer

11 vanor hos oemotståndliga personer

Senaste uppdateringen: 08 oktober, 2022

Oemotståndliga personer är sådana som oberoende av stil och skönhet lyckas förtrolla andra. Dessa personer är kapabla att uppnå stora saker på grund av sin attityd, karisma eller till och med något så enkelt som vänlighet. Hos oemotståndliga personer utstrålar leendet självsäkerhet, medmänsklighet och glädje.

Läkaren Travis Bradberry, författare till Emotional Intelligence 2.0, har forskat och studerat folks känslomässiga band och insett att det finns grundläggande karaktärsdrag som gör personer vänligare och mer karismatiska än andra.

Bradberry förklarar att när inflytelserika personer talar så sprids konversationerna ut som vågor i en damm, och dessa vågor har flera riktningar. Inflytelserika personer inspirerar alla omkring sig att utforska nya idéer och tänka på annorlunda sätt.

Vad oemotståndliga personer gör annorlunda

Personer med stor makt att influera är medvetna om hur de ska behandla andra. De anser att få saker kan döda sympati lika snabbt som arrogans. Oemotståndliga personer agerar inte som om de vore bättre än andra. De tror faktiskt att de har förmågan att vara framgångsrika och är förmögna att skapa det liv de önskar.

Men vad är hemligheten bakom att vara en oemotståndlig person? Det finns saker som oemotståndliga personer gör annorlunda än andra. Vi talar om följande saker:

1. Oemotståndliga personer behandlar andra med värdighet och respekt

Oemotståndliga personer skrämmer inte andra. Tvärtom är de kapabla att behandla alla med samma respekt. För dessa människor finns det ur denna synvinkel inga sociala klasser eller kategorier.

Kramande vänner

2. De kritiserar och skvallrar inte

Karismatiska personer har inget behov av att använda skvaller och kritik för att motivera andra; de nöjer sig med att vara sig själva och låta andra glänsa. De är med andra ord generösa och låter andra personer visa sitt värde.

3. De behandlar andra som dessa förväntar sig att bli behandlade

Många tror att inflytelserika personer följer regeln om att behandla andra som de själva vill bli behandlade. Men enligt doktor Bradberry är denna regel falsk eftersom den antar att alla personer vill bli behandlade på samma sätt. I verkligheten har människor olika önskningar och mål. Oemotståndliga personer anpassar sig till en viss grad till de specifika karaktärsdragen hos personen de har att göra med.

4. Oemotståndliga personer har hälsosamma gränser

Oemotståndliga personer försöker inte att vara alla till lags hela tiden. De är medvetna om att det finns en tid och plats för allt. De har hälsosamma sätt att hjälpa och ge till andra utan att glömma att ta hand om sig själva. Denna förmåga att sätta gränser är ett utmärkt exempel på kärlek för sig själva och andra.

5. De är genuina och har integritet

Oemotståndliga personer låtsas inte vara personer de inte är och har full tillit till sina egenskaper. De vet sitt eget värde och låter aldrig andra säga åt dem hur de bör se på sig själva. De vet vad som är viktigt, och detta är vad de överför till andra. Integritet är ett av de bästa karaktärsdragen som de lär andra.

6. De ler alltid, och mot alla

Denna förmåga att alltid le och att le mot alla är vad som gör oemotståndliga personer attraktiva och mäktiga. Med sin energi kan de få andra att skratta och le. Dessa personer vet att ett leende är mer attraktivt än något annat och att det har förmågan att bryta dig loss från negativitet.

Oemotståndliga personer ler

7. Oemotståndliga personer är medmänskliga och visar empati

Oemotståndliga personer är empatiska mot andra och visar medmänsklighet mot djur, naturen och människor. Men för dem handlar det inte bara om att visa vänlighet mot vad de älskar, utan även om att kliva ut ur komfortzonen för att gagna relationen.

8. De älskar livet och för människor samman

Dessa personer lider och ställs inför utmaningar såväl som svåra tider de också, men de vet att livet inte har något pris och att det är det enda som är verkligt, att vi måste ta risker och hjälpa andra. Vidare så älskar de människor och njuter verkligen av att vara med andra.

Det är därför de uppskattar varje ögonblick och försöker få nya människor de träffar att känna som om de vore den bästa delen av deras dag. Vidare är de utmärkta mänskliga “sammankopplare” eftersom de är speciellt skickliga på att föra samman likasinnade personer.

9. De vet att vi måste jobba hårt för att komma någonstans i livet

Oemotståndliga personer kan alltid bära ett leende, men de vet att inget kommer utan hårt arbete, kamp och ansträngning. De arbetar hårt för att bli framgångsrika och visar en osläckbar törst att se sina önskningar uppfyllas. De är framgångsrika eftersom de inte viker ner sig.

10. Oemotståndliga personer lyssnar

Doktor Bradberry säger att personer gillar att veta att någon lyssnar på dem, och något så enkelt som en fråga för att få något klargjort visar att man inte bara lyssnar, utan att man intresserar sig för vad som sägs. Det är överraskande hur mycket respekt och uppskattning som kan fås av att bara ställa bra frågor. En oemotståndlig person har förmågan att få den andra personen att känna sig lyssnad på, erkänd och älskad.

11. De har en positiv attityd

Trots alla utmaningar de ställs inför upprätthåller dessa personer en positiv attityd. De när sig inte på negativitet och spelar inte offer; istället undviker de konfrontationer och söker alltid optimistiska svar vid motgångar.

Leende ansikte

Bli till en oemotståndlig person

Oemotståndliga personer är individer som har åkt alla typer av känslomässiga berg-och-dalbanor och ställts inför alla typer av hinder. På resan har de lärt sig att vara ödmjuka och att de inte är ensamma i världen.

Vill du också vara en oemotståndlig person? Se på personerna omkring dig med ödmjukhet och utan att känna dig bättre än andra eftersom du klarat av utmaningar och motgångar, eller för att du är mer intelligent eller mer “beläst”. Endast på detta sätt kommer du kunna sammankoppla med andra och upptäcka skatterna som finns inom dem. Är inte den känslan underbar när vi upplever den?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.