3 egenskaper hos emotionellt intelligenta personer

3 egenskaper hos emotionellt intelligenta personer

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Nuförtiden vet vi att det finns emotionellt intelligenta personer. Det finns många typer av intelligens: lingvistisk, musikalisk, matematisk, speciell, kroppslig etc. Vi har dock en tendens att tro att den enda intelligens som spelar roll är ens IQ. Detta mäter bara ens inlärningsförmågor inom vissa områden. Detta är som tur är något som nuförtiden håller på att ses över. Nuförtiden håller andra typer av intelligens, såsom den emotionella, på att vinna mark.

Emotionell intelligens definieras som förmågan att hantera och bearbeta våra känslor. Med andra ord, essensen av denna intelligens består av förmågan att hantera, identifiera eller sända ut känslorna på ett sätt så att utmaningar, som att ta beslut eller interagera socialt, blir enklare.

“Min generations stora upptäckt är att människor kan
förändra sina liv genom att förändra sina mentala attityder.”

William James

Emotionell intelligens bestäms inte av våra gener, utan påverkas mer av känsligheter för erfarenheter och den kan modifieras med tidens gång. Detta innebär att vi kan lära oss att bli emotionellt smartare för att förändra våra liv. Även om det finns olika egenskaper av den emotionella intelligensen kommer vi i denna artikel att fokusera på de tre som vi anser vara mest relevanta.

Den emotionella intelligensen är associerad med självkännedom

Självkännedom är identifieringen av önskningar och det som utgör vår subjektiva verklighet. Det är en av de egenskaper som emotionellt intelligenta och mentalt hälsosamma personer har eftersom deras inre kunskap förser dem med ett stort övertag när det kommer till att exempelvis förutse ens eget beteende inom vissa situationer.

Sol

Denna egenskap implicerar en djup reflektionsprocess rörande vår potential och våra begränsningar. Detta involverar generellt sett olika ingredienser: självuppfattning, självacceptans och utforskning. Denna förmåga ger oss den nödvändiga kunskap som behövs för att skilja på oss själva och alla andra samt vår omgivning.

Vissa beter sig intelligent, från ett känslomässigt perspektiv, då de är förmögna att erkänna sina styrkor och svagheter. Detta tillstånd låter dem vara handlingskraftiga inom diverse situationer. Vi kan även säga att detta är en egenskap som finslipas över tid.

Nyliga studier har visat att det inte alls är sant att alla mentala förmågor utvecklas på samma sätt med tidens gång. Det som dock är sant är att det uppstår en reducering när det gäller hur snabbt informationen bearbetas. Men som ett sätt att kompensera för detta kommer andra funktioner att stärkas och utvecklas med åren. Detta är fallet med den emotionella intelligensen: den saktas ner då åren går, men samtidigt utvecklas den på en djupare nivå.

Att vara öppen för förändring, en annan relevant egenskap

Emotionell intelligens stimulerar förmågan att med ett öppet sinne bemöta allt som förbättrar våra liv. Detta gör att våra liv rör sig i den riktning som vi vill. Det handlar om en permanent omvandling, som att man har en katalog framför sig som är full av möjligheter.

Det är därför viktigt att identifiera våra behov och acceptera dem samt berika oss själva med erfarenhet. En emotionellt smart person vet att det inte lönar sig att ändras bara för förändringens skull. Man bör istället förändras när det verkligen finns behov av att göra det, för det är skillnaden mellan att vara samma person som innan och att bli någon bättre.

Bok

Emotionellt intelligenta personer är inte rädda för förändring. De är på det klara om vikten av att vara flexibla när de bemöts av olika situationer som visar sig i deras vardagliga liv. Situationer som vi alla bör anpassa oss till. De accepterar förändringar och ser dem som möjligheter till att uppnå mål och känna sig lyckligare.

En hög nivå av emotionell intelligens leder till bättre prestationsförmåga på jobbet, och även inom den personliga och sociala sfären. Man blir även starkare när det kommer till att bemöta negativ kritik. Denna typ av intelligens gör oss även mer effektiva i situationer med höga nivåer av stress. När vi lyckas dominera denna aspekt kommer vi att utvecklas bastant.

Emotionellt intelligenta personer har ett utvecklat emotionellt ordförråd

Fördelen med detta är att de som utvecklar det har förmågan att definiera sina känslor, och de kan göra så med klarhet och precision. Detta motverkar att de hamnar i tillstånd av frustration och stagnering. Dessa tillstånd skadar det sätt som vi utvecklas på och många konflikter kan uppstå på grund av brist på precision när det gäller att definiera våra känslor. Detta kommer vidare att leda till missförstånd.

Många personer definierar sina emotionella tillstånd som “Jag känner mig inte bra”. Denna utsaga är ganska så vag. Vad känner du för obehag? Folk som tillämpar sin emotionella intelligens specificerar anledningen till att de mår dåligt. De kan även ange en oändlig lista med synonymer: Jag känner mig arg, uppretad, frustrerad, trött etc.

Kvinna som representerar emotionellt intelligenta personer

Emotionellt intelligenta personer gömmer inte sina känslor. De erkänner sina egna känslor och kan förstå andras. De skiljer på meningen hos varje känsla och det sammanhang när den har uppkommit. Dessa personer kan kontrollera sina känslor och uttrycka dem på ett lämpligt sätt. Emotionellt intelligenta personer är inte slavar åt sina känslor, utan de använder den energi som känslorna för med sig till sin fördel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.