Vad gör dig sårbar för arbetsrelaterad stress?

Vad gör dig sårbar för arbetsrelaterad stress?

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Måndag morgon, du kommer till kontoret och du har redan massor av pappersarbete att göra. Och under dagar när så inte är fallet är din chef på dåligt humör eller så har dina arbetskamrater ställt till saker och du har massor av extrajobb att göra. Du börjar bli mer nervös och ängslig eftersom du inte kan få igång alla dina projekt eller för att du tror att du kommer få jobb som ingen annan vill göra. Du känner dig fast och överväldigad, och hamnar i ett krisläge. I slutänden lyckas du på något sätt slutföra allt, utan att riktigt veta hur. Men sedan kommer nästa dag och du drabbas av ett nytt bakslag som ger dig ännu mer arbetsrelaterad stress.

“Sanna svårigheter kan övervinnas; det är bara påhittade som inte går att bestiga.”

-Theodore N. Vail-

Arbetsrelaterad stress

Arbetsrelaterad stress är en uppsättning emotionella, kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner på negativa eller skadliga aspekter hos innehållet, organisationen eller miljön på ditt jobb. Med kognitiva reaktioner menar vi tankarna eller den interna dialogen som löper genom huvudet. Fysiologiska reaktioner refererar till de kroppsliga förändringarna, såsom ökning av pulsen.

Stress är en del av anpassningen till kraven på din arbetsplats. Inledningsvis kan den hjälpa dig att hantera dessa krav, men den blir ett problem när den stör din prestationsförmåga och producerar höga nivåer uppretning och ångest. Situationen är överväldigande och du känner att du inte kan hantera den.

Huruvida du drabbas av denna typ av stress eller inte beror på en rad olika faktorer, inklusive situationer som beror på arbetsplatsen och arbetsmiljön. Det finns dock även personliga karaktärsdrag som kan göra dig sårbar för arbetsrelaterad stress. Att veta vilka dessa är kommer hjälpa dig att hantera och förebygga den.

“Stress orsakas av att vara ‘här’, men att vilja vara ‘där’.”

Eckhart Tolle

Jobbegenskaper som producerar stress

Det finns många organisationsmässiga faktorer som kan producera stress. Dessa inkluderar scheman, skift, fysiska tillstånd, lön, associerade risker, dåligt definierade roller och hierarki, bland annat.

Stressad man

Om jobbet kräver att du bibehåller snabb takt eller hög nivå av uppmärksamhet mer än halva arbetsdagen, är det troligare att du producerar stress. Samma sak gäller om uppgifterna är väldigt repetitiva under mer än halva arbetsdagen.

Om ditt jobb styrs av skift kan det också influera uppkomsten av arbetsrelaterad stress. Sektorerna som oftast är associerade med detta fenomen är sjukvård, veterinärer, socialtjänster, transport, kommunikation, allmän administration och utbildning.

En studie utförd av European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) under 2012 och 2013 rapporterade att följande utlöser arbetsstress:

  • Jobbosäkerhet eller omorganisationer.
  • Långa timmar och stor arbetsbörda.
  • Trakasserier eller hot på arbetsplatsen.
  • Brist på stöd från arbetskamrater och överordnade.
  • Liten kontroll över arbetsplatsreglerna

Den anställdes egenskaper

Det är bra att känna till vilka egenskaper på arbetsplatsen som influerar stress. Men om du bara är ytterligare en anställd är det svårt att förändra något, såvida du inte är personalansvarig. Så nu ska vi titta på de personliga faktorer som kan influera arbetsrelaterad stress, så att du kan lösa situationen.

Om du till exempel är en inbiten perfektionist och väldigt ambitiös, löper du högre risk att drabbas av arbetsrelaterad stress. Detta är även fallet om du blir för involverad i ditt arbete och anstränger dig för mycket. Kom ihåg att dessa karaktärsdrag inte behöver vara negativa i rätt doser.

“Ett av symptomen på ett nära förestående nervöst sammanbrott är tron att ens arbete är otroligt viktigt.”

-Bertrand Russell-

Om du inte är kapabel att slappna av eller om du är spänd, kommer du dessutom bli stressad lättare. Detta sker även om du är beroende av andra för att ta beslut, inte litar på dina förmågor eller tenderar att uppfatta dina omgivningar som hotfulla.

Dålig kost

Men det finns även andra inflytelserika karaktärsdrag. Om du är introvert, så pass att du inte använder ditt sociala stöd, kommer din arbetssituation påverka dig mer. Om du är stel kommer du löpa högre risk att drabbas av konflikter, vilket gör dig mer benägen till stress. Detta kan även leda till att du har dåliga livsstilsvanor och dåligt näringsintag.

Om du ser några av dessa karaktärsdrag hos dig själv ska du inte oroa dig. Om du blir medveten kan du jobba på att förbättra dem. På så sätt kan du göra livet enklare och undvika arbetsrelaterad stress och alla dess negativa konsekvenser.

Bilder från Ryan McGuire.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.