5 av de bästa citaten från Anna Freud

5 av de bästa citaten från Anna Freud
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Anna Freud var en psykoanalytiker som jobbade vidare på arvet från sin far, Sigmund Freud. Hennes fokus var dock helt och hållet på barn. Detta var bara naturligt eftersom Anna själv haft en väldigt paradoxal barndom.

Från stunden hon föddes var hennes mor nämligen i princip trött på att uppfostra barn. Hon hade redan fem andra barn och kände inte för att hänge sig åt ytterligare ett. Därför anlitade hon en guvernant som blev vad Anna kallade för en “psykologisk mor” för henne.

Anna Freud psykoanalyserade med sin egen far. Det måste ha varit väldigt svårt för henne att följa i fotspåren från en av de mest framstående männen i historien.

Även om hon fortsatte med klassisk psykoanalys, avslöjar följande ord en känsligare sida hos henne.

“Ibland är det vackraste just det som kommer oväntat och oförtjänt, något som därmed ges som en sann present.”

-Anna Freud-

1. Modern – ett vanligt tema i citat från Anna Freud

Modersfiguren är en starkt markerad sådan i ens hjärta. Av den anledningen refererar flera av Anna Freuds fraser till denna figur. Detta citat är väldigt representativt för detta:

“När förälderns känslor är ineffektiva eller för ambivalenta, eller när moderns känslor är temporärt äventyrade på en annan plats, känner sig barnet vilse.”

Man kan säga att detta är en av slutsatserna av hennes egen psykoanalys. Även om hon i princip tillämpade det på sin egen individuella situation, har detta citat universell giltighet. Ett barn som inte finner någon plats i sina föräldrars hjärtan kommer inte finna något plats för sig själv i världen heller.

Anna Freud och brist på tillgivenhet

2. Anna Freud om det vitala

Här kommer ytterligare ett citat som skvallrar om Anna Freuds förvirring, hennes vitala brist på moderlig tillgivenhet.

“Vad jag alltid velat ha åt mig själv är mycket mer primitivt. Det är förmodligen bara tillgivenheten från personerna jag har kontakt med och deras goda åsikt om mig.”

Det är normalt för personer som uppfostrats med emotionella brister att bära med sig en djup tomhet i hjärtat. Därför är manifestationer av tillgivenhet och erkännande från andra av avgörande vikt. Vi ser det i många av Anna Freuds verk: önskan om en kärlek hon aldrig fick.

3. Missnöje och livet

Livet, inte bara Anna Freuds utan alla människors, är märkt av evigt missnöje. Psykoanalys föreslår existensen av en sjukdomskänsla som det inte finns något sätt att helt lösa. Livet antyder så många avsägelser av omöjliga önskningar att missnöje gjort sig hemma hos oss.

Livet innefattar missnöje

Detta är vad en av Anna Freuds mest välkända citat verkar säga:

“Om något inte gör dig nöjd, bli inte överraskad. Det är vad vi kallar livet.”

Livet är att hantera tomrum och motsägelser. Missnöje är en del av livet självt.

4. Att förändra världen

Även om många av Anna Freuds citat visar oss en själ som är mer eller mindre plågad, finns det även enormt hopp inom henne. Detta reflekteras i hennes arbete och i många av hennes citat. Ett av dem är:

“Vad fantastiskt det är att ingen behöver vänta ett endaste ögonblick innan denne börjar förbättra världen.”

Det är framförallt denna fras som driver bort Anna Freud från sin faders rationella pessimism. Författaren bakom The Future is an Illusion (Framtiden är en illusion) såg inte förändring av världen som trolig.

Anna reflekterar å andra sidan ett stort hopp på mänskligheten och de konstruktiva förändringar som kan uppnås.

5. Fel och sanning

Många av Anna Freuds citat har en filosofisk ton. De hänvisar till universella teman och låter oss se en annan aspekt av hennes tänkande. Detta rör sig till exempel bort från analysen av individen, och refererar istället till kollektivet:

“När ett fel blir kollektivt får det en sannings styrka.”

Det talar om gruppens makt över individen. Mekanismen med vilken samhället ger något en nyans av sanning. Om många delar ett fel kommer det skapa en illusion av sanning. På så sätt härdar inte det logiska tänkandets kraft ut, eftersom kollektivets styrka är högre.

Hand med lampa

Anna Freud hade stor påverkan på psykoanalysen. Även om hon aldrig höjdes upp i samma utsträckning som sin far, är hon en väldigt viktig figur. Hon är en tänkare värd att läsa och minnas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.