5 Beethoven-citat om musik och livet

5 Beethoven-citat om musik och livet
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Beethoven är en av de viktigaste kompositörerna i musikhistorien. Skolor och konservatorier studerar fortfarande hans verk som tydliga exempel på hur musik var under romantikens era. Men även om han är känd för sin musikaliska genialitet, är också några av hans citat värda att tänkas på och reflektera över.

Många av Beethovens citat förenar musik och livet, som om båda var en del av samma helhet. Dessa citat låter oss förstå hur Beethoven uppfattade och kände livet. Många av dem kommer att överraska dig. Andra kommer att uppmana dig att reflektera över hur du upplever tillvaron. Många andra kommer att föra dig närmare det musikaliska universum där Beethoven blev ett geni.

Beethoven om dygd och lycka

“Rekommendera dygd till dina barn, bara det, inte pengar, kan göra dem lyckliga. Jag talar av erfarenhet.”

Detta första citat får oss att reflektera över vikten vi ger pengar. Idag vägleder vi våra barn med fraser som “Den där karriären är en återvändsgränd” eller “Hur ska du försörja dig på att måla?”. Detta minskar inte bara motivationen, utan det hindrar också unga människor från att utöva kreativitet och vara innovativa.

Detta citat borde få oss att fundera på om det ger oss lycka att ha en fast och garanterad lön. Det får oss också att överväga om ett vanligt jobb gör oss lyckliga eller om vi skulle vara mer nöjda om vi byggde vår egen väg.

Passion är nyckeln

“Att ta fel ton är obetydligt, att spela utan passion är oförlåtligt.”

Detta Beethoven-citat lär oss att en gång för alla övervinna den stora rädsla vi har för att göra misstag. Att misslyckas och göra misstag verkar oförlåtligt. Blotta tanken på det får oss att vilja dra oss undan i skam.

Men hur är det med passion? Det är ingen idé att spela ett perfekt musikstycke om det inte finns någon passion i det. Passion övertrumfar alla misstag. Det är det som verkligen ger livet mening. Det pushar oss i det vi gör. Därför är det oförlåtligt att utöva något så viktigt för oss som musik var för Beethoven utan passion.

Du kan övervinna vilket hinder som helst

“Låt var och en som lider på liknande sätt få tröst genom att finna någon som han själv, som i trots av naturens alla hinder har gjort allt som står i hans makt för att ingå i raden av uppskattade konstnärer och män.”

Hur många gånger har vi gett upp för att vi har stött på hinder? Hur många gånger har vi känt oss underlägsna andra människor? Ibland tror vi att vi aldrig kommer att bli astronauter eller modeller eller göra andra till synes omöjliga karriärer. Denna brist på tro sprider sig och hindrar oss från att verkligen försöka.

Men vi glömmer att de människor vi nu beundrar en gång var i vår position. Många av dem fick kämpa hårt för att få det som en gång bara var en dröm. Vi måste jobba hårt för att nå våra mål. Om det är en sak som är säker så är det att trögheten i sig inte kommer att hjälpa oss att nå våra mål.

En man och solen.

Beethoven om att talang inte är tillräckligt

“Genialitet är 1% talang och 99% hårt arbete.”

Kanske kan vi relatera detta citat till tidigare reflektioner. Talang räcker inte. Människor tenderar att tro att allt är enkelt om man har tillräckligt med talang. Detta är dock inte fallet.

En person med stora förmågor måste arbeta lika hårt som alla andra. Detta eftersom uthållighet, inte talang, är nyckeln till framgång. Vad händer med de studenter som går igenom anteckningar bara timmar före sina tentor och ändå får bra betyg? Många gånger pluggar de inte, de skjuter upp eller anstränger sig inte alls. Dessa personer misslyckas ofta när de kommer ut i arbetslivet. Detsamma gäller allt annat i livet. Om du inte jobbar hårt ser du inga resultat.

Om den begränsade tillgången till konst

“Det borde bara finnas ett stort konstgalleri i världen, dit konstnären kunde föra sina verk och från vilket han kunde ta med sig allt han behövde.”

Detta sista Beethoven-citat visar hans önskan att hjälpa människor utan att få något i gengäld. Han hade en altruistisk attityd eftersom han erbjöd sin talang till dem som behövde den mest. Men pengar, personliga intressen och tanken att människor som tar vad de vill kan åsamka skada, tillåter oss inte att vara så här. Det slutar därför med att vi blir själviska. Det slutar med att vi begränsar oss själva på alla sätt.

Flicka som spelar violin

Vi känner alla till Beethoven för hans musikaliska genialitet, men få människor vet om att han lämnade efter sig så underbara och kloka citat. Vilka av dem fångade din uppmärksamhet? Finns det några du kan tillämpa på ditt liv?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.