5 egenskaper som identifierar en psykologisk utnyttjare

5 egenskaper som identifierar en psykologisk utnyttjare

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

En psykologisk utnyttjare är inte alltid enkel att identifiera. Det finns en uppfattning att det enda sättet folk kan såra oss är genom fysiska attacker. Problemet är att vi är omringade av experter som kan såra oss utan att höja handen, ge oss en knuff eller använda föremål. De skadar oss dock lika mycket eller mer än de personer som attackerar oss fysiskt.

Masochism, mobbning, diskriminering… Det finns många anledningar för folk att känna att de har rätten att bete sig illa mot någon de anser är svag. Det är en av de starkaste uttrycken av ojämlikhet och har såklart mycket att göra med framgång och den rivalitet som existerar i dagens samhälle.

“Psykologiskt våld gör dig helt värdelös.”

-Ana Isabel Gutiérrez Salegui-

Vi kan hitta dem överallt. I våra liv, relationer, gymnasiet, universitetet och bland vänner. Det finns ingenstans att fly. De finns därute och det finns inte något sätt att undvika dem, men vi kan identifiera dem med hjälp av deras egenskaper. Det är därför väldigt viktigt att man är alert och att man vet hur man tolkar det som kan vara en persons verkliga intentioner.

Även om psykologer och forskare är överens om hur man utvärderar dem är en psykologisk utnyttjare långt från att vara mentalt sjuk. I de flesta fall orsakar dessa personer bara skada genom att demonstrera den makt de har över den andra personen. Det är därför det finns noterbara egenskaper som definierar dem. Här är fem av dem.

Grenar som vingar

Intoleransen hos en psykologisk utnyttjare

En psykologisk utnyttjare accepterar inte att det finns skillnader. Det är bara deras värld som räknas och de uppskattar inte andra personer. I personens relationer med det motsatta könet anser sig denne alltid vara överlägsen.

Han behandlar andra på det sätt samhället behandlar dem. Om han delar med sig av sina synsätt kommer han närma sig dem men bara dem som identifierar sig själva med honom. Om han inte gör det kommer han hålla sig på distans och stöta bort dem. Han är influerad av sociala fördomar. Därför diskriminerar han ofta och är respektlös mot dem som är annorlunda.

Oflexibel

Utnyttjaren tänker och handlar som om han äger sanningen. Han bryr sig inte om andras synsätt. Han tenderar att influera med sina idéer oavsett vilken situation han befinner sig i. Då det kommer till att göra överenskommelser viker han sig inte en tum, för han tror att hans synsätt bör accepteras.

En psykologisk utnyttjare tror att han är mästaren i alla situationer och att han alltid har rätt. Andra har alltid fel och deras olika åsikter är fel helt enkelt bara för att de är annorlunda. Han är en negativ ledare som alltid vill stå ut, manipulera och få all uppmärksamhet.

En psykologisk utnyttjare uppvisar svartvitt tänkande

Kvinna med brinnande paraply

För en person med dessa psykologiska egenskaper existerar det bara svart och vitt. Han accepterar inte någon form av gråzoner. Detta gör att han inte kan förlora och ta i beaktande omständigheterna hos någon som helt enkelt bara fick det fel. Det gör även att han inte kan erkänna sina egna misstag.

En sådan person kan beskrivas med en enda mening: “det finns bara ett steg från kärlek till hat”. Han ser livet som två extremer som, då de förenas, kan skapa kataklysmiska resultat. För honom är allt antingen bra eller dåligt; sanning eller lögn; du vinner eller förlorar. Han reagerar enligt hur han förstår livet.

Hyperkänslighet

Det finns personer som har det svårt med att hantera sina känslor. När de misslyckas har de det svårt att börja om igen. Om de å andra sidan lyckas tror de att de har nått själva himlen helt ensamma. Det sägs att alla extremer är dåliga. Men den psykologiske utnyttjaren anser att extremism är något bra och applicerar det även på sig själv.

Dessa personer har inte någon riktig självkritik och samtidigt så verkar de döma sig själva ordentligt, men ytligt. De kan enkelt bli deprimerade och de faller ofta in i djup som ingen kan rädda dem från.

Detta beror på deras låga självkänsla och detta håller dem kvar i ett permanent tillstånd av ångest med tendensen att göra sig själv till offer.

Charm och den psykologiske utnyttjaren

Halv man halv tiger som symbol för en psykologisk utnyttjare

När de får sina offers förtroenden beter de sig som de snällaste personerna i världen. Det är svårt för folk runt omkring dem att upptäcka deras sanna intentioner. Psykologiska förövare skulle kunna vinna Oscars! Deras karisma förvånar folk och överallt de går så älskar folk dem.

Även om de tar av sina masker och visar sina sanna färger kommer andra (speciellt offren) att vägra tro på vad de ser. Och deras besvikelse är så stor att många antagligen aldrig kommer acceptera den förfärliga sanningen.

Trots alla dessa egenskaper har den psykologiske förövaren ofta ett liv fullt av lidande. Hans värsta straff är att inte kunna älska någon fullt ut. Det är därför som det finns så mycket ensamhet i hans vardagliga liv. Förövaren blir i slutändan ett offer för sitt eget beteende.

Bilder: Chris Missety, Tree Sisters


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.