Otrohetsaffärer och sanningen om älskare

Otrohetsaffärer och sanningen om älskare

Senaste uppdateringen: 29 oktober, 2021

Även om definitionen av otrohet ibland är kontroversiell så kan vi förstå det som brottet mot en överenskommelse om känslomässig och sexuell exklusivitet, där en av parterna har ett förhållande med en tredje person. Kontraktet, oavsett om det är explicit eller underförstått, bryts. Otrohetsaffärer underminerar säkerheten i förhållandet och orsakar obotlig skada.

Historiskt har det inte alltid stötts bort av samhället. Det har till och med funnits tider när det applåderades, framförallt på den manliga sidan.

Vad ger näring åt trohet?

Bland elementen som har visat sig vara i trohetens favör så står kärlek ut som den huvudsakliga bidragande faktorn.

Värderingar som tillit och övertygelser såsom “förhållanden baseras på lojalitet“, “jag kontrollerar mina drifter”, “jag har mer att förlora än att vinna”, “jag gör inte vad jag inte skulle vilja få gjort mot mig“, verkar även vara av betydelse.

Andra faktorer som tycks spela en roll är pressen vi känner från samhället eller familjen att förbli trogna. Reglerna vi växer upp med hemma, socialt tryck, institutioner eller religiösa övertygelser kan utöva kontroll över dessa drifter.

I sin tur kan skuldkänslor förebygga otrohetsaffärer eftersom det frekvent uppstår en rädsla för att inte kunna stå ut med känslan av att bedra någon.

Men den hälsosammaste orsaken till trohet är en anskaffad hängivelse till sin partner. Detta blir mer relevant när förälskelsefasen har passerat eftersom kontraktet redan har etablerats. Tillgivenhet, vänskap och respekt är faktorerna som upprätthåller troheten.

Vad ligger bakom otrohetsaffärer?

Bland faktorerna som frekvent associerats med en person som beslutar sig för att begå otrohet, kan vi belysa:

 • Brist på kärlek: situationer där de starka känslor som en gång existerade har gått förlorade. “Jag gillar dig men jag älskar dig inte.” Detta kan uppmuntra idén att man genom att hitta någon annan kan vara “sann mot sig själv och vad man känner”, trots att man bedrar den andra personen.
 • Tristess och rutin: brist på stimulans som vissa upplever i sina förhållanden kan stödja idén om att hitta den någon annanstans. Det är vanligare bland personer som kräver konstant stimulans och inte kan hitta eller främja motivationen som behövs i förhållandet.
 • Fåfänga: den frekventa förförelsen av andra kan vara en nyckelmotivation hos personer med starkt narcissistiska drag. Detta eftersom de mäter sin självkänsla i enlighet med hur många personer de “vinner”. Att känna sig attraktiv och förmögen att attrahera andra kan “ge dig värde”. Det kan dock även orsaka separation mellan dig och din partner utan att det var meningen.
 • Övertygelser: vissa övertygelser kan främja vissa beteenden. Några vanliga exempel är, “bara den här gången”, “ingen behöver få veta”, “jag tänker inte missa chansen”, “alla andra gör det”, “jag kan inte vara trogen”, “vi män är bara så” och “det är bara sex”. Som om dessa övertygelser “rättfärdigar” agerandet.
 • Värderingar: en person kan ha en moralisk kompass som inte bestraffar otrohetsaffärer eller ser det som något negativt.
 • Kommunikationsproblem: när problem hos paret döljs snarare än konfronteras, kan detta generera förbittring och ansamla meningsskiljaktigheter. Detta orsakar i sin tur progressiv förlust av intresse av den andra personen.
 • Ensamhet: känslan av ensamhet i ett förhållande är speciellt svår. Om en partner i ett förhållande känner sig ensam och att det är en avlägsen relation utan tillgivenhet, kan detta motivera denne att söka “sällskap” hos en tredje part.
 • Brist på sexuell tillfredsställelse: när det finns ett missnöje i den sexuella sfären i parets förhållande kan detta främja idén om att försöka finna en mer kompatibel partner som faktiskt ger personen tillfredsställelse.
 • Känslomässigt berövande: när det finns ett känslomässigt avstånd och personen inte känner sig uppskattad kan detta få denne att känna sig oönskad. Detta får i sin tur personen att söka en tredje part som får denne att känna sig attraktiv.
 • Höga förväntningar på förhållandet: mycket orealistiska och höga förväntningar om vad man kan vänta sig av sin partner kan producera stora besvikelser. Detta kommer skapa ett avstånd mellan de två, vilket leder till att de letar efter den “perfekta” personen på annat håll, så att de kan få sina behov uppfyllda.
 • Traumatiska upplevelser: när det finns utmaningar och man inte stödjer varandra som ett par. Detta kan tillsammans med misslyckanden i kommunikationen, tillgivenheten och hanterandet av stressiga situationer göra att avståndet ökar mellan parterna, vilket kan få dem att leta efter andra.
 • Socialt tryck: en viss mängd tryck på social nivå kan också öka frestelsen att inleda otrohetsaffärer. Vissa sociala modeller “utannonserar” dessa fakta, såsom den manliga prototypen som är attraktiv eftersom han har flera partners eller sexuella möten.
 • Nyfikenhet: att söka efter något nytt och vara nyfiken på att prova allt kan säkerligen få en person att vara otrogen. Det är möjligt att personligheter som är blygare finner det lättare att söka efter det som kommer släcka dennes nyfikenhet från någon annan än att be sin partner förändra sig eller prova något annorlunda.
 • Ett sökande efter äventyr: behovet av nya och spännande känslor kan vara väldigt vanligt, speciellt hos personer som tenderar att leva väldigt intensiva och konstant förändrande livsstilar.

Men allt är inte förlorat! Både när man besitter och upptäcker dessa drag som ett par, är det möjligt att jobba med dem. Till exempel genom terapi och genom att hitta alternativa sätt att bygga och bibehålla hälsosammare och mer tillfredsställande förhållanden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.