5 kända och inspirerande citat från Alfonsina Storni

5 kända och inspirerande citat från Alfonsina Storni
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Alfonsina Storni var en argentinsk poet och författare som utgjorde en del av den modernistiska rörelsen. Hennes liv var både tufft och passionerat, vilket genomsyrar hennes poesi med en speciell känslighet. Alfonsina var en viktig författarinna i feministrörelsen, och idag kommer vi att ta en titt på hennes mest kända fraser.

Alfonsinas motstånd till kvinnoförtrycket i hennes tid återfinner vi både i hennes verk och i hennes aktivism. Storni deltog i kampanjer som förespråkade sexualundervisning i skolor och försvarade kvinnors rätt att rösta i Argentina. Utan tvekan efterlämnade hon sig en särskild prägel. Följande citat av Alfonsina Storni kommer inte bara att ge oss en uppfattning om hur hennes liv var, utan även visa oss hennes syn på världen.

1. Lille man

“Vilken bur du ger mig lille man. Jag säger lille eftersom du inte förstår mig, och du kommer inte heller komma att förstå. Inte heller förstår jag dig, men öppna under tiden buren åt mig, för jag vill fly. Lille man, jag älskade dig i en halvtimme, be mig inte om mer.”

Denna första kända fras av Alfonsina Storni drar till sig vår uppmärksamhet genom att använda adjektivet “lille” när hon refererar till en man. Hon menar själv att detta attribut är synonymt med bristen på förståelse, även om det är ömsesidigt. Hon nämner också någonting annat, en bur.

Relationen liknas vid en bur

Alfonsina kritiserar buren, som representerar hennes relation med en man. Buren symboliserar här ägande, kontroll och idén att kvinnan är en ägodel. Författarinnan betonar sitt behov av att fly och visar därmed att hon blivit berövad på sin frihet.

2. Att dö eller inte dö enligt Alfonsina Storni

“Du har en önskan: att dö. Och ett hopp: att inte dö.”

Det andra av dessa kända citat av Alfonsina Storni visar på orimligheten som existerar inom en person när hon vill dö, men samtidigt leva. Alfonsina ansåg att döden var ett val som gav henne den fria vilja hon längtade efter.

Smärtan Alfonsina kände efter att ha diagnosticerats med bröstcancer efterlämnade sår som var mycket djupare än de fysiska. Hon isolerade sig från andra, hennes depression förvärrades och hon började skriva subtilt om självmord. Ett alternativ som hon olyckligtvis valde i slutändan.

3. Hjälpmedel för att flyga

“Vilka världar har jag inom min själ som under lång tid bett om hjälpmedel för att flyga?”

I den här frasen gör författarinnan klart att behovet av frihet växer inom henne, vilket samtidigt ger henne en annan synvinkel jämfört med samhället hon levde i. I den här bemärkelsen verkar det inte som om hennes själ får plats i samhället runt henne, vilket är varför den kräver hjälpmedel för att flyga.

Alfonsinas aktivism drevs helt och hållet av hennes inre styrka och av nödvändigheten hon såg i att bli av med regler hon ansåg vara bojor påtvingade av samhället. Oavsett om det var tufft skrivande eller andra typer av föreställningar så var Storni en “litterär hjälte” som alltid slogs för vad hon trodde på.

Storni ville fly från samhället

4. Alfonsina Storni om att gå långsamt

“Vårarna lämnar höstregnen förberedda när de går… Lilla vän, gå långsamt, mycket sunt förnuft, låt inte din flamma brinna ut”.

Alfonsina hade en styrka och karaktär som fick henne att vägra den medicinska behandlingen av cancern efter diagnosen. Hon fick fel diagnos, läkarna sa att hon hade en godartad tumör när situationen i själva verket var mycket allvarligare.

Storni var dock medveten om att hennes vägran till behandling kunde få allvarliga konsekvenser. Detta är en lärdom vi kan tillämpa på oss själva. Hur ofta agerar vi på impulser, snabbt och utan att tänka efter, för att sedan ångra oss?

5. Män som inte gråter

“Män av mitt släkte har inte gråtit. De var av stål.”

Det sista kända citatet av Alfonsina Storni som vi kommenterar uppmärksammar speciellt samhället på den tiden. Än idag lever den här idén om att män måste visa styrka och inte visa för mycket av sina känslor kvar, vilket åsidosätter deras känslighet. Sanningen är lyckligtvis att vi rör oss bort från den här idén tack vare den ökande medvetenheten vad det gäller maskulinitet.

Alfonsina använder termen “stål” med särskild ironi för att understryka absurdheten i situationen. Pressen att män alltid måste vara starka, speciellt när de konfronteras med en så pass mänsklig och användbar känsla som ledsamhet.

Män pressas att inte känna

Vilket av dessa citat av Alfonsina Storni fastnade du för? Den här författarinnan välkomnar oss att reflektera över ett brett spektrum av ämnen, många relaterade till frihet, under vilka Alfonsinas tankar är helt blottade. Kände du till den här författaren? Har du läst några av hennes dikter? Här är en av våra favoriter!

Jag är

“Jag är mjuk och ledsen om jag avgudas, jag kan sänka himlen till min hand när själen av en annan omger min.

Dun kunde inte vara mjukare. Ingen som jag kysser på hand,

och kryper så tätt ihop under en dröm, inte heller får jag plats i en annan kropp, så liten,

En mänsklig själ av större ömhet. Jag dör av ögon, om jag känner dem

Likt levande fåglar, ett ögonblick, fladdrar under mina vita fingrar.

Jag känner till frasen jag älskar och dess betydelse

Och vet att hålla tyst när månen går upp

Enorm och röd över ravinerna.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.