5 saker som starkt intuitiva personer gör annorlunda

5 saker som starkt intuitiva personer gör annorlunda
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Steve Jobs sade att “intuition är väldigt kraftfullt, kraftfullare än intellektet”. Och han hade inte fel. Han och andra stora sinnen har faktiskt visat att intuitiva personer besitter ett kraftfullt verktyg, speciellt i världen vi lever i idag. Till och med Albert Einstein sade: “Det enda av sant värde är intuition.”

Vår intuition hjälper oss i grund och botten att förbli säkra. Den hjälper oss att ta beslut samtidigt som den har våra känslor i åtanke. Det är som en radar som varnar oss om omedelbar fara eller ej upptäckta möjligheter. Det är ett fyrtorn som vägleder oss genom livet.

“Din tid är begränsad, så ödsla inte bort den på att leva någon annans liv. Fängslas inte av dogmer – vilket är att leva med resultaten av andras tänkande. Låt inte oväsendet från andras åsikter dränka din inre röst. Och viktigast av allt, ha modet att följa ditt hjärta och din intuition.”

Steve Jobs

Även om vi alla har denna medfödda förmåga att ta beslut baserat på vår intuition, vet inte alla hur man sammankopplar med sin inre röst. Inte undra på att personer som lyssnar på sitt hjärta när de ställs inför svåra beslut tenderar att göra saker annorlunda.

Var dig själv sann genom att följa din intuition

Intuition spelar en viktig roll i vårt dagliga liv. Många av besluten som vi tar är produkten av vår intuition snarare än logisk reflektion. Oftast följer vi bara våra instinkter utan att tänka på det. Vi kombinerar ofta båda dessa informationskällor för att ta beslut: intuition och logiskt tänkande.

När det kommer till viktiga beslut, speciellt sådana som går stick i stäv med etablerade sociala och kulturella normer, måste vi lyssna på vår intuition. Starkt intuitiva personer beslutar sig för att vara sig själva sanna och följa sina instinkter. Det gör en stor skillnad för allt efterföljande.

Tar starkt intuitiva personer bättre beslut? Är de mer framgångsrika för att de följer sina instinkter? Denna fråga har definitivt fler än ett svar. Att följa din instinkt betyder inte att du har en absolut sanning.

Det som sker är att man genom att följa sina instinkter får en högre känsla av kontroll: inte över omständigheterna, men över sig själv. I slutänden är utövande av det som till synes är rätt ingen garanti för något. Skillnaden är att när du följer din intuition, vet du att du är författaren av ditt öde, ägaren av dina beslut.

Intuition och kreativitet

Vad gör starkt intuitiva personer annorlunda?

De flesta av oss beundrar starkt intuitiva personer. Vi beundrar deras frihet, deras självsäkerhet och effekten dessa faktorer har på dem. Så om vi alla har intuition, varför följer vi den inte?

Är vi rädda? Litar vi inte tillräckligt på oss själva för att följa vår inre röst? Är vi så galna att vi inte kan göra vad vi anser att vi borde göra? Hur kan vi börja lita på våra instinkter? Hur kan vi börja hjälpa vår intuition att frodas?

Vi kan börja genom att observera och analysera starkt intuitiva personer. Genom att applicera deras handlingar kan vi börja finna våra dolda inre jag. Vi kan ge röst åt de inre tankar som kommer vägleda oss.

Starkt intuitiva personer lyssnar på sin inre röst

Starkt intuitiva personer ignorerar inte sina instinkter. Istället lyssnar de på dem och använder dem som en resurs i sitt beslutsfattande. Många personer är skeptiska mot detta sätt att göra saker, men personer som hör sin inre röst klart och tydligt vet att de inte kan ignorera den. De försöker inte tysta den.

Den stora skillnaden är att starkt intuitiva personer inte bryr sig om huruvida andra tycker att “den inre rösten” låter galet. De lyssnar på den ändå, vare sig det rör något simpelt eller att gå emot allt och alla. I vissa fall kan det vara skillnaden mellan liv och död.

Det är intressant eftersom de flesta har haft en upplevelse där de fått hjälp genom att lyssna på sin intuition. Det kan ha varit något litet och oviktigt. Eller kanske var det bara en liten knuff i rätt riktning som räddade någon från något viktigt eller som ledde till en stor möjlighet.

Starkt intuitiva personer måste spendera tid ensamma

För att kunna lyssna på denna inre röst måste starkt intuitiva personer ha lugn och tid ensamma. Endast då kan de vårda sin inre styrka; endast då kan de höra sig själva. Det är därför dessa typer av personer tenderar att vara ganska introverta.

Detta behov av att vara ensamma, att lyssna och att känna sin egen energi uppstår eftersom de måste hamna i samklang med sina känslor och perspektiv. Genom meditation och/eller spirituellt utövande kan dessa personer stänga ute oljudet och uppmärksamma sin inre kunskap.

Det blir därför logiskt varför starkt intuitiva personer tenderar att ha mindre mental dimma. De har lärt sig att sitta i tystnad med sig själva som sällskap. De känner sig bekväma i sig själva.

Ensam flicka på gren

Starkt intuitiva personer lägger märke till allt omkring dem

Ett gemensamt drag hos starkt intuitiva personer är att de är uppmärksamma på sina omgivningar och har empati för andra. Precis som de uppmärksammar sin inre värld kan de även se världen utanför med öppna hjärtan och ögon. De kan även skapa djupa band med andra eftersom de lärt sig hur man sammankopplar med sig själva.

Starkt intuitiva personer har faktiskt en speciell förmåga att förstå vad andra känner. De vet även vad andra vill säga innan de sagt det. Detta hjälper dem att förstå varje person på individuell nivå.

Starkt intuitiva personer är även mycket kreativa

Om vi noggrant observerar historien kan vi se att många stora konstnärer, politiker och forskare som förändrar sättet vi gör saker har varit starkt intuitiva personer. Deras kreativitet, inspirerad av deras instinkter, ledde dem till att göra saker annorlunda. De ställde andra frågor och kom fram till överraskande svar.

Denna kreativitet närd av intuition gör att starkt kreativa personer känner sig levande, fria och användbara. Ur denna synvinkel vet de att de genom att ge näring åt sin kreativitet föder livskraften som flödar genom dem. Det ger i sin tur näring åt instinkten.

“Din intuition talar, och din intuition tenderar att ha rätt. Det intuitiva sinnet är en helig gåva, och det rationella sinnet en trogen tjänare. Vi har skapat ett samhälle som hedrar tjänaren och glömmer gåvan… Sällsynta är de som ser med sina egna ögon och upplever med sina egna sinnen.”

-Katherine Pancol-

Starkt intuitiva personer sammankopplar med sin magkänsla

Forskare har upptäckt att vår mage är en andra hjärna. Detta på grund av ett stort antal neuroner som täcker tarmväggarna. Men starkt intuitiva personer vet redan att deras mage bidrar med visdom och intuition. De flesta av oss har upplevt det, men vi kanske inte lyssnade på det eller föredrog att ignorera det.

För skeptikerna bland oss är det värt att påpeka att vissa experter tror att våra instinkter är mer effektiva under beslutsfattande än logisk analys. Detta enligt en studie från forskare vid Boston University, Rice University och George Mason University.

Sanningen är att intuitiva personer inte bryr sig om hur snabbt världen rör sig eller vad andra personer tycker eller väntar sig. De tar sig tid att lyssna på sin inre vägledare.

Intuitiva personer i månsken

Vi lever i en värld som värderar logik högre än emotionellt resonemang

Att vara en starkt intuitiv person är inte lätt, speciellt när ens instinkter motsäger normer och “logisk förklaring”. Ibland till en mindre grad, ibland till en högre. Men det spelar ingen roll. På ett eller annat sätt kommer man färdas motströms genom att lita på sina instinkter och åtnjuta resultaten.

Att göra saker på rätt sätt är något vi hört sedan barnsben. Men vem säger att det bara finns ett rätt sätt att göra saker på? Kanske beror världens elände på att man gjort saker på “rätt sätt”.

Du kan göra saker logiskt eller följa din intuition. Vad säger dina instinkter?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.