5 steg för att läka efter en förlust

5 steg för att läka efter en förlust

Senaste uppdateringen: 11 september, 2022

Under våra liv är det vanligt att vi drabbas av många förluster. Att läka efter en förlust är en läxa vi alla måste lära oss förr eller senare. Problem uppstår när vi vägrar acceptera att förlust är något oundvikligt i livet, och dessutom nödvändigt för vår tillväxt.

När vi drabbas av stora förluster lägger vi allt fokus på det vi förlorat. Vi ser inte den andra sidan. Vi inser att det som gått förlorat hade ett speciellt värde.

Varje förlust vi lider ger oss en erfarenhet för att härda ut med mer styrka och vishet.

Att uppleva en avsevärd förlust, såsom en närståendes bortgång, en kärlek som försvinner, ett förhållandes slut etc., lämnar oss i ett tillstånd av hjälplöshet och med ett stort tomrum. Vi känner sorg, vrede, rädsla och känslomässiga upp- och nedgångar. Det är ett tillstånd av sörjande som varje person går igenom på sitt eget personliga vis.

Att läka efter en förlust är en komplex process eftersom vi för att återgå till vår helhet måste gå igenom många toppar och dalar, som om vi befann oss på en berg-och-dalbana.

När vi öppnar upp för acceptans dyker vi plötsligt ned i ångest och elände. Vi tar ett steg framåt och rör oss sedan bakåt. Och det är så vi läker oss; genom att känna hela processen och utan att blockera oss själva.

Läka efter en förlust

1. Att respektera processen med att läka efter en förlust

Varje person upplever förlust på sitt eget sätt, med sin egen rytm. Förnekelse är en del av denna process, och dess syfte är att skydda oss från det vi inte är beredda att möta.

Många personer tror att de är kyliga och förstår inte varför de inte är medvetna om sina känslor när de ställs inför en stor förlust. Dessa känslor förvaras eftersom de involverar mycket smärta, och låter sig endast bli upplevda när vi är beredda att hantera och konfrontera dem, vilket kan ta åratal.

Detta är vanligt hos barn och ungdomar som inte är förmögna att känna dessa starka känslor förrän de blivit vuxna och är beredda. Det är då allt kommer fram.

“Vi kan inte fly från det förflutna. Det förflutnas lidande ligger vanligtvis på is tills vi är redo att avtäcka det. Ibland är nya förluster de gamlas gnista. Och det händer ofta att vi inte upplever förlusten förrän senare i livet, när vi drabbas av ytterligare en förlust.”

-Elisabeth Kübler Ross-

2. Smärtan är alltid personlig när du försöker läka efter en förlust

Ingen kan berätta för oss hur vi ska hantera en förlust vi upplevt. Hur mycket vi än försöker finna svaren hos andra, är det bara inom oss själva vi kan finna processen för att läka efter en förlust.

Och denna process kräver sin egen tid. Den är aldrig för långsam eller för snabb; så länge vi går framåt i våra liv och inte fastnar kommer vi kunna läka vårt sår.

“Vi återskapar ofta omedvetet våra förluster genom att försöka lindra, lösa och till slut läka dem. Om förlusten har skapat sår kan vi finna sätt att skydda oss mot detta: vi tar avstånd, vi förnekar, vi räddar andra, vi hjälper dem läka sina sår för att inte känna våra egna, och vi blir så självförsörjande att vi aldrig behöver något från någon.”

-Elisabeth Kübler Ross-

3. Vi kan inte skydda oss själva mot nya förluster

När vi försöker skydda oss själva mot nya förluster så provocerar vi fram dem på ett omedvetet sätt. När vi drabbats av förluster och genomgår svåra tider kan vi vilja skydda oss själva mot dem. Vi skyddar oss själva genom att skapa en sköld som ska förhindra det lidande vi genomgått tidigare. Detta är inte möjligt, för att röra sig bort från vad vi inte vill förlora är en förlust i sig självt.

4. Vägen ut ur smärtan går genom smärtan själv

Detta är ett viktigt sätt att läka efter en förlust. Vi kan inte undvika smärtan och känslorna som förlusten åsamkar oss. När vi är beredda att konfrontera förlusten kommer vi känna den relaterade smärtan, och att försöka undvika dessa känslor kommer bara hålla kvar oss i lidandet. Förlust innebär smärta, den gör oss till autentiska och uppriktiga personer samtidigt som vi lär oss att värdesätta saker som verkligen spelar roll.

Kvinna bland törnar

5. Kärleken du gett och känt är aldrig förlorad

Det som verkligen spelar roll är inte förlorat. Vi bär med oss vad vi upplevt och känt. Det har förvandlat oss och gjort oss till de vi är. Det är därför det inte finns någon logik i att försöka undvika alla upplevelser på grund av rädsla för förlust. För det enda vi tar med oss är vad vi känt.

“Det är bättre att ha älskat och förlorat än att aldrig ha älskat.”

-Alfred Tennyson-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.