Att ha depression: smärta som blir en skugga

Att ha depression: smärta som blir en skugga

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Ibland kan vi identifiera tårar som ett uttryck för smärta. Men många gånger kan inte djup smärta finna en väg ut. Inte finna ett sätt att uttryckas eller kommuniceras till andra. Det är ofta så det är att ha depression.

Vissa människor undertrycker till och med sina tårar för att det känns pinsamt att blotta sina känslor för allmänheten. De är rädda för att bli dömda och stigmatiserade samt att deras lidande ska analyseras. Men vi bör vara medvetna om att gråt inte är det enda sättet som ledsamhet kan uttryckas på.

Vad är depression?

Att ha depression innebär att hantera ett väldigt komplicerat problem. Det kräver omfattande terapeutisk vård inklusive undersökning och angripande av problemet från olika kunskapsfält. Depression resulterar i en sänkning av det allmänna välbefinnandet. Med andra ord slutar individen få njutning från de aktiviteter han eller hon tar sig för.

Det kan vara på grund av en förändring i själva handlingarna eller deras innehåll. De kan helt enkelt sluta kännas njutbara för individen (en förändring i sällskapet, platsen etc.). Personen fortsätter att utföra samma handlingar, men kan inte längre bearbeta dem på samma sätt inom sig. Detta är ofta på grund av någon psykologisk händelse som inträffat.

Eller så är individen så pass nere att denne inte ens utför aktiviteterna längre. Detta är utan tvivel ett av de farligaste sätten depression kan visa sig på. Eftersom vi inte känner oss motiverade av våra omgivningar gör vi ingenting.

Därför får vi heller ingen feedback – varken positiv eller negativ. Vi vet inte hur vi ska ta hand om oss själva. Vi skadar oss själva konstant.

Hur stoppar vi smärtan?

När vi finner oss själva i denna typ av situation är professionell hjälp ett stort steg mot vår framtida utveckling. Det första steget är att etablera en korrekt diagnos. Men det är till föga hjälp att veta vilka tankar som skadar oss eller som vi undertrycker. Vi måste etablera en behandling baserad på fakta.

Många patienter associerar depression med att spendera hela dagen gråtandes i sängen. Detta är faktiskt vilseledande och kan få oss att inte uppmärksamma andra beteenden. Dessa kan även indikera att vi genomgår ett väldigt skört ögonblick.

Deprimerad kvinna

Så är det att ha depression

1. Känslomässiga symtom. Ledsamhet är depressionens typiska humörsymtom, och i allvarliga fall kan patienten till och med förneka denna känsla av sorg. Men det finns andra symtom kopplade till humöret: irritabilitet, känslor av tomhet och nervositet.

2. Motivations- och beteendesymtom. Apati, likgiltighet, anhedoni. Man kan till och med tappa förmågan till motoriskt gensvar och gestikulering samt få svårigheter att röra sig som inte har något att göra med patologi. I de allvarligaste fallen kan de drabbade till och med nå vad som kallas “depressiv dvala” (mutism och motorisk förlamning).

3. Kognitiva symtom. Förändringar i minnet, uppmärksamheten och förmågan att koncentrera sig. Vår kunskap om och bedömning av oss själva förändras också: överdrivna skuldkänslor, förlust av självförtroende och förakt för oss själva.

4. Fysiska symtom. Sömnlöshet, överdriven trötthet, minskad eller ökad aptit samt minskad sexuell aktivitet.

5. Sociala symtom. En ändring av våra mellanmänskliga förhållanden. Och om avskärmning inträffar leder det till en värre prognos.

Går det att bota?

Depression kallas ibland “en sjukdom i själen”, men det är en sjukdom som kräver behandling och kan vara allvarlig. Det finns en rad olika behandlingar tillgängliga, inklusive kognitiv beteendeterapi, mellanmänsklig terapi eller beteendeterapi.

Det viktiga är att förstå att trots att vi inte gråter (vi kanske inte ens kan) finns det gott om andra symtom vi bör vara uppmärksamma på.

Kom ihåg: att hänga i och vara starka kan faktiskt göra oss svaga. Om du lider av depression är det ett modigt steg att söka hjälp.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.