5 tankeväckande läror från Dalai Lama

5 tankeväckande läror från Dalai Lama

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Samhället lär oss att lycka är något som är svårt att uppnå. Att vi endast upplever det under en kortare tid när vi uppnår det. På grund av sättet som vi förstår livet och vår lycka på, agerar vi apatiskt. Vi väntar på att den ska anlända av sig själv eftersom vi tror att vi inte kan hämta den själva. Därför ska vi här kika närmare på fem intressanta läror från Dalai Lama som kommer få dig att tänka till.

“Kom ihåg att det ibland är otroligt tursamt att inte få vad du vill ha.”

– Dalai Lama –

En av de mest komplicerade delarna av att lära oss “hur man är lycklig” är att de inte lär oss att känna igen lycka och värdera den för vad den är, vilket gör att vi startar och fortsätter i en kontinuerlig cirkel som alltid leder till att vi blir frustrerade, utan att uppnå inre, existentiell uppfyllelse.

Tack vare positiv psykologi och uråldriga filosofier, såsom buddhism, kan vi tänka på lycka som något närvarande och väldigt möjligt i våra liv; en nödvändig känsla i människors liv.

Läror från Dalai Lama att reflektera över

Idag ska vi förklara lärorna från en person som är en förebild på vägen mot sann lycka – Dalai Lama.

Den första av dessa tänkvärda läror från Dalai Lama säger oss att Det fundamentala syftet med våra liv är att söka och uppnå lycka.

Du lär hålla med om att folk ofta anser det vara viktigare att öka sin materiella rikedom än sitt spirituella djup. Det verkar som att det första är brådskande och att det andra har att göra med små bitar av fritid som kan skjutas upp och i slutänden ofta ignoreras.

Om vi baserar våra liv på detta sätt att se och förstå världen är det enkelt att samla på sig rikedomar i sökandet efter en materiell säkerhet som aldrig kommer bli en riktig säkerhet. Vi kan alltid tänka oss ytterligare en hypotetisk situation när vi behöver mer pengar.

Trots detta kan våra sinnen öppnas av att läsa detta citat. Detta gör det möjligt att förstå vår existens och våra mål på ett sätt som helt skiljer sig från vårt nuvarande. Eller det som “de har sagt åt oss att ha” fram tills nu.

Om du vill uppnå lycka för dig själv och de omkring dig ska du utöva medmänsklighet.

En av de mest komplicerade reglerna att applicera i en persons liv är medmänsklighet. Att vara en medmänsklig person betyder att man gör allt i sin kraft för att eliminera andras lidande, och därmed sitt eget.

Medmänsklighet består av förståelse, acceptans och förändring. Om vi utvecklar en medmänsklig attityd mot andra och oss själva kommer vi uppnå lycka.

Händer

När vi drabbas av något tragiskt kan vi följa två vägar: förlora hoppet och utöva självdestruktiva vanor eller använda utmaningen för att finna inre styrka.

Vi träffar ofta på personer som har en tendens att tycka synd om sig själva. Deras liv är nämligen fulla av misslyckanden, konstant ånger eller brist på möjligheter. På grund av detta lägger de inte märke till att de kontinuerligt binder fast sig i det förflutna. De använder det som en ursäkt för att stanna upp och inte röra sig in i nuet och framtiden. Givetvis har alla olika livserfarenheter än andra, men om vi fastnar i det förflutna och spenderar våra dagar tänkandes på vad vi gjorde eller kunde ha gjort är vi inte längre medvetna om här och nu.

Detta här och nu är absolut nödvändigt för att fortsätta förbättra oss själva på varje sätt och vis; att fortsätta växa och därigenom uppnå lycka.

Om ditt sinne är lugnt och balanserat blir din förmåga att åtnjuta ett lyckligt liv större.

När vi är härskare över vårt sinne kan vi vara lyckliga. Varför? Alla tankar och rädslor som hindrar oss från att genomföra handlingar som låter oss “beröra” och uppleva lycka kommer från vårt sinne. Om vi kan hålla våra sinnen lugna kan vi utan begränsningar investera vår energi för att hitta den bästa lösningen. Vi kommer även veta hur vi hanterar våra inre konflikter, för att övervinna dem på ett säkert och sansat sätt.

Om vi lever med ett sinne som vi inte vet hur man kontrollerar kommer vi fortsätta att orsaka problem samt bygga hinder som inte existerar, och detta gör det svårare att uppnå lycka.

Den kanske visaste av dessa läror från Dalai Lama lyder: De flesta av våra problem kommer från tillgivenhet till saker vi felaktigt tror är permanenta.

Avskiljning är en av de mest grundläggande och viktiga principerna i buddhism. Självklart kommer mycket av vårt lidande från tillgivenheten vi har till vissa materiella ting, situationer eller personer. Vi tror att vi kommer lida och inte må bra om vi förlorar dessa saker. Inom buddhism betyder avskiljning att man inte känner detta behov som skapas av ett känslomässigt band och att man är medveten om att vår lycka inte beror på affektion från andra personer eller antalet saker vi har i vår ägo.

Att följa med strömmen är ett av de viktigaste verktygen för uppfyllelse. Du kan börja använda detta när du känner att det blir svårt att “släppa taget” om vissa situationer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.