5 karaktärsdrag hos indigo-vuxna

5 karaktärsdrag hos indigo-vuxna

Senaste uppdateringen: 30 augusti, 2023

Doktor Morales Leon förklarar att målet med “indigofolk” är att acceptera sig själva, uppskatta sig själva och upptäcka sina mål i livet. Detta kan de göra genom att använda alla talanger de har, samt deras upphöjda nivå av medvetande. “Vilket är ett ordentligt bidrag till planetens evolution”. Idag kommer vi att dela med oss av de grundläggande egenskaperna hos indigo-vuxna.

Under de senaste tio åren har termen indigobarn använts för att referera till barn som representerar ett högre tankesätt. De som försvarar denna hypotes refererar till evolutionen som en etisk och mental spirituell process, där målet är att motverka det etablerade systemet.

I slutet av andra världskriget började indigobarn att födas, och de ökade i antal under 70- och 80-talen, förklarar psykologen Esther Morales Leon. Många av dessa unga människor har redan nått mognad. Nu har vi att göra med vuxna som inte vet om de tillhör denna grupp och därför känner av svårigheter när det kommer till att förstå sig själva och hantera sina känslor.

“Själen är det vi lever, känner och tänker för.”

-Aristoteles-

Kvinna

De känner sig annorlunda än andra

Personligheterna hos “indigofolk” utgörs av hög känslighet, intelligens och kreativitet. Som ett resultat av detta är de passionerade personer, som skapar element och erfarenhet med stor empati för sin omgivning. Trots detta känner de sig annorlunda, vilket gör det svårt för dem att anpassa sig till den sociala modellen i livet.

Det är svårt för dem att tolerera handlingar som är gjorda med lathet eller utan användning av tillgänglig talang. Detta för med sig problem för dem när det kommer till att hantera sin ilska. De föredrar att arbeta ensamma och i ledarpositioner, och även att samarbeta i grupp men på ett individuellt sätt.

Indigo-vuxna upptäcker lätt lögner och falskhet

Det stämmer att ingen tycker om lögner, även om de är små. De får oss att må dåligt eftersom andra bestämmer vad vi ska och inte ska få veta. I detta fallet är indigo-vuxna speciellt känsliga. De tycker särskilt illa om orättvisor, lögner och falskhet när det kommer till att relatera till andra runt omkring dem eller de själva. Genom att upptäcka saker som andra inte ser så är de mer intuitiva. De upptäcker lätt verkligheter som skiljer sig från deras egna, vilket ger dem förmågan att upptäcka fel utan större ansträngning.

Wendy Chapman, en amerikansk författare av många böcker inom ämnet, ger oss en annan beskrivning baserat på resultaten av hennes forskning. “De är intelligenta, även om de kanske inte har de bästa betygen i skolan. De måste alltid veta varför, speciellt om någon ber dem att göra något. De avskyr de flesta monotona uppgifterna i skolan.”

Händer

De är spirituella när det kommer till att förbättra sig själva och världen

Från en ung ålder tycker indigo-vuxna om att ha en hög grad av medvetenhet om sig själva, vilket gör dem intuitiva och empatiska. De har en inre visdom om livets system, och utvecklar abstrakt tänkande sedan en tidig ålder. De har även fantastiska färdigheter när det kommer till att nå sina drömmar och göra det de har bestämt sig för. Tack vare dessa talanger behöver de göra saker för att förändra och förbättra världen. De kan dock ha hinder när det kommer till att identifiera hur.

Att söka lycka på ett medvetet sätt är en daglig prioritet och en av de grundläggande egenskaperna hos personer med hög känslighet och förmågan att förstå livet. En förståelse av världen genom andlighet och råd för självhjälp.

Indigo-vuxna har psykiska upplevelser

Det finns personer som säger att deras barn har paranormala erfarenheter som telepati eller förmågan att läsa tankar, en större förmåga för empati, eller en hög nivå av kreativitet. De kallas indigo-folk eftersom det finns en tro att dessa personer har en speciell aura.

När vi pratar om psykiska upplevelser så menar vi paranormala erfarenheter. Det finns många av oss som tror att vissa personer kan komma i kontakt med andra dimensioner, att de kan upptäcka energi runt om oss, och mentalt visualisera och drömma om saker som kommer att hända i framtiden.

De är väldigt känsliga personer

Indigo-personer har en extremt känslig emotionell personlighet. De är uttrycker sig väldigt starkt sexuellt eller så kan de neka sexualiteten på grund av att de är uttråkade eller för att de försöker uppnå en högre spirituell anslutning. De söker meningen med sin existens och sina mål i livet, och de försöker att förstå världen.

Det stämmer att vi inte känner likadant varje dag och som tur är kan vi räkna med olika mekanismer för att uttrycka det som händer med oss. Det uppkommer dock ett problem om de emotionella tillstånden varierar för mycket. Tack vare denna utvecklade känslighet för sina egna känslor eller andras, kan de fluktuera mellan ledsamhet till total förtvivlan.

“Den mänskliga kroppen är inget annat än utseende, och den gömmer vår verklighet. Själens verklighet.”

-Victor Hugo-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.