5 tecken på att du inte älskar dig själv

5 tecken på att du inte älskar dig själv
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Det är viktigt att du älskar dig själv. Inte bara för att upprätthålla en hälsosam självkänsla, utan även för att kunna njuta av kvalitetsrelationer med andra personer.

Men om du inte älskar dig själv kommer du inte bara ha det svårt att knyta band med andra personer, utan det kommer även öka din risk för depression.

Du kan lära dig att upptäcka tecken som pekar på att du inte älskar dig själv så mycket som du borde. Att göra detta kan hjälpa dig att förbättra det sätt som du knyter band med dig själv (d.v.s. din inre dialog) och med andra.

Att identifiera dessa tecken kan också hjälpa dig att hitta en väg ut ur ledsamheten eller besvikelsen. Det kan även hjälpa dig att ta tag i saker när du känner dig nere.

“Den värsta ensamheten är att inte vara bekväm med sig själv.”

Mark Twain

Du ifrågasätter vad andra säger eller gör för dig

Detta är en indikator på en låg självkänsla som ofta ligger bakom de negativa tankar du har om dig själv. Det innebär att du ifrågasätter de känslor, ord och handlingar som andra visar dig. Du tror inte på vad andra säger, gör eller känner rörande dig.

Kvinna med hjärta

Varje person vill känna sig älskad och förstådd, men personer med en låg självkänsla tenderar att övervärdera vad andra säger och gör, och ständigt ifrågasätta det.

De tror att ingen älskar dem eller uppskattar dem. De tar kritiken väldigt personligt och de tror att andra alltid har ett bakomliggande motiv då de uttrycker uppskattning.

Det finns en väldigt konsekvent omedveten tanke bakom detta. Hur kan en annan person älska mig mer än jag älskar mig själv?

Hur kan någon respektera mig mer än jag respekterar mig själv? Och hur kan någon vara mer vänlig mot mig än jag är mot mig själv?

Du är alltid på defensiven när du inte älskar dig själv

Att alltid vara på defensiven är ett annat klart tecken på att du inte älskar dig själv lika mycket som du borde. Osäkerhet och en brist på självförtroende kommer göra att du konstant är på alerten utan någon anledning till detta.

Och det ökar inte bara dina stressnivåer. Det hindrar dig även från att vara objektiv rörande det som händer runt omkring dig.

Att vara på defensiven på detta sätt gör att du inte kan förstå vad andra säger till dig eller frågar dig lika klart som du annars hade gjort. Och det gör att du känner dig osäker rörande vad andra personer tänker.

Det ger även upphov till ett tillstånd av rädsla och ledsamhet som inte låter dig njuta av saker. När du är på defensiven kan din attityd mot andra enkelt bli oförskämd, otrevlig eller spänd, om inte våldsam.

Att alltid vara på defensiven innebär att du handlar baserat på de värsta situationerna som kan uppstå. Din reaktion kan därför vara överdriven och även olämplig.

Resultatet är ofta en konflikt som faktiskt kan få dina värsta rädslor att uppfyllas och därmed bekräfta ditt synsätt.

Du försöker undvika konflikter genom att låtsas som att allt är okej

En annan sak som kan hända är att du vill undvika en konflikt, så du låtsas som att allt är okej. Istället för att stå rakryggad väljer du att ge upp för att du vill undvika problem.

Problemet är att din brist på självkänsla och självkärlek inte ger dig styrkan till att försvara dig själv. Du kan å andra sidan komma att börja gräla över något som är meningslöst eller något som inte är så viktigt för dig.

Du är rädd att andra personer kommer bli arga på dig för att du försvarar din åsikt. Detta kommer få dig att acceptera vad de säger eller hålla med så att de blir nöjda.

Och det som händer i den processen är att du börjar känna att din åsikt inte spelar någon roll. Att ingen bryr sig om vad du vill ha.

Du jämför dig själv med andra, även om det inte finns något att jämföra

Vanan att jämföra sig själv med andra är ett annat klart tecken på att du inte älskar dig själv. Att jämföra oss själva med andra är inte nödvändigtvis negativt.

Problemet uppstår när du går för långt med dessa jämförelser, speciellt när det handlar om utseende.

En person som inte älskar sig själv kommer även att jämföra när det inte finns något att jämföra. Som ett resultat av detta kommer inte bara dennes självkänsla att gå ner, utan denne får även en känsla av att vara övergiven eller illa behandlad. Detta underminerar självkärleken ännu mer.

Dubbelt huvud

Du ser det som du uppnått som endast tur. Det är viktigt att du älskar dig själv och det du uppnått!

Det stämmer att mycket av det som vi uppnår delvis har att göra med tur, men allt beror inte på tur. Du måste veta hur man drar nytta av möjligheter för att omvända den där turen till något.

Men om du inte älskar dig själv tillräckligt mycket så kommer du inte kunna känna igen värdet av det du har uppnått. Det är därför som du inte uppskattar dina förmågor eller din egen ansträngning.

Så du ser inte dig själv som en person som är värdefull för andra och du förstår inte varför de uppskattar dig. Attityden att säga att det var tur när du lyckades med något kommer få dig att känna dig inkompetent och omotiverad och utan riktning i livet.

Tro på dig själv, var inte giftig mot dig själv. Bli förälskad i dig själv och allt runt omkring dig kommer att förändras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.